Føler

Jeg har brug for en føler der kan tælle omgange på et hjul, på hjulet sidder der på halvdelen en metal brik.

Hvor kan man få en føler der kan tælle omgange på dette hjul? Outputtet skal være on/off pulser!

mvh Allan Kok

Reply to
Allan Kok
Loading thread data ...

Allan Kok skriver:

Hvor stort et hjul ?

Hvor hurtigt kører det ?

Reflektiv fotocelle eller induktiv aftaster....

Klaus

--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

brug en alm. induktiv aftaster.

formatting link

--
*** Calle ***
Reply to
*** Calle ***

Et hall element og en magnet, der kører med rundt.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Hvad med en cykel computer? Det er da også on/off, men så regner på det bagefter til km/t?

Torben

Reply to
Torben V. Mogensen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.