Programiranje Blaupunkt TV

Dospio mi je u ruke Blaupunkt PM 40-49. To je stari mali crt tv sa 36 cm ekranom. Imam zamjenski daljinac, nemam manual.

Zna li tko kako se memoriraju kanali na tom TV-u? Ili opæenito na starijim Blaupunktovima?

Reply to
Gashtapano
Loading thread data ...

kakvi kanali , pri¹lo se na dvbt

Reply to
Goran

Mo¾da ima B.Net analognu mre¾u!?

Reply to
vaso

Kako ko.

Reply to
Gashtapano

Imam. Ali pojedincima nije jednostavno shvatiti da netko ima ?to oni nemaju. Vlastiti lakat postaje preèesto kori?tena jedinica mjere. :( Da ne spominjem da nema odgovora na pitanje...

Reply to
Gashtapano

A sada æe: Ajoojj...kako mo?e? gledati tako oèajana program, ovaj, analogni signal??...LOL

Zamjenski, ili univerzalni daljinski? Univerzalni mo?da nema sve funkcije, ili nisi pogodio toèan kod, tj. s odabranim kodom pa?u samo neke funkcije?

Reply to
vaso

signal??...LOL

nisi pogodio toèan kod, tj. s odabranim

Ma daljinski je univerzalni, ali bi se trebalo moæi programirati na samom TV-u. Ali nije to japanac, nego ?vabo, a ?vabe su sve samo ne intuitivni. Za bilo koju elektroniku (iako imaju par bisera koje bi trebali svi usvojiti ;) Usput, TV nema OSD, ima neke tipke sa oznakama za koje nemam pojma ?to bi trebale znaèiti, i led display sa misterioznom taèkicom koja bi trebala ne?to znaèiti ali... Nema ni?ta bez manuala.

Reply to
Gashtapano

Kod drugih "svaba" je postupak programiranje uglavnom isao ovako: Prebacis na pogramsko mjesto koje zelis programirati, s nekom tipkom prebacis na prikaz kanala pa s drugom tipkom pokrenes pretrazivanje kanala i kad nadjes onaj koji ti odgovara treba drzati neku trecu tipku (obicno *) nekoliko sekundi dok se ne memorira...

--
________
Pozdrav,
 Click to see the full signature
Reply to
Walter Gottwein

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.