IDE kabel po mjeri

Pozdrav grupi!

Mozda malo fulam grupu, ali ako netko zna...

Treabo bih IDE kabel duzine oko 3cm (za vanjsko USB kuciste), zna li netko gdje ih rade po mjeri?

Zahvaljujem na odgovorima!

Reply to
MG_FreakY
Loading thread data ...

pa sam si ga napravi...doma...kao i svi mi ostali kojima je trebao...

uzmi obièni IDE kabl..i odre¾i par centimetara vi¹e no ¹to ti treba...uzmi drugi konektor i rastavi ga...narihtaj kabl i ubaci pokrovnu plastièicu..i opet malo porihtaj...uzme¹ ¹krip ili kakva jaèa klije¹ta i stisne¹....najbolje je u ¹krip jer mo¾e¹ fino u komadu i bez ogrebotina stisnuti konektor...kad si stisnuo konektor preko kabla...onaj vi¹ak fino sa skalpelom odre¾e¹ po samom rubu...i evoila...dobio si kabl kao da je tvornièki :))

kod 80¾ilnih je to malo te¾e, ali da se!!!

Reply to
Gagi-9A6AAG

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.