antenski splitter

Imam antenski splitter koji ima 3 izlaza, a ja bih koristio samo 2. Da li mi ovaj (nespojeni) tre=E6i izlaz moze praviti nekave probleme npr gubitci signala ili nesto drugo.

Reply to
sale31805
Loading thread data ...

Ne! ... ako ga stvarno ostavis nespojenog!

Reply to
shenda.z

Impendancija nebude prilagoðena i zbog toga jesu moguæi manji gubici, no sumnjam da bude¹ to primjetil, osim ako signali veæ ionak nisu (pre)slabi.

Pozdrav!

Tomy, 9A5ALL

Reply to
Tomy, 9A5ALL

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.