Triac

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hej alla
jag har en sk mjukvärmecentral som inte är byggd igår utan runt 1980.
Strömmen pytsas ut med hjälp av bult-triacs (EAV 4027) som inte går att få
tag på längre.. Jag har för några år sedan bytt en av dom mot en ekvivalent
(enl. ELFA) som heter BT139F/800. Den går inte heller att uppbringa idag.
Kan någon vänlig själ rekommendera en ekv. till BT139F/800.
mvh
RogerRe: Triac
PRW skrev:
Quoted text here. Click to load it
BT139 är väl en vanlig TO220 Triac 16 A 800V. Det finnsju i så fall hur
många ersättare som helst.

Site Timeline