PTS dömer ut regeringens bredbandsplaner

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

 
PTS riktar hård kritik mot regeringens IT-politik i sin
bredbandskartläggning för 2008. Sverige saknar både en övergripande
strategi och mätbara mål på bredbandsområdet, konstaterar myndigheten.
http://www.idg.se/2.1085/1.213778
När regeringens planer jämförs med de i länder som Frankrike, Finland,
USA och Sydkorea hamnar Sverige långt efter på alla punkter, enligt PTS.
Sett till offentliga investeringar i bredband väntas Sverige satsa
ungefär en tiondel så mycket som regeringarna i Tyskland, Finland
och Storbritannien under 2009.
”Sverige bör formulera en tydlig, långsiktig nationell målsättning
för tillgången till bredbandsinfrastruktur – detta ger en tydlighet
om ambitionsnivån och inriktning av framtida satsningar,”
står att läsa i rapporten.
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/bredbandskartlaggning-2008-PTSER2009-8.pdf
Även Sveriges fastställda miniminivå för tillträdde till internet får
kritik. I dag ligger det kravet på en uppkoppling om minst 20 kbit/s.
Det kan jämföras med förslag från regeringen i Finland om att alla
hushåll i landet ska ha tillgång till minst 1 Mbit/s år 2010.
I Storbritannien är motsvarande krav 2 Mbit/s.
– Att ha ett krav på endast 20 kbit/s när ambitionsnivån i andra länder
är så mycket högre är inte hållbart om man vill vara en IT-nation
i världsklass, skriver Marianne Treschow, generaldirektör för PTS,
i en kommentar till rapporten.
 

Site Timeline