Zwiększenie zasięgu

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam,
mam wielokanaB3%owy pilot radiowy do otwierania bram na czEA%stotliwoB6%E6
27MHz.
Zasilany jest z dwF3%ch baterii typu maB3%y paluszek na 12V.
Antena w tym pilocie to 5 zwojF3%w drutu na ferrycie. Jest jeszcze
dodatkowy
zezwF3%j na tym samym rdzeniu ferrytowym.

W odbiorniku zamontowaB3%em juBF% antenEA% typu CB zestrojonB1% na odpowied=
niB1%
czEA%stotliwoB6%E6.
OdlegB3%oB6%E6 odbiornika od anteny to okoB3%o 1 metr.

Czy ktoB6% mF3%gB3%by mi doradziE6% jak zwiEA%kszyE6% zasiEA%g tego nadajni=
ka/
pilota?

PytajB1%cy

Re: Zwiększenie zasięgu


Czy ktoB6% mF3%gB3%by mi doradziE6% jak zwiEA%kszyE6% zasiEA%g tego =
nadajnika/
pilota?

PytajB1%cy

MoBF%e wyprowadziE6% masEA% na jakieB6% pole kontaktowe na obudowie i =
dotykaE6%  palcem podczas otwierania?

Site Timeline