Zmiana jasności wyświetlacza LED w zależności od oświetlenia zewnętrznego

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Na tej elektrodzie to juBF% o nic nie moBF%na zapytaE6%, aBF% rece opadaja
kogo robiB1% tam moderatorami. MoBF%e ktoB6% z Was mi pomoBF%e?
PoszukujEA% jakiegoB6% sposobu, ukB3%adu ktF3%ry pozwoli mi zmniejszyE6% ja=
snoB6%E6
wyB6%wietlaczy LED w zegarku jak jest ciemno, a zwiEA%kszyE6% jasnoB6%E6 j=
ak
jest jasno. Chodzi o to aby LED nie dawaB3%o po oczach w nocy.
WyB6%wietlacze sB1% WA.
MoBF%ecie mi coB6% podpowiedzieE6%?

Re: Zmiana jasności wyświetlacza LED w zależności od oświetlenia zewnętrznego
W dniu 2010-11-23 16:07, slawek7 pisze:
Quoted text here. Click to load it

Zacznij od odpowiedzi czy to jest twoja konstrukcja, czy może
przerabiasz gotowy zegarek.


Re: Zmiana jasności wyświetlacza LED w zależności od oświetlenia zewnętrznego
Quoted text here. Click to load it

Na próbę podłącz potencjometr (pewnie 1k lub mniej) pomiędzy anody
wyświetlacza a zasilanie (wstaw szeregowo z zasilaniem rezystor) regulując
potencjometrem oceń czy takie zmiany Cię zadawalają.
Zamiast potencjometru musiz wstawić tranzystor pnp (emiter do zasillania,
kolektor do anod, a bazę przez fotorezystor do masy, Dodadkowo (jako
zabezpieczenie) daj rezystor szeregowo z fotorezystorem i rezystor pomiędzy
emiter i kolektor trazystora - to jako regulacja czułości.

--
DesoftQuoted text here. Click to load it
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Zmiana jasnoœci wyœwietlacza LED w zależnoœci od oœwietlenia zewnętrznego


Takie rozwiązanie spowoduje zależność jasności świecenia od ilości
zapalonych segmentów wyświetlacza.
Problem można rozwiązać PWM sterowanym z fotoopornika lub fotodiody,
dałoby się zrobić na nieśmiertelnym 555.

Pozdrawiam,
Paweł

Re: Zmiana jasno?ci wy?wietlacza LED w zależno?ci od o?wietlenia zewnętrznego
Quoted text here. Click to load it

Przecież napisałem: "Sprawdź czy to Cię zadowoli..."

--
Desoft


Re: Zmiana jasno?ci wy?wietlacza LED w zależno?ci o d o?wietlenia zewnętrznego
Konstrukcja jest noja. Sa to duze wyB6%wietlacze LED. Z PWM nie za
bardzo chciaB3%bym korzystaE6%.
W EdW nr 03/2008 jest coB6% ciekawego na str. 16 jesli macie dostEA%p.
Jest tam (jak to nazwano) stabilizator napiEA%cia ktF3%rego napiEA%cie
wyjB6%ciowe zaleBF%ne jest od oB6%wietlenia. Problem w tym ze nie do koF1%c=
a
rozumiem zasadEA% dziaB3%ania tego. nie mam skanera wiec za bardzo nie
mogEA% wstawiE6% fragmentu schematu.

Re: Zmiana jasno?ci wy?wietlacza LED w zależno?ci od o?wietlenia zewnętrznego

Quoted text here. Click to load it

Źródło prądowe na T7, jego prąd otwiera T8. Cześć tego prądu jest
zabierana przez T9. Im ciemniej, tym bardziej orwarty T9.

Pozdrawiam,
Paweł

Re: Zmiana jasno?ci wy?wietlacza LED w zależno?ci od o?wietlenia zewnętrznego

Konstrukcja jest noja. Sa to duze wyświetlacze LED. Z PWM nie za
bardzo chciałbym korzystać.
W EdW nr 03/2008 jest coś ciekawego na str. 16 jesli macie dostęp.
Jest tam (jak to nazwano) stabilizator napięcia którego napięcie
wyjściowe zależne jest od oświetlenia. Problem w tym ze nie do końca
rozumiem zasadę działania tego. nie mam skanera wiec za bardzo nie
mogę wstawić fragmentu schematu.

-----

Przypuszczam, że tu znajdziesz czego szukasz:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/11244

P.G.


Odp: Zmiana jasno?ci wy?wietlacza LED w zależno?ci od o?wietlenia zewnętrznego
Quoted text here. Click to load it
Nie trzeba korzystać.
Ja mam w procedurze obsługi przerwania taką procedurę jak ponizej i po
sprawie.

;POPBRIGT.
POPBRIGT
; str.37/zeszyt3/99-granat
     incf TMRDISP,F
     btfsc TMRDISP,5
     goto POPSETD
     jf1eqf2 POPCLRD,TMRDISP,BRIGHT
     goto KBEND
POPCLRD
     bsf pOE
     goto KBEND
POPSETD
     clrf TMRDISP
     bcf pOE
POPENDD

Procedura jest wywoływana przez przerwanie od timera.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB


Re: Zmiana jasno?ci wy?wietlacza LED w zależno? ci od o?wietlenia zewnętrznego
W dniu 2010-11-26 16:58 Sylwester Łazar napisał(a):

Quoted text here. Click to load it
[...]
Quoted text here. Click to load it

Co za pogibany procesor ma takie mnemoniki?
jf1eqf2   :-o

--
Adam Dybkowski
               http://dybkowski.net /

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Odp: Zmiana jasno?ci wy?wietlacza LED w zależno?ci od o?wietlenia zewnętrznego
To jest zdefiniowane Macro:
       jf1eqf2 POPCLRD,TMRDISP,BRIGHT
Jump to POPCLRD if  File1: TMRDISP EQual  File2:BRIGHT

--
pozdrawiam
Sylwester Łazar
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Zmiana jasności wyświetlacza LED w zależności od oświetlenia zewnętrznego
W dniu 23.11.2010 16:07, slawek7 pisze:
Quoted text here. Click to load it
Wersja prymitywna - dobierasz 2 poziomy za pomocą rezystorów i
przełączasz je przerzutnikiem z fotodiody/fototraznystora/fotorezystora.

Wersja prosta - foto.* + uC + kilka tranzytorów i zależnie od pomiaru
kluczowanie wspólnej nogi LED (pewnie anoda) z sygnałem PWM.

Wersja trochę trudniejsza - PWM na NE555 (jest w datasheecie)
przestrajany foto.* - tu trzeba będzie policzyć/dobrać odpowiednie
wartości elementów. reszta j.w.


--
Pozdrawiam
Michoo

Re: Zmiana jasności wyświetlacza LED w zależności od oświetlenia zewnętrznego

Quoted text here. Click to load it
Jak sterujesz wyswietlacze ? W multiplexie z uP? Wtedy mozna  przez częstsze
wyłaczenie segmentow, a sterowanie fotoopornikiem na adc.

K.Site Timeline