Zlecenie - Page 4

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Zlecenie
Quoted text here. Click to load it

Witam Pana,

DziEA%kujEA% za zainteresowanie projektem. OczywiB6%cie wiEA%cej szczegF3%
B3%F3w
przekaBF%EA Panu na spotkaniu.
Poczta juBF% dziaB3%a, widocznie byB3% to problem chwilowy.
Oferta jest aktualna do 31 wrzeB6%nia wszystkich zainteresowanych proszEA%
o kontakt do tego terminu.


ChcEA% powiedzieE6% jeszcze parEA% sB3%F3w do PanF3%w prowadzB1%cych tu dy=
skusjEA%.
DziEA%kujEA% za czEA%B6E6% rzeczowych uwag, ktF3%re bEA%dB1% zapewne przyd=
atne
podczas realizacji projektu oraz wyboru rozwiB1%zaF1%.
Faktycznie byE6% moBF%e rozwiB1%zania przez nas zaproponowane nie sB1%
wB3%aB6%ciwym sposobem na osiB1%gniEA%cie tego co zamierzaliB6%my.
Ubolewam jednak nad Tym, BF%e BF%aden spoB6%rF3%d najbardziej aktywnych Pan=
F3%w
nie zdecydowaB3% siEA% na spotkanie oraz zaproponowanie lepszego
rozwiB1%zania.
W przyszB3%oB6%ci radzEA% Panom do powaBF%nych tematF3%w podchodziE6% z nal=
eBF%ytB1%
powagB1% bo wB6%rF3%d tak wyksztaB3%conych ludzi oraz na tak powaBF%nej gru=
pie
dyskusyjnej takie podejB6%cie powinno byE6% standardem.

Pozdrawiam,
Jan.

Re: Zlecenie
:):):):)

A nie pisalem ze bicie piany ! Szkoda tylko ze ta piana poleci do kosza.

Re: Zlecenie
Quoted text here. Click to load it

Witam Pana,

DziEA%kujEA% za zainteresowanie projektem. OczywiB6%cie wiEA%cej szczegF3%
B3%F3w
przekaBF%EA Panu na spotkaniu.
Poczta juBF% dziaB3%a, widocznie byB3% to problem chwilowy.
Oferta jest aktualna do 31 sierpnia wszystkich zainteresowanych proszEA%
o kontakt do tego terminu.

ChcEA% powiedzieE6% jeszcze parEA% sB3%F3w do PanF3%w prowadzB1%cych tu dy=
skusjEA%.
DziEA%kujEA% za czEA%B6E6% rzeczowych uwag, ktF3%re bEA%dB1% zapewne przyd=
atne
podczas realizacji projektu oraz wyboru rozwiB1%zaF1%.
Faktycznie byE6% moBF%e rozwiB1%zania przez nas zaproponowane nie sB1%
wB3%aB6%ciwym sposobem na osiB1%gniEA%cie tego co zamierzaliB6%my.
Ubolewam jednak nad Tym, BF%e BF%aden spoB6%rF3%d najbardziej aktywnych Pan=
F3%w
nie zdecydowaB3% siEA% na spotkanie oraz zaproponowanie lepszego
rozwiB1%zania.
W przyszB3%oB6%ci radzEA% Panom do powaBF%nych tematF3%w podchodziE6% z nal=
eBF%ytB1%
powagB1% bo wB6%rF3%d tak wyksztaB3%conych ludzi oraz na tak powaBF%nej gru=
pie
dyskusyjnej takie podejB6%cie powinno byE6% standardem.

Pozdrawiam,
Jan.

Site Timeline