Zapis binarny w WinAVR

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Jak to jest. Zawsze uczono mnie i w ksiB1%BFkach o programowaniu w C jest
o tym pisane, BF%e jEA%zyk C obsB3%uguje tylko liczby dziesiEA%tne oraz HEX=
.
A tu zobaczyB3%em BF%e poprawny jest zapis Dana3D%0b00011111;
Dodam BF%e jest to WinAVR.
CzyBF%by to byB3% wyjB1%tek dla niego?

Re: Zapis binarny w WinAVR
In the darkest hour on Wed, 22 Jul 2009 22:34:44 -0700 (PDT),
Quoted text here. Click to load it

Nie. W avr-gcc.

--
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:227B ]
[ 08:37:57 user up 12142 days, 20:32,  1 user, load average: 0.24, 0.10, 0.31 ]

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Zapis binarny w WinAVR
Artur M. Piwko pisze:
Quoted text here. Click to load it

A dokladniej, w kazdym gcc (arm, mips, etc), poczawszy od wersji 4.3

AK

Re: Zapis binarny w WinAVR
news:0b0e5b01-4755-4ee5-97c8-
Quoted text here. Click to load it

Standard obsluguje jeszcze liczby osemkowe.
Ech te stare komputery :-)

Lepiej nie pisac np 011

J.Re: Zapis binarny w WinAVR
czyli zabis binarny i F3%semkowy jest tylko dla avr-gcc?

Re: Zapis binarny w WinAVR
On Thu, 23 Jul 2009 10:20:10 -0700 (PDT),  slawek7 wrote:
Quoted text here. Click to load it

osemkowy jest w standardzie C

J.


Site Timeline