Zabawa w studiowanie [raczej OT]

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam - koF1%czEA% wB3%aB6%nie inBF%ynierskie z informatyki i trochEA% waha=
m siEA%
nad ciB1%giem dalszym. LubiEA% siEA% bawiE6% elektronikB1%, w szczegF3%lno=
B6%ci
mikrokontrolerami/czujnikami itp - okolicami robotyki mobilnej.
No i tu moje pytanie - czy Waszym zdaniem da siEA% po informatyce
ukoF1%czyE6% studia drugiego stopnia na elektronice (powiedzmy na
Politechnice Warszawskiej albo zaocznie gdzie indziej). PoczytujEA%
sobie lekki podrEA%cznik do teorii obwodF3%w (circuit analysis demystified
- polecam), na lepsze czasy czeka Sztuka Elektroniki, ale wiem BF%e to
pewnie kaBF%dy przyzwoity elektronik na st. magisterskich ma w maB3%ym
palcu. Generalnie pewnie jeszcze powinienem siEA% nauczyE6% teorii
sygnaB3%F3w itd.
ZajrzaB3%em na program wieczorowych studiF3%w na PW: http://tnij.org/c9ob
(to jest specjalnoB6%E6 radiokomunikacja)
MF3%gB3%bym z chEA%ciB1% douczyE6% siEA% i w tej dziedzinie, muszEA% tylko =
oceniE6%
realnoB6%E6 takiego planu - czy moBF%na w skoF1%czonym czasie samemu zdoby=
E6%
odpowiedniB1% wiedzEA%.

Re: Zabawa w studiowanie [raczej OT]
On Tue, 21 Apr 2009 08:32:38 -0700 (PDT),   snipped-for-privacy@gmail.com wrote:
Quoted text here. Click to load it

Kazdy elektronik na studiach magisterskich ma to w malym palcu .. ale
to nie znaczy ze potrafi podlaczyc czujnik do mikrokontrolera.

Z umiejetnosci policzenia obwodu nie wynika umiejetnosc jego
narysowania.

Tak to niestety jest z macierzami

Quoted text here. Click to load it

IMO radiokomunikacja to jest nieprzydatna wiedza w naszych warunkach.

J.Re: Zabawa w studiowanie [raczej OT]
J.F. pisze:
Quoted text here. Click to load it

Możesz rozwinąć temat?
Jaka dziedzina elektroniki jest najbardziej przydatna w naszych
warunkach? Projektowanie systemów mikroprocesorowych? (arm, fpga)?
Elektronika przemysłowa (plc, przyrządy mocy)?

Re: Zabawa w studiowanie [raczej OT]
snipped-for-privacy@gmail.com pisze:
Quoted text here. Click to load it

Pytanie zasadnicze: czy chcesz kontynuować studia na trzecim stopniu,
czy znaleźć pracę jako elektronik? Bo zgodnie ze strategią bolońską
studia drugiego stopnia są przygotowaniem do studiów trzeciego stopnia i
głównie w tym kierunku rozwinięciem I stopnia.

--
Miłego dnia!
------------
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Zabawa w studiowanie [raczej OT]

Quoted text here. Click to load it

MoBF%e to gB3%upie, ale uwaBF%am studia za dobrB1% okazjEA% do zdobycia wie=
dzy.
Trzeci stopieF1% to dB3%uga historia - mam juBF% mgr z innej dziedziny.
KrF3%tko mF3%wiB1%c, szukam bata na wB3%asny tyB3%ek (w postaci egzaminF3%w=
,
zaliczeF1%) w celu zdobycia i zorganizowania wiedzy. MoBF%e trochEA% do
przekwalifikowania? W kaBF%dym razie z tego co wiem na studia
elektroniczne nie ma (niestety) tB3%umF3%w - pytanie tylko czy amator moBF%
e
w ten sposF3%b przerobiE6% siEA% na nieamatora. ProgramowaE6% umiem, jaki=
B6%
wzmacniacz skleciB3%em, ale nie miaB3%em okazji policzyE6% wiele transforma=
t
i nie wiem jak wiele wiedzy musi opanowaE6% niezgorszy programista BF%eby
staE6% siEA% jakimB6% elektronikiem. To znacznie trudniejsze studia, o wiel=
e
bardziej wartoB6%ciowa wiedza, i BF%aB3%ujEA% BF%e nie zdecydowaB3%em siEA%
 na nie w
pierwszym rzEA%dzie.

Z tym drugim stopniem to prawda, w zasadzie ma przygotowywaE6% do
studiF3%w doktoranckich poszerzajB1%c wiedzEA% o treB6%ci bardziej
abstrakcyjne. Tak to ma dziaB3%aE6% na zachodzie, ale u nas i tak kaBF%dy
robi mgr jak moBF%e.

Site Timeline