Wzmacniacz operacyjny w roli sterownika mosfeta - Page 3

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Wzmacniacz operacyjny w roli sterownika mosfeta
A według nationala (CD4049), w 25 st, przy VDD10%V jest 12mA, a przy
VDD15%V już 40mA. Ale - to dla stanu niskiego na wyjściu.
Dla wysokiego już tylko 12mA (VDD15%V).

Czyli dla 6 bramek to będzie max. 240mA dla L, i 72mA dla H. Jak
napisałem - działa , chociaż nie napędzałem tego powyżej kilku kHz...


Site Timeline