Wyłącznik nadprądowy, charakterystyka "G"

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Pytanie bardziej elektryczne niBF% elektroniczne, ale moBF%e ktoB6% tu wie?
Znalezione w starych zapasach wyB3%B1czniki nadprB1%dowe (S-ki montowane n=
a
szynEA%) firmy Siemens, oznaczone "G 2A" - co to za charakterystyka
"G"?  WspF3%B3czeB6%nie znane B/C/D, dawniej byB3%y K i L, ale G nie kojar=
zEA%
- moBF%e ktoB6% ma pod rEA%kB1% jakB1%B6 starszB1% literaturEA%?
pozdrawiam
Marek

Re: Wyłącznik nadprądowy, charakterys tyka "G"
M pisze:
Quoted text here. Click to load it

Może chodzi o bezpiecznik topikowy o charakterystyce gG?

Jak np. tutaj:
http://www.siba-bezpieczniki.pl/upload/documents/catalogues/NH-Sicherungen.pdf

Taka charakterystyka bezpiecznika jest bardzo popularna w energetyce.

Pozdrawiam,
Michał

Re: Wyłącznik nadprądowy, charakterystyka "G"
Quoted text here. Click to load it

Zdecydowanie nie topikowy - tak wyglB1%da:

http://www.amelek.gda.pl/tmp/siemens-g2a.jpg

Po oznaczeniu SSQ11 nie udaB3%o siEA% nic znaleBC%E6, mogB1% to byE6% star=
e
zapasy jeszcze z czasF3%w przed-internetowych...

Site Timeline