Wybór dławika - ferryt czy drut

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam,
mam problem ze świadomym doborem części - dokumentacja mówi:
   Inductor in EMC filter is recommended to use high Q wire wound inductor.

dalej jeszcze piszą o:
  ferrite chip inductor with bad Q value
i pokazują oscylogramy jak to zamiana dławika pomogła zmniejszyć
zakłócenia o dobre 25dB(a już szczególnie mocno dla częstotliwości ~1GHz).

No więc wchodzę na TME i widzę dławik drutowy o Q30% i dławik ferrytowy
o Q45% w mniejszej obudowie i cenie 5 razy mniejszej (mniejszy prąd mi
nie przeszkadza).

Czy producent ściemnia z wysoką wartością Q, czy ferryty mają jakieś
inne właściwości, które sprawiają, że są niepolecane? Bo z samej lektury
katalogu wynika, że powinienem użyć właśnie ferryt.

--
Pozdrawiam
Michoo

Re: Wybór dławika - ferryt czy drut

Quoted text here. Click to load it

Doczytaj co to dobroć i dlaczego drastycznie zmienia się z częstotliwości i
jak zależy od rdzenia i prądu.
To Q podają dla jakiej częstotliwości? Odpowiedniej dla Ciebie?


Re: Wybór dławika - ferryt czy drut
W dniu 15.02.2011 09:55, spa pisze:
Quoted text here. Click to load it
w drutowym dla 7.96 MHz
ferryt dla 10 MHz

'potrzebuję' (bo tak naprawdę jako amatorowi mi nie zależy za bardzo na
EMC - chcę po prostu zrozumieć problem) tłumić 13.56 MHz i harmoniczne
aż do 1GHz.


--
Pozdrawiam
Michoo

Re: Wybór dławika - ferryt czy drut

Quoted text here. Click to load it

MaB3%o tych MHz. Ferryty jeszcze w miarEA% znoB6%nie dziaB3%ajB1% do 100 MH=
z. SB1%
dostEA%pne takie dB3%awiki, ktF3%re majB1% najwiEA%kszB1% impedancjEA% wB3%
aB6%nie w tej
okolicy, ale powyBF%ej to juBF% kiszka.
Wysokie czEA%stotliwoB6%ci lepiej tB3%umiE6% bez rdzenia, bo maB3%o ktF3%ry=
 ferryt
jest w stanie na tak duBF%ej czEA%stotliwoB6%ci pracowaE6%, ale i uzwojenie
musi byE6% odpowiednio wykonane, BF%eby nie przeszkadzaB3%y pojemnoB6%ci.
MoBF%na uBF%yE6% dwF3%ch dB3%awikF3%w, dla niBF%szych czEA%stotliwoB6%ci z =
ferrytem, a
dla wyBF%szych bez.

Re: Wybór dławika - ferryt czy drut
W dniu 2011-02-15 11:44, shg pisze:
Quoted text here. Click to load it
ry ferryt

No bo dla wyBF%szych czEA%stotliwoB6%ci sB1% specjalne np BLM18HG (Murata=
).

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Wybór dławika - ferryt czy drut


Quoted text here. Click to load it

Mało tych MHz. Ferryty jeszcze w miarę znośnie działają do 100 MHz. Są
dostępne takie dławiki, które mają największą impedancję właśnie w tej
okolicy, ale powyżej to już kiszka.
Wysokie częstotliwości lepiej tłumić bez rdzenia, bo mało który ferryt
jest w stanie na tak dużej częstotliwości pracować, ale i uzwojenie
musi być odpowiednio wykonane, żeby nie przeszkadzały pojemności.
Można użyć dwóch dławików, dla niższych częstotliwości z ferrytem, a
dla wyższych bez.

====
Do tłumienia zakłóceń do 1GHz stosuje się właśnie ferryty.
Stosowane do tego ferryty powyżej tak mniej więcej 10MHz zaczynają pracować
coraz gorzej - coraz więcej występującego w nich pola zamieniają na ciepło.
Nie mają dużej dobroci, ale dzięki temu tłumią w szerokim zakresie
częstotliwości.
P.G.


Re: Wybór dławika - ferryt czy drut

Quoted text here. Click to load it

Każda cewka może być zastąpiona nieliniową rezystancja + indukcyjnością +
pojemnością
Zależnie od konstrukcji każda składowa ma na coś wpływ, pożądany lub nie.
Policz jaka reaktancję ma 5pF dla 1GHz i jak się to ma do reszty
Jako dławik szeregowy na GHz korzystne bywa otoczenie prostego kawałka druta
nanizanym wałkiem ferrytowym
Dobroć dla GHz ma się nijak do tej dla MHz.


Site Timeline