Wskaźnik elektromagnetyczny + ATMega8

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
CzeB6%E6.
Macie jakiB6% pomysB3% lub radEA% jak przy pomocy uC AVR np AtMega8
wysterowaE6% taki zwykB3%y maB3%y wskaBC%nik elektromagnetyczny o zakresie
10mA?

Re: Wskaźnik elektromagnetyczny + ATMega8
Macie jakiś pomysł lub radę jak przy pomocy uC AVR np AtMega8
wysterować taki zwykły mały wskaźnik elektromagnetyczny o zakresie
10mA?

PWM i dalej już prosta sprawa. Nawet może się okazać że filt nie będzie
potrzebny.
Ustrój analogowy ma właściwości całkujące.

--
Desoft
Re: Wskaźnik elektromagnetyczny + ATMega8
A co z przepiEA%ciami? Jaka czEA%stotliwoB6%E6 (jak jB1% dobraE6%?)
Czy przetwarzanie jest powtarzalne, tz, czy zawsze ustawiajB1%c np 40%
otrzymam to samo na wskaBC%niku?Re: Wskaźnik elektromagnetyczny + ATMega8
Użytkownik slawek7 napisał:
Quoted text here. Click to load it

Przepięcia nie będą tu specjalnie duże. I tak jakiś rezystor w szereg
trzeba dać coby to wszystko jakoś skalibrować. Częstotliwość ustaw
możliwie małą, ale taką coby wskazówka nie drżała.

Quoted text here. Click to load it

O ile napięcie zasilające procesor będzie stabilne to tak.

Pozdrawiam
Grzegorz

Site Timeline