UPS i różnicówka

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Pytanie mam: czy jeB6%li UPSa podB3%B1czymy do instalacji zabezpieczonej
rF3%BFnicF3%wkB1%, po czym zrobimy upB3%yw "do ziemi" za tym UPSem, rF3%
BF%nicF3%wka
zadziaB3%a? Czy nie?

JeB6%li "wtF3%rna" strona UPSa jest izolowana, to nie zadziaB3%a, jeB6%li n=
ie
jest, jakiB6% jej punkt jest uziemiony - zadziaB3%a, tyle wiem. Pytanie,
jak zwykle UPSy siEA% robi?

J.

Re: UPS i różnicówka
Pytanie mam: czy jeśli UPSa podłączymy do instalacji zabezpieczonej
różnicówką, po czym zrobimy upływ "do ziemi" za tym UPSem, różnicówka
zadziała? Czy nie?

Jeśli "wtórna" strona UPSa jest izolowana, to nie zadziała, jeśli nie
jest, jakiś jej punkt jest uziemiony - zadziała, tyle wiem. Pytanie,
jak zwykle UPSy się robi?

Te najczęściej spotykane mają przekaźnik przełączający zasilanie wyjścia.
W stanie czuwania linia zasilania sieci jest bezpośrednio na wyjściu UPSa.

--
Desoft


Re: UPS i różnicówka

Quoted text here. Click to load it

Mam starego, doB6%E6 sporego APC "Back-UPS 1200VX" i co prawda nie dam
gB3%owy, ale wydaje mi siEA%, BF%e jak robiB3%em mu oglEA%dziny w ramach je=
go
oBF%ywiania, nie byB3%o tam BF%adnego przekaBC%nika spinajB1%cego wyjB6%cia=
 na
krF3%tko, ale zwrF3%cEA% na to uwagEA%, dziEA%ki za nakierowanie.

NiezaleBF%nie od tego jednak pytanie pozostaje aktualne, najwyBF%ej z
ograniczeniem do stanu podtrzymania: czy strona wtF3%rna UPSa ma
galwaniczne poB3%B1czenie z PE, a tym samym, czy przebicie na
podtrzymywanym przez UPSa urzB1%dzeniu do jego uziemionej obudowy bEA%dzie
miaB3%o ktF3%rEA%dy zamknB1%E6 obwF3%d?

J.

Re: UPS i różnicówka
Niezależnie od tego jednak pytanie pozostaje aktualne, najwyżej z
ograniczeniem do stanu podtrzymania: czy strona wtórna UPSa ma
galwaniczne połączenie z PE, a tym samym, czy przebicie na
podtrzymywanym przez UPSa urządzeniu do jego uziemionej obudowy będzie
miało którędy zamknąć obwód?

Nieprawidłowo zadane pytanie :-)
PE ma połączenie pomiędzy wyjściem a wejściem.
Ale to nijak ma się do różnicówki. W przypadku UPSa z przekaźnikiem w stanie
czuwania różnicówka będzie mogła zadziałać, w przypadku pracy UPSa już nie.
Jeżeli jest to UPS z zerowym czasem przełączenia, to pracuje on na
czuwaniu - wtedy różnicówka nie zadziała w żadnym przypadku. Ale może to być
też UPS z bypassem wtedy zadziała.
Prawidłowe pytanie to jakiego masz UPSa?


Re: UPS i różnicówka
Hello Desoft,


Quoted text here. Click to load it


Zwracam uwagę na drobiazg - poprawnie zaprojektowanemu UPSowi przy
pracy z akumulatora zwarcie któregokolwiek z zacisków wyjściowych do
PE nie powinno w żaden sposób przeszkadzać. Również dla użytkownika
nie stanowi to zagrożenia. Przy powrocie zasilania sieciowego może
popalić styki przekaźnika ale różnicówka wtedy zadziała.

--
Best regards,
 RoMan                            mailto:roman@pik-net.pl
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: UPS i różnicówka

Quoted text here. Click to load it

Czyli działać ma jak transformator bezpieczeństwa 1:1 stosowany np. w
łazienkach w gniazdkach do golarek.

Marek


Re: UPS i różnicówka
Hello marko1a,


Quoted text here. Click to load it

Ale tylko podczas pracy z akumulatora!

--
Best regards,
 RoMan                            mailto:roman@pik-net.pl
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: UPS i różnicówka
Quoted text here. Click to load it

No właśnie al czy taki smartups1400 jaki mam w nim przetworka chodzi nonstop
nawet gdy jest napięcie w sieci i jeszcze "moduluje" skokowo napięcie
wyjściowe tak aby utrzymywało się na poziomie 230V w zakresie napięć
wejsciowych w pewnej tolerancji (bodaj 186-254V) a dopiero przekroczenie
wartości tolerancji lub zanik całkowity oznacza przejście na tryb
akumulatorowy. Więc myślę że w moikm UPSie trafo działa nonstop jako
seperator galwaniczny.

Marek


Re: UPS i różnicówka
Quoted text here. Click to load it

Mam watpliwosci czy on nalezy do rodziny "on-line". Raczej nie.
A to co piszesz, to jest AVR lub Smart-boost - czyli przetwornica
chodzi caly czas, ale tylko dodaje do napiecia w sieci drobny
kawalek.

Zajrzyj do dokumentacji - bedzie podany czas przelaczenia zasilania
czy nie :-)

J.


Re: UPS i różnicówka
Quoted text here. Click to load it


I nie podaja mu "Efficiency at full load". A dla takiego
SURTA1500XL podaja 89%.

J.


Re: UPS i różnicówka
 
Quoted text here. Click to load it
A jakie to są poprawnie zaprojektowane? Bo z tego wywodu wynika że wiodąca
firma na rynku ma niepoprawnie zaprojektowane ;)
A z tego co wiem UPS-y te mają jeden biegun sieci wspólny a drugi jest
przełączany, na wyjściu, sieć<-> trafo. Tak dokłądnie to jest więcej
przekaźników bo jest jeszcze tzw boost, ale to nie zmienia faktu że upsy off-
linowe od 400W do chyba 2000W smarty i back-i mają wspólny biegun sieci.

A tak w ogóle to UPS-a trzeba podłączyć osobną linią przed różnicówka bo ona
jemu nie jest do niczego potrzebna wystarczy mu zwykły bezpiecznik,
różnicówka ma być po UPS-ie bo wtedy zabezpieczy obwód także podczas pracy
UPS-a na akumlatorach.

Janusz

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet /

Re: UPS i różnicówka

Quoted text here. Click to load it


Tak teBF% wB3%aB6%nie to bEA%dEA% robiB3%. Zasilanie UPSa wprost zza wyB3%
B1%cznika
gB3%F3wnego, jedynie przez bezpiecznik NP, a za UPSem trzy obwodowe
zabezpieczenia RP z moduB3%em NP (takie zabezpieczenia mam w zapasach i
do niczego mi niepotrzebne, a tu pasujB1% mi idealnie z powodu nieduBF%ego
prB1%du czB3%onu NP), dziEA%ki czemu bEA%dzie i bezpiecznie i caB3%kowicie
niezaleBF%nie jeB6%li chodzi o separacjEA% zabezpieczeF1% na obwodach.

J.

Re: UPS i różnicówka

Quoted text here. Click to load it

Fakt, ma


Jak pisaB3%em, wydaje mi siEA%, BF%e nie widziaB3%em wewnB1%trz BF%adnego d=
uBF%ego
przekaBC%nika, ale upewniEA% siEA% jeszcze.
Skupmy siEA% jednak na UPSie w czasie podtrzymania (bB1%dBC% takim, w ktF3%
rym
przetwornica pracuje caB3%y czas). Czy Ty wraz z Romanem uwaBF%acie, BF%e
caB3%a wtF3%rna strona UPSa wisi "w powietrzu", jak w transformatorze
separujB1%cym? No cF3%BF, jeB6%li tak jest, to bardzo by mi to pasowaB3%o =
z
rF3%BFnych przyczyn.


J.

Re: UPS i różnicówka
Skupmy się jednak na UPSie w czasie podtrzymania (bądź takim, w którym
przetwornica pracuje cały czas). Czy Ty wraz z Romanem uważacie, że
cała wtórna strona UPSa wisi "w powietrzu", jak w transformatorze
separującym?

Nie. Pisałem o bypassie. Taki bez bypassa to najwyższa półka.
Jeżeli w zestawie masz np. drukarkę laserową to zwykły UPS (przełączający)
da radę, ale online już nie, dlatego stosuje się bypass. No chyba że online
ma odpowiedni zapas mocy (do standardowego zestawu komputerowego z drukarką
laserową potrzeba kilka kW).
Sprawa druga. Żaden UPS nie ma obowiązku separować napięcia.

Zgaduję... ale masz najprawdopodobniej UPSa z przełączaniem.
Przecież to nie jest trudno zmierzyć.

--
Desoft


Re: UPS i różnicówka

Quoted text here. Click to load it

Dlatego pisaB3%em o zwyczajnym, ale w czasie podtrzymania, bB1%dBC%
niezwyczajnym, bez bypassu.

Quoted text here. Click to load it

OczywiB6%cie, ale on pF3%ki co niepodB3%B1czony jeszcze (i z rF3%BFnych w=
zglEA%dF3%w
to nie takie proste, BF%eby to sprawdziE6% od jednego strzaB3%u), dlatego
drB1%BFEA% temat teoretycznie.

J.

Re: UPS i różnicówka

Quoted text here. Click to load it

Dlatego pisałem o zwyczajnym, ale w czasie podtrzymania, bądź
niezwyczajnym, bez bypassu.

Zwyczajne mają najczęściej przełączany tylko jeden przewód.

Quoted text here. Click to load it

Oczywiście, ale on póki co niepodłączony jeszcze (i z różnych względów
to nie takie proste, żeby to sprawdzić od jednego strzału), dlatego
drążę temat teoretycznie.

Dokumentacji nie ma do niego?

--
Desoft


Re: UPS i różnicówka

Quoted text here. Click to load it

Acha... ok, to duBF%o wyjaB6%nia.

Quoted text here. Click to load it

Nie, to staruszek uratowany przeze mnie od zB3%omowania. BezpoB6%rednio od
APC wycyganiB3%em ksero starej papierowej instrukcji, ale to jest tylko
manual. I to w dodatku pisany na amerykaF1%ski rynek, wiEA%c jest tam
mnF3%stwo komiksowych informacji o tym, BF%e nie naleBF%y wkB3%adaE6% penis=
a do
gniazdka z tyB3%u obudowy, a otwory wentylacyjne nie sB3%uBF%B1 do
przechowywania oB3%F3wkF3%w, a z konkretF3%w - jedynie zupeB3%nie podstawo=
we
rzeczy. Nawet wydawaB3%oby siEA% tak podstawowa sprawa dla UPSa, jak "ile/
przez ile" nie jest podana wprost, a w formie idiotycznej tabelki, w
ktF3%rej kolejnych wierszach sB1% opisy podB3%B1czonego sprzEA%tu, sumaryc=
zny
pobF3%r mocy i prognozowany czas podtrzymania.

J.

Re: UPS i różnicówka
Quoted text here. Click to load it

Bo on ma byc maly, zeby sie szybko przelaczal :-)

Quoted text here. Click to load it

A gdzie ma byc podlaczona ? Jednym koncem pod PE, czy odczepem na
srodku uzwojenia ?J.


Re: UPS i różnicówka

Quoted text here. Click to load it

Nie zastanawiaB3%em siEA% nad tym dogB3%EAbnie, ale zdaje siEA%, BF%e, obi=
e te
sytuacje byB3%yby przeciez moBF%liwe.

Nic, poskB3%adam go niedB3%ugo do kupy, wB3%B1czEA% go wtedy przez rF3%BF=
nicF3%wkEA% i
zobaczEA%, co bEA%dzie po wymuszeniu upB3%ywu...

J.

Re: UPS i różnicówka

Quoted text here. Click to load it

    Można miernikiem sprawdzić, czy kołek PE w gniazku UPS-a ma połączenie z
kołkiem PE we wtyczce UPS-a.Site Timeline