Układ rejestrujący wskazania wiatromierza

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
ChciaB3%bym zaprojektowaE6%, a nastEA%pnie wykonaE6% wiatromierz wraz z =
ukB3%adem  =

rejestrujB1%cym wartoB6%ci w okreB6%lonych interwaB3%ach czasowych. JuBF%
 tB3%umaczEA%,  =

o co dokB3%adnie mi chodzi.

ZaB3%oBF%enie jest takie, BF%e aktualna prEA%dkoB6%E6 wiatru bEA%dzie p=
okazywana na  =

ekranie licznika rowerowego. Tak chyba najtaniej zrobiE6% w miarEA% dokB3%
adny  =

pomiar. Rotor bEA%dzie wykonany z pB3%yty CD, wysiEA%gnikF3%w (patyczkF3%
w) oraz  =

poB3%F3wek piB3%eczek ping-pongowych. Od spodu pB3%yty zostanie umieszc=
zony  =

magnes, a czujnik stale przytwierdzony do obudowy. Po kalibracji B6%redn=
icy  =

okrEA%gu zataczatego przez rotor, powinniB6%my otrzymaE6% precyzyjne urz=
B1%dzenie  =

pomiarowe.

Licznik rowerowy posiada kilka podstawowych funkcji. NajwaBF%niejszB1% j=
ednak  =

(dla mnie) jest prEA%dkoB6%E6 B6%rednia w funkcji czasu. Teraz zaczynaj=
B1% siEA%  =

schody. ChciaB3%bym tak skalibrowaE6% wyBF%ej opisany wiatromierz z jaki=
mB6%  =

rejestratorem danych, aby pozostawiony na kilka miesiEA%cy zbieraB3% dan=
e o  =

B6%rednich dobowych prEA%dkoB6%ciach wiatru. Czy jest to wykonalne? Najl=
epiej  =

stosunkowo niewielkim kosztem.


-- =

Piotr AKA ZbF3%j
snipped-for-privacy@gmail.com
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Układ rejestrujący wskazania wiatromierza
Quoted text here. Click to load it
Jakbym widzial swoj wiatromierz :)
Niestety fotke mi wcielo :(


Quoted text here. Click to load it
Ja zrobilem tak:
Licznik wykalibrowalem wg wiatromierza papierowego z watku o elektrowni
wiatrowej z elektrody. A nastepnie co tydzien sobie patrzylem ile km wiatr mi
nakrecil. Z tego wyszedl mi sredni wiaterek.

U mnie srednio dmucha okolo 1,5-3 m/s.
Biorac sobie z liczniczka maskymalna predkosc wychodzi maks jaki zostal
osiagniety podczas tygodnia.
Mi tyle wystarczylo aby ocenic ze nieoplacalne jest budowanie MEW-y.

Tobie sugeruje kupic sobie jakis mikrokontrolerek, zapiac do niego karte SD i za
pomoca pojedynczego portu mierzyc jak szybko sie wiatraczek kreci. Mozna
wykorzystac do tego celu tarczke i optotranzystory ze starej myszki komputerowej.

--
Lukasz Sczygiel


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Re: Układ rejestrujący wskazania wiatromierza
Dnia 19-03-2010 o 22:38:09 Lukasz Sczygiel < snipped-for-privacy@poczta.onet.pl=
Quoted text here. Click to load it
napisaB3%(a):

Quoted text here. Click to load it
Ten sposF3%b teBF% byB3%by nienajgorszy. MoBF%e nie tak precyzyjny, ale =
na pewno  =

miarodajny. Problem w tym, BF%e pomiary zamierzam przeprowadzaE6% 90 km =
od  =

miejsca zamieszkania (dziaB3%ka w gF3%rach), dlatego chcEA%, aby zostaB3%
y one  =

zapisywane automatycznie. Odczyt raz na tydzieF1% byB3%by zbyt kosztowny=
 ze  =

wzglEA%du na dojazdy, ale raz na miesiB1%c daB3%oby radEA% zrobiE6%.

WB3%aB6%ciwie, to w tym samym celu chcEA% zbadaE6% B6%rednie prEA%dkoB6%
ci wiatru.  =

JeBF%eli wyniki bEA%dB1% zadowalajB1%ce, przystB1%piEA% do projektowania=
 elektrowni  =

wiatrowej.

Quoted text here. Click to load it
Mam nadziejEA%, BF%e w terenach gF3%rzystych lepiej wypadnB1% warunki do=
  =

inwestycji w elektrowniEA% wiatrowB1%.

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it
Ok, juBF% do czegoB6% dB1%BFymy. Niestety nie jestem elektronikiem i ni=
e za  =

bardzo wiem, jak to wszystko poB3%B1czyE6%. Mikrokontroler? W AVR praco=
waB3%em na  =

AT90S8515, ale pewnie bEA%dzie zbyt drogi (stosowane w skrzynkach przy  =

skrzyBF%owaniach B6%wietlnych do wykonywania wczeB6%niej napisanego prog=
ramu  =

sygnalizacji).
W kaBF%dym razie ja to widzEA% tak: rozkrEA%cam licznik i znajdujEA% por=
t  =

odpowiedzialny za przekazywanie wartoB6%ci prEA%dkoB6%ci (lub coB6% w ty=
m stylu) i  =

B3%B1czEA% go z mikrokontrolerem. Tego zaB6% muszEA% zaprogramowaE6% w =
assemblerze,  =

aby zapisywaB3% w pamiEA%ci wartoB6%ci np. co 1h.
Dobrze rozumujEA%?


-- =

Piotr AKA ZbF3%j
snipped-for-privacy@gmail.com.bez.tego
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Układ rejestrujący wskazania wiatro mierza
Quoted text here. Click to load it

Eno bez przesady ;) Pi razy dzwi 10zł na allegro.

Quoted text here. Click to load it

Nie. Mozesz napisac w C. Albo w BASICu. Szczególnie w tym ostatnim
będzie to bardzo latwe. Gorzej z odpowiedzią: w jakiej pamieci to
będziesz zapisywać i jak spodziewasz sie te dane czytać.

Re: Układ rejestrujący wskazania wiatromierza

napisaB3%(a):

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it
DokB3%adnie. To bEA%dzie chyba najtrudniejsza czEA%B6E6%. Dlatego teBF%
 myB6%laB3%em, czy  =

nie daB3%oby siEA% zastosowaE6% jakiegoB6% mikrokontrolera z wyjB6%ciem =
COM i  =

podB3%B1czyE6% go do komputera? ZresztB1% jakikolwiek interface kompaty=
bilny z  =

PCtem byB3%by dobry. Nie wiem tylko, co z oprogramowaniem obsB3%ugujB1%c=
ym to  =

wejB6%cie...

-- =

Piotr AKA ZbF3%j
snipped-for-privacy@gmail.com.bez.tego
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Układ rejestrujący wskazania wiatrom ierza
W dniu 10-03-19 23:34, Piotr pisze:
Quoted text here. Click to load it

Prawie dowolny AVR->MAX232 i masz "mikrokontroler z wyjsciem COM", na
upartego daloby rade bez MAX232 nawet. A dane przechwycisz sobie
minicomem czy co tam lubisz :)

Kabelkologia :
http://avr.elektroda.eu/files/max232.png

--
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Układ rejestrujący wskazania wiatro mierza
Quoted text here. Click to load it


a) to czego szukasz to UART. Ma to kazdy procesor w cenie >4zł. Po
drodze mozna stosować jakiś scalak podnoszacy napięcie do starndardu
RS232 (dostepny w mięsnym na rogu - MAX232).

b) dalej nie jest jesna _gdzie_ dane sa trzymane. W twoim wypadku
zapewne najszybciej bylo by zastosować jakiegoś eeproma szeregowego.
Zdecydowanie najlatwiejszy w obsludzie z poziomu software. Czytanie jego
zawartości będzie odbywalo się przez ten sam kontroler używając UARTu.

c) Komunikacja po RS232/COM nie wymaga zadnych super specjalnych
zabiegów, każdy system operacyjny udostepnia do tego API. Protokół
trzeba wymyslić jednak samodzielnie, RS232 dostarcza tylko pojedyncze
bajty i nic więcej nie robi, całość w rękach programisty.

Jesli nie dłubałes w elektronice za dużo to projekt niestety Cie
przerosnie na początek i na 100% popelnisz błedy projektowe. Może warto
wziąść jakiegoś gotowce hardwareowego i skupic się wylacznie na
firmware/software? Np coś takiego:

http://tinyurl.com/ygp2aqr

Wygląda na to ze ma komplet ficzerow wlacznie z eepromem (wymiennym na
wersję 16kB) i zegarem czasu rzeczywistego co calkowicie wypełnia
założenia długoterminowego loggera (jednak nie ma RS232 a usb wygląda
tylko na programator, więc tak czy inaczej trzeba dlubać). Jeśli
będziesz kiedys mistrzem to dorobisz sobie tam masę ficzerów i obsługe
kart SD. Na razie eeprom powinien dać radę. Ba, można go nawet wyjmować
i czytać w domu wyniki a na miejscy tylko wymienić na nowy.

Rozumiem, że wiatromierz daje jakis impuls na obrot? Jesli tak, to
problemow z pomiarem jest 0. Wyrobi sie cokolwiek.

Re: Układ rejestrujący wskazania wiatro mierza
Quoted text here. Click to load it

Pomyłka, niestety tylko na 2kB max z tego samego typu. Może sa większe o
identycznym układzie elektrycznym, ale AT24Cxx Atmela to chyba tylko do
2kB. Może niech się wypowie ktoś obeznany z eepromami na I2C.

Re: Układ rejestrujący wskazania wiatromierza

Quoted text here. Click to load it

 O 24C1024B słyszał? Jak mało to możesz połączyć takie 4 nadając im różne
adresy za pomocą linii A0-A1 i masz 512KB.Re: Układ rejestrujący wskazania wiatromierza

napisaB3%(a):

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it
c UARTu.
B3%  =

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it
e warto  =

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it
Niestety nie dB3%ubaB3%em wczeB6%niej w elektronice i jest tak, jak napi=
saB3%eB6% -  =

projekt na 100% mnie przeroB6%nie (w koF1%cu kaBF%dy jest dobry w czymB6%
 innym).  =

Dlatego takie pytanie z mojej strony: jak to zrobiE6% najtaniej i  =

najB3%atwiej? Poza pierwszym przykB3%adem z licznikiem rowerowym i odczy=
tem co  =

miesiB1%c.

Ten programator jest doB6%E6 drogi, a jego obsB3%uga nieB3%atwa (przyna=
jmniej dla  =

mnie). Niestety nie jestem ani programistB1% ani elektronikiem, jednak n=
ie  =

mam obiekcji do nauki.

MF3%gB3%byB6% wskazaE6% jakB1%B6 pozycjEA% (sklepy online/Allegro), ktF3%
ra ma niezbEA%dne  =

'ficzery', da siEA% jB1% poB3%B1czyE6% z komputerem i odczytaE6% dane o=
raz  =

zaprogramowaE6% w AVRstudio? ChoE6% szczerze mF3%wiB1%c nie mam pojEA%ci=
a, jak ten  =

program powinien wyglB1%daE6%... JakieB6% wskazF3%wki chociaBF% bEA%dB1%
 bardzo pomocne.  =

W koF1%cu jestem B6%wieBF%o poczB1%tkujB1%cym elektronikiem.

-- =

Piotr AKA ZbF3%j
snipped-for-privacy@gmail.com.bez.tego
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Układ rejestrujący wskazania wiatro mierza
Quoted text here. Click to load it

To niestety najtańsze rozwiązanie typu "samodzielny kontroler" ponieważ
każde inne spowoduje utrate czasu a ten tez kosztuje.

Quoted text here. Click to load it

To co pokazalem ma takie ficzery. Ponieważ ma slot na karte SD to można
sobie zrobic _naprawdę_ znakomity logger. O podpinaniu innych czujników
nie wspomnę.

Quoted text here. Click to load it

BASCOM. Dla początkujących jest zbawienny. Zainteresuj sie kursami
programowania uC w gazetach, szczególnie w "Elektronika dla Wszystkich"
gdzie jest to na poziomie od zera. Niestety "jak ten program ma
wyglądać" jest zbyt ogólne i nie poroztaje mi nic innego jak wzruszyć
ramionami.

Re: Układ rejestrujący wskazania wiatrom ierza
W dniu 10-03-20 00:38, Sebastian Biały pisze:
Quoted text here. Click to load it

Jezeli chodzi o BASCOM to mozna spokojnie polecic
http://btc.pl/?id_prod20%84400 , lopatologicznie opisane, z dodatkami
"dla zainteresowanych" itp. Takie rozszerzenie kursu BASCOMa z EdW,
autor ten sam.

--
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Re:Układ rejestrujący wskazania wiatromierza
Quoted text here. Click to load it
A moze po prostu uzyc atmegi 128?
Tam jest 4kb eeprom. Wtedy zladowanie danych do komputera mozna zrobic raz na
rok a i tak bedzie rozdzielczosc jednego dnia.

Polecam ksiazke Pana Wiązani. Tam sa wszystkie potrzebne przyklady (zegar rtc,
obsluga uart, portow) a i pamieci jest az nadto.
Nie wiem jak mozna by sie podpiac pod licznik rowerowy ale relatywnie nie trudno
bedzie liczyc obroty wiatraczka fotokomorka.

--
Lukasz Sczygiel


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Re: Układ rejestrujący wskazania wiatromierza
Może na początek pozostać przy liczniku rowerowym?
Metoda jest po pierwsze tania, prosta i szybka.
Nie umożliwia logowania średniodobowych prędkości wiatru.
Ale mamy prędkość maksymalną (to raczej mało istotne)
Prędkość średnią kiedy wieje. Licznik przerywa liczenie kiedy stoi
(przynajmniej mój BC700)
Prędkość średnią z całego okresu. Wyliczamy ją z czasu pomiaru (zapisujemy
czas odczytów) i przejechanych kilometrów - w tym przypadku przepchanego
wiatru.

--
DesoftRe: Układ rejestrujący wskazania wiatromierza
Quoted text here. Click to load it
prościej chyba wybebeszyc silnik z napędu cd
i skorzystać z czujnika położenia jaki tam jest zaimplementowany
a od razu masz załatwionę kwestie łożyskowaniaRe: Układ rejestrujący wskazania wiatromierza
Quoted text here. Click to load it

najniższym kosztem tzn pewnie znalazłszy taki licznik rowerowy, który ma
tego typu logger wbudowany (odcinki, dni lub tygodnie)

moja wersja zapowiada się tak: procek atmega8 za 5pln, dwulinijkowy displej
za dychę, używany siemens a62 z kablem rs232 za 35pln, kod w bascomie liczy
obroty, mierzy napięcie z panela solarnego (atmega aż się o to prosiła), i
wartosci min, avg i max smsuje 2-4 razy na dobę na wlasny profil na blip.pl
(chodzi o to by logger był kradzieżoodporny a dokładniej dane z niego) co
zaowocuje czymś w rodzaju http://blip.pl/dm/54761221
- do blipa jest ładne api i sporo bibliotek pozwalających elegancko
wyfiltrować i obrobić wysłane tam informacje. byc może docelowo blipa
zastapi twitter bo blip często leży. koszt startera na rok z okładem to ok
30pln więc całość<150pln.
Cały logger w wersji finalnej ma być zasilany z wiaraczka i autonomiczny
energetycznie, głównie stąd 4-5 dwuwoltowych ogniw słonecznych. niestety,
ogniwa idą z allegro już trzeci miesiąc :-/Re: Układ rejestrujący wskazania wiatromierza
Quoted text here. Click to load it

uh, msg blipowy wysylalem sam do siebie wiec niezalogowany go nie ujrzy a
leci cos w podobie:

ver02 id04 WIND min0.0 avg0.0 max0.0, min0.0 avg0.0 max0.0, min0.0 avg0.0
max0.0 SUN min0.0 avg0.0 max0.0, min0.0 avg0.0 max0.0

ten a62 nie obsluguje trybu txt tylko udf wiec ulatwisz sobie zycie jak
znajdziesz tel. z smsowaniem txtowym, odpadnie ci ze 100 linijek kodu
(polowa) dzieki czemu da sie calosc zrobic na trialowej wersji bascom-a :)Re: Układ rejestrujący wskazania wiatro mierza
W dniu 2010-03-19 21:56, Piotr pisze:

Quoted text here. Click to load it

Heh, opis normalnie jak z "Zrób to sam" nieodżałowanego Adama Słodowego.
:-D

--
Adam Dybkowski
               http://dybkowski.net /

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Układ rejestrujący wskazania wiatro mierza
Quoted text here. Click to load it

Czemu nieodżałowanego? Przecież on żyje.

pozdrawiam,
Arkadesh

Re: Układ rejestrujący wskazania wiatro mierza
W dniu 2010-03-21 03:05, Arkadiusz Dymek pisze:

Quoted text here. Click to load it

Brakuje go na codzień w telewizji. :)
I nie mówię o reklamie marketu.

--
Adam Dybkowski
               http://dybkowski.net /

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline