uklad czasowy

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam
muszę zrobić układ czasowy który zasilany jest z kondensatora , działa około
65 sekund potem sie wylancza . Sam układ zrobiłem na 2 tranzystorkach i
działa . Układ ma włączać i wyłączać poprzez zwieranie opornikiem ok 150 Ohm
, ale tez musi być galwanicznie odseparowany i tu jest problem. Najprościej
to było by zrobić na przekaźniku ale .... zasilanie kondensatorem . Myślałem
nad jakimś opto ale wszystkie biorą ok 5 mA , Może sa jakieś inne ? a może
jeszcze jakiś pomysł ?
Marek SRe: uklad czasowy
Marek pisze:
Quoted text here. Click to load it

Jeżeli chcesz robić izolację to jak rozumiem masz 2 odrębne zasilania -
tego czegoś czym sterujesz i to z którego ładujesz kondensator.
W takiej sytuacji może do zasilania tego cosia sterowanego dać
przekaźnik sterowany tranzystorem npn, a bazę tranzystora sterować z
fototranzystora - wystarczy, że da kilka uA a npn to wzmocni, żeby
przekaźnik działał.

--
Pozdrawiam
Michoo

Re: uklad czasowy
Właśnie nie mam zasilania w momencie zwierania , jakbym miął jakieś to pikus
.
Najpierw ma zasilanie jak ono zaniknie to zewrzyj na 65 s i tyle , dlatego
nie mogę tego rozwiązać , oczywiście akumulatorek i po sprawie ale nie o to
chodzi.
Marek S
Quoted text here. Click to load itRe: uklad czasowy
Marek pisze:
Quoted text here. Click to load it

No to zewrzyj nMOSem i daj 2 transoptory do bramy - jeden od strony
zasilania do jej naładowania, drugi od masy do rozładowania. Ewentualnie
popraw pojemność dodając kilka nF o niskim upływie. Jak będziesz miał
dobre transoptory, o małym prądzie w stanie "nieprzewodzącym" to minutę
powinien się ładunek na bramie spokojnie utrzymać a transoptory musisz
załączyć tylko na kilka ms.


--
Pozdrawiam
Michoo

Re: uklad czasowy
to chyba nie wyjdzie bo algorytm jest taki :
jak napięcie zasilania sie pojawi to rozwarte
napięcie zasilania zanika zewrzyj na 65 sek.
potem rozewrzyj i czekaj na ponowne zasilanie
działa bez możliwości zwierania bo tu musze mięć energie na zasilanie LED
transoptora . Szukam takiego który ma minimalny prąd załączenia . Albo inne
rozwiązanie ? Nie mogę wpakować ogromnego kondensatora .
Marek S
Quoted text here. Click to load itRe: uklad czasowy
Marek pisze:
Quoted text here. Click to load it

Dajesz drugi niewielki kondensator po 2 stronie transoptora. W momencie
zaniku zasilania impuls na diodę przez 2ms i po 65 sec impuls 2ms na
drugą diodę. Pierwszy transoptor przez te 2 ms dostarczy wystarczający
ładunek z kondensatora do bazy mosa. Dopóki ładunek się utrzymuje to mos
przewodzi - nic nie trzeba więcej robić. Jak upłynie 65 sekund to drugim
impulsem zsyłasz ten ładunek do masy i mos nie przewodzi.

--
Pozdrawiam
Michoo

Re: uklad czasowy
Chyba rozumiem idee , a może narysujesz jakiś schemacik ? byłbym wdzięczny
Marek S
Quoted text here. Click to load itRe: uklad czasowy
MoBF%e tak:
przekaBC%nik z dwoma stykami przeB3%B1cznymi podB3%B1czony cewkB1% bezpo=
B6%rednio
do zasilania. Styki przekaBC%nika przeB3%B1czajB1% kondensator  miEA%dzy
zasilaniem a Twoim ukB3%adem. Masz w ten sposF3%b zasilanie na czas
wyB3%B1czenia i separacjEA% galwanicznB1%.
Pzdr.
Ceat

Re: uklad czasowy
Nie czytasz uważnie :D zasilanie zanika a układ ma pracować na zasadzie
on/off przez 65 sek. na zasilaniu z kondensatora . Gdyby to było tak proste
dawno bym to rozwiązał :D
Marek S
Może tak:
przekaźnik z dwoma stykami przełącznymi podłączony cewką bezpośrednio
do zasilania. Styki przekaźnika przełączają kondensator  między
zasilaniem a Twoim układem. Masz w ten sposób zasilanie na czas
wyłączenia i separację galwaniczną.
Pzdr.
CeatRe: uklad czasowy
Quoted text here. Click to load it
Czytam jak najbardziej uwaBF%nie.

Quoted text here. Click to load it
To jest tak proste. SprF3%bujEA% namalowaE6%:

---------------+------ / -----------
                |       |
zasilanie    )     3D%3D C       TwF3%j ukB3%ad
                |       |
---------------+------ \ -----------

Z lewej zasilanie. Na zasilaniu cewka przekaBC%nika [3]. Styki
przekaBC%nika [\ ] [/ ] zaB3%B1czajB1% kondensator [3D%3D C] do zasilania=
. O
tak:
---------------+------\  -----------
                |       |
zasilanie   3     3D%3D C       TwF3%j ukB3%ad
                |       |
---------------+------/  -----------

Przy braku zasilania przekaBC%nik puszcza i zaB3%B1cza C do Twojego ukB3%a=
du
czasowego na 2 tranzystorkach ktF3%ry na 65 sekund zwiera (FET-em, MOS-
em albo czymkolwiek) BF%B1dany obwF3%d. JeB6%li dobrze policzysz staB3%B1
czasowB1% wystarczy z prawej strony doB3%B1czyE6% tranzystor MOS z
rezystorem.
JeB6%li konieczne jest natychmiastowe rozB3%B1czenie przy powrocie
zasilania zastosuj przekaBC%nik z trzecim stykiem zwierajB1%cym bramkEA% MO=
S-
a.

(dodaj lub usuF1% stosownB1% iloB6%E6 spacji by rysunek byB3% czytelny).
Pzdr.
Ceat

Re: uklad czasowy
No tak nie zrozumiałeś albo ja źle to tłumacze .
po stronie wykonawczej tzn. algorytmu jest ok robi to co chce . Czyli jak
napięcie  V1 to tylko ładuje kondensator jak zanika V1 to wlancza na 65 sek.
. Testowałem to na LED z zewnętrznym zasianiem . Czyli LED po zaniknięciu
napięcia świeciła ok 65 sek.
- powiedzmy ze mam tam przekaźnik który pobiera b. Malo prądu .
wtedy układ uruchomi przekaźnik , który zewrze element sterowany a po 65
sek. rozewrze sie . poczeka na następne pojawienie sie napięcia zasilania
itp.
ula dobrze działa ale jak i czym zastąpić taki przekaźnik ?
przekaźniki biorą ok 20mA a wtedy musiałby być ogromny kondensator a to juz
bez sensu ..
dlatego pytam czy sa transoptory o poborze prądu poniżej 1 Ma lub cos
podobnego .
Marek S

Quoted text here. Click to load it
Czytam jak najbardziej uważnie.

Quoted text here. Click to load it
To jest tak proste. Spróbuję namalować:

---------------+------ / -----------
                |       |
zasilanie    )     == C       Twój układ
                |       |
---------------+------ \ -----------

Z lewej zasilanie. Na zasilaniu cewka przekaźnika [3]. Styki
przekaźnika [\ ] [/ ] załączają kondensator [== C] do zasilania. O
tak:
---------------+------\  -----------
                |       |
zasilanie   3     == C       Twój układ
                |       |
---------------+------/  -----------

Przy braku zasilania przekaźnik puszcza i załącza C do Twojego układu
czasowego na 2 tranzystorkach który na 65 sekund zwiera (FET-em, MOS-
em albo czymkolwiek) żądany obwód. Jeśli dobrze policzysz stałą
czasową wystarczy z prawej strony dołączyć tranzystor MOS z
rezystorem.
Jeśli konieczne jest natychmiastowe rozłączenie przy powrocie
zasilania zastosuj przekaźnik z trzecim stykiem zwierającym bramkę MOS-
a.

(dodaj lub usuń stosowną ilość spacji by rysunek był czytelny).
Pzdr.
CeatRe: uklad czasowy
Quoted text here. Click to load it

WyglB1%da na to, BF%e nie zrozumiaB3%eB6% idei.

ZakB3%adam, BF%e zasilanie V1 (pF3%ki jest) ma _WYSTARCZAJA1%CA1%_WYDAJNO=
A6%C6_ do
wysterowania maB3%ego przekaBC%nika. JeB6%li tak jest - to B3%B1czymy:
(posB3%ugujEA% siEA% oznaczeniami z http://en.wikipedia.org/wiki/Relay -
przekaBC%nik DPDT, Form C czyli Break before Make - dla zapewnienia
separacji galwanicznej)

- zasilanie przekaBC%nika do V1
- kondensator do 2 stykF3%w wspF3%lnych przekaBC%nika C1 C2
- styki NO (te ktF3%re przekaBC%nik B3%B1czy ze wspF3%lnymi gdy jest wzbud=
zony,
czyli B1 B2) - do V1
- styki NC (A1 A2) do bramki i BC%rF3%dB3%a jakiegoB6% MOSFETa, z rF3%wnole=
gB3%ym
rezystorem
- dren i BC%rF3%dB3%o tegoBF% MOSFETa zwiera BF%B1dany obwF3%d.

Przy istniejB1%cym zasilaniu przekaBC%nik jest wzbudzony i podB3%B1cza C d=
o
V1 - kondensator siEA% B3%aduje.
Przy braku zasilania przekaBC%nik puszcza. Kondensator zostaje
podB3%B1czony do bramki i BC%rF3%dB3%a MOSFETa. MOSFET (nie BF%aden transo=
ptor!)
zwiera TEN OBWD3%D CO MA BYC6% ZWARTY.
Rezystor wB3%B1czony rF3%wnolegle z G-S rozB3%adowuje kondensator. Po
obniBF%eniu napiEA%cia na C poniBF%ej napiEA%cia progowego Ugs MOSFETa ten=
BF%e
rozB3%B1cza obwF3%d.
SeparacjEA% galwanicznB1% zapewnia przekaBC%nik - nie ma bezpoB6%redniego
przejB6%cia miEA%dzy V1 a obwodem zwieranym.
Reszta to kwestia dobrania elementF3%w.

UkB3%ad moBF%na komplikowaE6% jeB6%li konieczne jest szybkie rozB3%B1czeni=
e
MOSFETa lub maB3%y czas bierny.

JeB6%li to nadal nie speB3%nia Twoich wymagaF1% - to znaczy BF%e musisz je
doprecyzowaE6%.
Pozdrawiam,
Ceat

Re: uklad czasowy
chyba zrozumiałem
czyli chcesz kondensator z opornikiem  R i C raz ładuje sie  z V1 a po
zaniknieciu V1 przełączać na dren MOSFET tak ze Bedzie przewodził az do
spadku napięcia na tym C a stała czasowa tego Bedzie uzależniona od wartości
C i R . Tak ?
Marek S
Quoted text here. Click to load it

Wygląda na to, że nie zrozumiałeś idei.

Zakładam, że zasilanie V1 (póki jest) ma _WYSTARCZAJĄCĄ_WYDAJNOŚĆ_ do
wysterowania małego przekaźnika. Jeśli tak jest - to łączymy:
(posługuję się oznaczeniami z http://en.wikipedia.org/wiki/Relay -
przekaźnik DPDT, Form C czyli Break before Make - dla zapewnienia
separacji galwanicznej)

- zasilanie przekaźnika do V1
- kondensator do 2 styków wspólnych przekaźnika C1 C2
- styki NO (te które przekaźnik łączy ze wspólnymi gdy jest wzbudzony,
czyli B1 B2) - do V1
- styki NC (A1 A2) do bramki i źródła jakiegoś MOSFETa, z równoległym
rezystorem
- dren i źródło tegoż MOSFETa zwiera żądany obwód.

Przy istniejącym zasilaniu przekaźnik jest wzbudzony i podłącza C do
V1 - kondensator się ładuje.
Przy braku zasilania przekaźnik puszcza. Kondensator zostaje
podłączony do bramki i źródła MOSFETa. MOSFET (nie żaden transoptor!)
zwiera TEN OBWÓD CO MA BYĆ ZWARTY.
Rezystor włączony równolegle z G-S rozładowuje kondensator. Po
obniżeniu napięcia na C poniżej napięcia progowego Ugs MOSFETa tenże
rozłącza obwód.
Separację galwaniczną zapewnia przekaźnik - nie ma bezpośredniego
przejścia między V1 a obwodem zwieranym.
Reszta to kwestia dobrania elementów.

Układ można komplikować jeśli konieczne jest szybkie rozłączenie
MOSFETa lub mały czas bierny.

Jeśli to nadal nie spełnia Twoich wymagań - to znaczy że musisz je
doprecyzować.
Pozdrawiam,
CeatSite Timeline