TI eStore moduł TMDXICE3359 - AM3359

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

CzeB6%E6,
orientowaB3% siEA% ktoB6% moBF%e jaki jest czas oczekiwania na zamF3%wienie=
 w
przypadku tej pB3%ytki?
Na schemacie blokowym jest dodatkowa pamiEA%E6 DRAM jako opcja, tzn.
trzeba sobie samemu wlutowaE6%? W jakiej obudowie ta pamiEA%E6? Czy jest
gdzieB6% dostEA%pna dokumentacja tego moduB3%u zawierajB1%ca schematy i inn=
e
szczegF3%B3y, bo jakoB6% nie mogEA% znaleBC%E6.

Z gF3%ry dziEA%ki za informacje.
--
Artur

Site Timeline