sterowniki modelarskich silników bezszczotkowych

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
DzieF1% dobry wszystkim

Mam pytanie do modelarzy - sB3%yszaB3%em BF%e wiEA%kszoB6%E6 tanich sterow=
nikF3%w
do silnikF3%w bezszczotkowych nie stabilizuje obrotF3%w - silnik bez
obciB1%BFenia rozkrEA%ca siEA% do prEA%dkoB6%ci kV*napiEA%cie zasilania, a
sterownik ogranicza tylko pobieranB1% moc. ChciaB3%bym uBF%yE6% takiego
silnika do napEA%du frezarki i potrzebujEA% regulowanych i niezaleBF%nych o=
d
obciB1%BFenie obrotF3%w - jakiego sterownika szukaE6%? SB3%yszaB3%em BF%e
powinienem siEA% zainteresowaE6% sterownikami do helikopterF3%w, z trybem
"GOVERNOR"? Czy "zwykB3%e" sterowniki naprawdEA% sB1% w tym zastosowaniu
bezuBF%yteczne?
Dzieki
Grzesiek

Re: sterowniki modelarskich silnikĂłw bezszczotk owych
Użytkownik grg12 napisał:
Quoted text here. Click to load it

Szczerze powiedziawszy pierwsze słyszę o czymś takim aczkolwiek jest to
po części słuszne uproszczenie, tam nie ma pomiaru prądu a tylko tak
można zrobić regulację mocy, jest za to sprzężenie zwrotne z wyłączonej
w danym momencie fazy a to z kolei jest zaleĹźne od obrotĂłw i niestety
również pośrednio od obciążenia. Zatem nie licz na stabilne obroty
zwłaszcza że sterowanie jest z PWM a nie cyfrowe (są regulatory cyfrowe
w ogĂłle ?).
Jeśli potrzebujesz stabilne obroty to albo dobuduj sprzężenie zwrotne z
liczeniem tychże obrotów wpływające na PWM albo użyj silnika z
hallotronami (takie jak w CD do napędu płyty) i odpowiedniego sterownika.

--
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: sterowniki modelarskich silnikĂłw bezszczotk owych
W dniu 20.01.2012 00:30, AlexY pisze:
Quoted text here. Click to load it
http://open-bldc.org/wiki/Open-BLDC
Jest tam sterowanie wektorowe, więc stabilność obrotów powinna też dać
się zapewnić.

--
Pozdrawiam
Michoo

Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowyc h

Quoted text here. Click to load it

Ta zaleBF%noB6%E6 nie dotyczy silnikF3%w bezszczotkowych (trF3%jfazowe
synchroniczne). Nie bezpoB6%rednio w kaBF%dym razie i trzeba by siEA%
postaraE6%, BF%eby takB1% zaleBF%noB6%E6 uzyskaE6%. Chyba BF%e to wB3%aB6%
nie robiB1% te
sterowniki, tak BF%eby emulowaE6% silnik szczotkowy, ale to kB3%F3ci siEA%
 z
okreB6%leniem "tanie".


Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowych
Witam
Zastosowanie regulatora z funkcją governor, raczej nie wchodzi w grę, bo to
rozwiązanie stabilizuje obroty dla stałej prędkości obrotowej (w modelelach,
nie licząc tanich zabawek, podobnie jak w dużych śmigłowcach, prędkośc obrotowa
wirnika jest stała, zmienny jest skok wirnika). Część silników używanych do
napędu modeli samochodów, posiada wbudowanae czujniki położenia wirnika
(hallotrony) - silniki tkzw. sensored i te wykazują znacznie mniejszą podatnośc
na tkzw. cogging, czyli tętnienia momentu obrotowego przy znacznym i zmiennym
obciążeniu. Do silnika czujnikowego (sensored) potrzebny jest regulator
obsługujący to rozwiązanie.
PP

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet /

Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowyc h
Quoted text here. Click to load it

Nie bardzo rozumiem? Ja wB3%aB6%nie potrzebujEA% staB3%ej prEA%dkoB6%ci obr=
otowej?
Chodzi o to BF%e
governor nie jest w stanie poprawnie obsB3%uBF%yE6% gwaB3%townych zmian
obciB1%BFenie - np. przy
wchodzeniu freza w materiaB3%?

Quoted text here. Click to load it

Tego siEA% obawiaB3%em... DziEA%ki za informacje
Pozdrawiam
Grzesiek

Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowych
Quoted text here. Click to load it
Tego nie wiem, zależy jaka to frezarka, jakie siły na frezie. Governor jest w
stanie obsłużyć zmianę obciążenia wynikającą ze zmiany skoku (oporu) łopat
wirnika modelu, jak to się ma od wielkości ociążenia Twojej frezarki, nie
wiem. Zakresy prędości typowo 1500 - 2100 obr/min, przy czym prędkośc ustawia
się raz na stałe - brak możliwości płynnej regulacji.

Quoted text here. Click to load it
Regulatory i silniki czujnikowe (sensored) sprzedają sklepy modelarskie z
modelami samochodów.
PP


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet /

Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowyc h
Quoted text here. Click to load it

SiB3%y raczej niewielkie - chodzi o freziki o B6%rednicy 3mm. ZresztB1%
silnik bEA%dzie mocno
"przewatowany" BF%eby umoBF%liwiE6% ciB1%gB3%a pracEA%. ObciB1%BFenie jest=
 mocno
zmienne,
w chwili wejB6%cia w materiaB3% skacze kilkukrotnie, no i w porF3%wnaniu ze
B6%migB3%em
wrzeciono ma pewnie niewielki moment bezwB3%adnoB6%ci wiEA%c skoki
obciB1%BFenia sB1% bardzo szybkie

Quoted text here. Click to load it

Szkoda - liczyB3%em na pB3%ynnB1% regulacjEA% obrotF3%w


Quoted text here. Click to load it

DziEA%ki - popatrzEA% co jest w ofercie :)
Pozdrawiam
Grzesiek

Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowych
Quoted text here. Click to load it

Niewielkie siły to chyba do frezowania w plastelinie.

Po cholere ci stała prędkość obrotowa ? We frezarce jest ważne żeby
precyzyjnie ustawić zadaną pozycje a nie jakaś prędkość obrotowa.

Do frezarki to zastosuj zwykłe serwa.Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowyc h
Quoted text here. Click to load it

Chyba siEA% nie zrozumieliB6%my - potrzebujEA% silnika do napEA%du narzEA%d=
zia a
nie
pozycjonowania. Frezarka juBF% dziaB3%a:

http://www.youtube.com/watch?v3D%2O-sXu43ZLk

ale silniczek ktF3%ry w tej chwili napEA%dza narzEA%dzie (silnik DC, okoB3%
o
45W)
pracuje na granicy swoich moBF%liwoB6%ci - chciaB3%bym coB6% mocniejszego, =
z
wiEA%kszymi obrotami i moBF%liwoB6%ciB1% ich regulacji (dla rF3%BFnych B6%
rednic
narzEA%dzia i
rodzaju materiaB3%u obrabianego). Nie potrzebujEA% precyzyjnej
stabilizacji obrotF3%w,
ale - wartoB6%ci zmierzone podczas testu podobnego do tego na filmiku -
pobF3%r mocy
w chwili wchodzenia w materiaB3% skacze 4-6 razy, pytanie brzmi - o ile
zmieniB1% siEA%
obroty? JeB6%li o 20% - ujdzie, jeB6%li o 100% - powierzchnia obrabianB1%
bEA%dzie
bardzo kiepska a frezy szybko szlag trafi (to nie jest obrF3%bka rEA%czna
gdzie moBF%na
zwolniE6% kiedy sB3%yszymy BF%e silnik siEA% dusi - maszyna jest gB3%upia).
PoszukaB3%em trochEA% pod hasB3%ami podanymi przez kolegEA% PL(N)umber_One =
-
niestety
nie wyglB1%da to rF3%BFowo - silniki i sterowniki z sensorami ktF3%re
znalazB3%em sB1% w wiEA%kszoB6%ci
przeznaczone na bardzo niskie  napiEA%cia (7,2V, max 12V ). Na dodatek
nigdzie nie znalazB3%em
jednoznacznej informacji BF%e stabilizujB1% obroty, wrEA%cz przeciwnie -
wyglB1%da na to BF%e ESC
uBF%ywa sygnaB3%F3w z silnika (niewaBF%ne czy z hallotronu czy wyindukowan=
ego
na nieuBF%ywanym
uzwojeniu) tylko do sterowania generatorem trF3%jfazowym a wypeB3%nienie
sygnaB3%u PWM
(nakB3%adanego na "trF3%jfazowy") zaleBF%y tylko od impulsF3%w sterujB1%cyc=
h z
radia.
KrF3%tko mF3%wiB1%c - takie urzB1%dzenie bEA%dzie siEA% zachowywaB3%o jak t=
ania
"multiszlifierka" - niby
moBF%na sobie ustawiE6% obroty ale po przyB3%oBF%eniu do materiaB3%u natych=
miast
siadajB1%.
ZnalazB3%em jeden wB1%tek ktF3%rego autor teBF% potrzebowaB3% silnika za
stabilnymi obrotami
(o ile zrozumiaB3%em - chciaB3% go uBF%yE6% jako instrumentu muzycznego) -
poradzono mu
uBF%ycie zwykB3%ego ESC i dobudowanie do niego regulatora PID.
CF3%BF - chyba po prostu zaryzykujEA% parEA% stF3%w, kupiEA% silniczek i E=
SC i
zobaczEA% jak
to dziaB3%a w praktyce.
Pozdrawiam
Grzesiek

Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowych
Quoted text here. Click to load it

No najwyraźniej.

Frezarka już działa:
Quoted text here. Click to load it

Niezłe

Quoted text here. Click to load it

No ale one chyba siadaja bo silnik jest przeciążony. W takiej sytuacji
to najsprytniejszy regulator nie utrzyma obrotów.

Niestety nie znam się na tym ale mam kilka silników modelarskich
i nie wyobrażam sobie używania tego w frezarce. Te regulatory dosyć
szybko odcinają zasilanie silników przy przeciążeniu i skończy się złamaniem
freza przy każdym wejściu w materiał. Charakterystyka pracy takiego
sterownika
do modelu jest pewnie zupełnie inna niż przy napędzie frezu. Moge oczywiście
się mylić.

Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowyc h

Quoted text here. Click to load it

Silnik nie jest przeciB1%BFony - pokrEA%tB3%em moBF%na ustawiE6% szlifierk=
EA% tak
BF%eby pod obciB1%BFeniem krEA%ciB3%a siEA% z odpowiedniB1% prEA%dkoB6%ci=
B1%. Tylko BF%e
wtedy na biegu jaB3%owym bEA%dzie siEA% krEA%ciB3%a znacznie szybciej - a f=
rezy
tego nie lubiB1%. SwojB1% drogB1% ciekawe dlaczego niektF3%re multiszlifier=
ki
tak siEA% zachowujB1% - silnik DC "z natury" caB3%kiem nieBC%le stabilizuje
obroty i nie trzeba cudF3%w BF%eby dobrze dziaB3%aB3%y (naprawiaB3%em kiedy=
B6%
zasilacz do BFW40/E - spodziewaB3%em siEA% cudF3%w na kiju bo to wrzeciono
pracuje naprawdEA% stabilnie, a znalazB3%em najzwyklejszy regulator fazowy
- niewiele bardziej skomplikowany niBF% B6%ciemniacz do BF%arF3%wek)


Re: sterowniki modelarskich silników bezszczo tkowych

Quoted text here. Click to load it

Mam miniszlifierkę Proxxon i na pozór też jest tylko regulator fazowy,
ale musi tam być coś bardziej wymyślnego, bo wyraźnie reguluje w
zależności od obciążenia. Dla niedowiarków prosty test polegający na
ustawieniu maksymalnych obrotów i szybkim przekręceniu na minimalne -
słychać jakby ją wyłączono, a kiedy obroty spadną do zadanych to zaczyna
"bzyczeć" znowu.

Mirek.


Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowyc h

Quoted text here. Click to load it

Bo to cwany regulator fazowy - jeB6%li silnik krEA%ci siEA% zbyt szybko,
wytwarza zbyt wysokie napiEA%cie i tyrystor siEA% nie otwiera. Nie
chodziB3%o mi o to BF%e ten zasilacz jest kiepsko zaprojektowany - bo
dziaB3%a wyB6%mienicie - tylko o to BF%e jest prosty w konstrukcji. A mimo
to niektF3%rzy producenci miniszlifierek nie potrafiB1% czegoB6% takiego
zbudowaE6%...

Re: sterowniki modelarskich silników bezszczo tkowych
W dniu 21.01.2012 18:01, grg12 pisze:
Quoted text here. Click to load it
Witam,

Ja niedawno bawiłem się sterowaniem silnika komutatorowego DC, z
magnesami trwałymi, o mocy ok 75W, i napięciu 24V znamionowym.
Zastosowanie - do napędu "rękawu" z podłączoną pod niego prostnicą czyli
trochę podobne zastosowanie - o zmiennym obciązeniu.
No i z rozmaitych doświadczeń wyszło mi, że najlepiej sprawdza się
zwykły regulator szeregowy, ze stabilizacją napięcia.   Coś w rodzaju
zasilacza stabilizowanego po prostu.
Układy na triaku, czy prosty PWM bez feedback'u szalenie zmniejszały
moment obrotowy, a dodatkowo wprowadzały nierównomierną prace silnika
(drgania ruchu obrotowego spowodowane szatkowaniem napięcia - zamiast DC
mamy tutaj prąd pulsujący).
No i po prostu pod obciązeniem napięcie siada i silnik staje.    Przy
stabilizacji napięcia, nawet napięcie na poziomie 6V-7V sprawia, ze nie
jestem w stanie zatrzymać ręką wału silnika, a co dopiero przy 24V.
Zresztą - rozkręcam ten silnik nawet do 60V ;-)   Chińczycy mogą, to i
ja też :-)

Więc jeśli nie masz stabilizacji napięcia u siebie, to spróbuj najpierw
to wprowadzic, to może okaże się , że sie obecny silnik nadaje. (Jesli
masz, to ten temat traktujmy jako niebyły)

--
Jado

 From New ARM user:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: sterowniki modelarskich silników bezszczotkowyc h
Quoted text here. Click to load it

A to racja - silnik chodzi  wtedy najspokojniej, tyle BF%e przyzwoita
stabilizacja napiEA%cia kosztuje wiEA%c wiEA%kszoB6%E6 producentF3%w jej n=
ie
stosuje. W moim przypadku silniczek byB3% zasilany z zasilacza
laboratoryjnego ze sporB1% rezerwB1% mocy. Pewnie mF3%gB3%bym mu podnieB6%
E6%
napiEA%cie i wyciB1%gnB1%E6 jeszcze trochEA% wiEA%cej mocy ale nie chcEA% =
go
zarBF%nB1%E6.

Re: sterowniki modelarskich silników bezszczo tkowych
W dniu 2012-01-22 20:52, grg12 pisze:

Quoted text here. Click to load it

Jest taka kostka TPIC2101 Texasa. Co prawda działa na "samochodowe 12V",
ale jak trochę pokombinować, to i na 24 pociągnie. Zrobiłem sobie na
niej zasilacz do wiertarki, jest super.

Pozdrawiam,
Paweł


Re: sterowniki modelarskich silników bezszczo tkowych
W dniu 22.01.2012 22:14, Paweł Pawłowicz pisze:
Quoted text here. Click to load it
Ja to swojego czasu myslalem nad skonstruowaniem własnego silnika - na
bazie magnesow neodymowych, tez bezszczotkowego.   W tej sytuacji mozna
by go zrobić o dosc duzej srednicy (np. 10cm), co zapewniloby duzy
moment obrotowy.  Mozna kombinowac stosownie do potrzeb :-)
Ale póki co wykorzystuje fabryczne silniki :-)

--
Jado

 From New ARM user:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline