Spalona zarowka = przebity triak ? - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Spalona zarowka = przebity triak ?
Quoted text here. Click to load it
"sensitive"
Quoted text here. Click to load it

znajdź :) do kilku A to pewnie możliwe ale triak na 16A - szczerze wątpię.
Tzn, może on i się nazywać "sensitive", ale cudów nie ma - porównaj sobie
prądy.

Quoted text here. Click to load it

ja :)

e.


Re: Spalona zarowka = przebity triak ?
Quoted text here. Click to load it
iku.
OczywiB6%cie triak pada z powodu przekroczenia dopuszczalnego prB1%du.
MiaB3%em ten problem kilka lat temu w BF%yrandolu piEA%cioBF%arF3%wkowym.
Problem rozwiB1%zaB3%em w nastEA%pujB1%cy sposF3%b: w BF%yrandolu, szeregow=
o z
kaBF%dB1% BF%arF3%wkB1%,
wlutowaB3%em opornik drutowy 10 Ohm 10W. Problem zniknB1%B3!
ZauwaBF%yB3%em rF3%wnieBF%, ze BF%ywotnoB6%E6 BF%arF3%wek wzrosB3%a kilkak=
rotnie.
JasnoB6%E6 B6%wiecenia BF%arF3%wek pewnie nieznacznie spadB3%a ale tego si=
EA% nie
daB3%o zauwaBF%yE6%.
AF%arF3%wka 60 W pobiera (w stanie nagrzanym) prB1%d okoB3%o 260 mA czyli n=
a
oporniku spadaB3%o
2,6 V co przy 230 V jest pomijalnie maB3%o.

Site Timeline