SCART-RGB -> [ "R" "G" "B" "H/V" "V" ]

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam, miaB3%bym pytanko, otF3%BF czy da siEA% jakoB6% poB3%B1czyE6% wyj=
B6%cie SCART z
dekodera MEDIASAT (Pioneer 1630) z takim monitorem ktF3%ry posiadam a
ktF3%ry oprF3%cz typowego wejB6%cia VGA jest takBF%e wyposaBF%ony w takie 5
wejB6%E6 typu CHINCH:
  [ "R" "G" "B"  "H/V" "V" ]

(z instrukcji obsB3%ugi po francusku):

Synchro en Vert:
R       --- Rouge
G       --- Vert+Synchro
B       --- Blue
H/V    --- PC
V       --- PC

Synchro Composee:
R       --- Rouge
G       --- Vert+Synchro
B       --- Blue
H/V    --- H/V Synchro Comp.
V       --- PC

Synchro Separee:
R       --- Rouge
G       --- Vert
B       --- Blue
H/V    --- Synchro H
V       --- Synchro V

PC 3D% Pas de connexion


Rozumiem z tego, BF%e ten monitor po tych czinczach moBF%e przyjmowaE6%
sygnaB3% w tych 3-ch powyBF%szych trybach: "Synchro en Vert"   "Synchro
Composee"   "Synchro Separee",
a dekoder CyfryPlus Mediasat ma na wyjB6%ciu SCART ponoE6% RGB, czy to
odpowiada temu ostatniemu trybowi ("Synchro Separee") i czy wystarczy
po prostu poB3%B1czyE6% ze sobB1% odpowiadajB1%ce sobie kabelki ze SCARTa =
do
tych R,G,B,H/V,V - ale wB3%aB6%nie KTD3%RE ze SCARTa (szczegF3%lnie co do t=
ych
2-ch: "H/V" i "V")?

Z gF3%ry dziEA%kujEA% za pomoc!


Re: SCART-RGB -> [
Ten monitor jest do komputera?
To najpierw sprawdź, czy potrafi pracować z częstotliwością odchylania
pionowego 50Hz i odchylania pozomego 15625 Hz.
Takie sygnały wychodzą ze Scarta w Mediasacie - to jest standard
telewizyjny, niestety komputerowe monitory mają inne częstotliwości pracy i
nawet, gdybyś rozseparował impulsy synchronizacji z telewizyjnego sygnału,
dopasował ich polaryzację i amplitudę , to monitor nie potrafi się do
nich "dostroić" - nie uzyskasz stabilnego obrazu.
 

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet /

Re: SCART-RGB -> [
Quoted text here. Click to load it

tak


V 50Hz tak, potrafi ale H najniBF%ej 30kHz - nie da siEA% jakoB6% podzieli=
E6%
tej czEA%stotliwoB6%ci na pF3%B3? ;)

teBF% taki jeden z trybF3%w znalazB3%em w instrukcji:
IBM, VGA3,   640 x 480
  Horizontal(kHz): 31,469   Vertical(Hz):59,940  Horloge Pixel (MHz):
25,175   Polarite Synchro: -/-


Re: SCART-RGB -> [
Bez komputera z kartą TV jako "interface" nie połączysz tego.
Można też kupić jakiś "RGB to VGA Converter" (szukaj w Google), np. coś
takiego:
http://www.av-sales.co.uk/proddetail.php?prod=JS-RGB-VGA .

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet /

Re: SCART-RGB -> [

Quoted text here. Click to load it
coś źle adres się wkleił
Może to zadziała - albo Google
http://www.av-sales.co.uk/proddetail.php?prod=JS-RGB-VGA
 

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet /

Re: SCART-RGB -> [

Quoted text here. Click to load it
Doczepiła się kropka na końcu.
Ma być:


http://www.av-sales.co.uk/proddetail.php?prod=JS-RGB-VGA

Wmak

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet /

Re: SCART-RGB -> [
Quoted text here. Click to load it

to do czego w takim razie moBF%e sB3%uBF%yE6% tych 5 wejB6%E6 typu BNC w t=
ym
monitorze?
"R" "G" "B"  "H/V" "V"


Re: SCART-RGB -> [
Quoted text here. Click to load it

To jest to samo, co standardowe wejscie D-sub. Po prostu mozesz pod to
podlaczyc lepsze jakosciowo kable.

k,


Site Timeline