Re: Pilnie poszukiwany In�ynier Elektronik

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Quoted text here. Click to load it

Pani Emilio - precz z posrednikami

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Re: Pilnie poszukiwany In?ynier Elektronik
UBF%ytkownik swstr napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

Dlaczego???

PoB6%rednicy sB1% OK, precz z poszukiwaczami frajerF3%w!!!

PoB6%rednik ma swF3%j honor zawodowy i czasu bez sensu traciB3% nie bEA%d=
zie -20%
lepiej sprzedaE6% piEA%ciu pracownikF3%w spoB6%rF3%d dwudziestu i ch..m d=
o gF3%ry20%
leBF%eE6% jak sprzedaE6% dziesiEA%ciu spoB6%rF3%d tysiB1%ca i zap..E6% pF3%
B3% roku jak20%
dziki osioB3%.

--20%
Darek

Site Timeline