Re: generator sinusa U=30mV, f=30kHz

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to


Quoted text here. Click to load it
DDS-y mają wyjście prądowe - dając mniejszy opornik niż w nocie aplikacyjnej
od razu uzyska się 30mV.
Przynajmniej w niektórych przetwornik wyjściowy mnoży próbkę przez napięcie,
czy prąd podany na jakąś nogę - tą nogą można ustawić amplitudę na wyjściu
od razu na 30mV.
P.G.


Site Timeline