pytanie o potencjometr - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: pytanie o potencjometr
W dniu 2010-03-27 00:48, Adam Dybkowski pisze:
Quoted text here. Click to load it

SiEA% nie B6%miej. Ja robiB3%em na PWr dyplom z GaAs domieszkowanego20%
implantacjB1% jonF3%w. W piwnicy byB3% maB3%y akcelerator jonowy zwany20%
implantatorem. Nie pamiEA%tam czy byB3% tam teBF% ekstraktor plazmy ale j=
akieB6%20
BC%rF3%dB3%o jonowe byB3%o.

Pozdrawiam
MD


Site Timeline