Przetworniki prądowe LEM - jak zrobić autokalibrac je zera

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam!

Projektuje instalacjEA% pomiarowB1% mierzB1%cB1% min. prB1%d staB3%y w zakr=
esie
+-400A - do tego celu uBF%ywam przetwornika LEM podB3%B1czonego  do
10bitowego ADC, co daje rozdzielczoB6%E6 ok. 0.78A i dodB3%adnoB6%E6 +-4A=
. Dla
duBF%ych prB1%dF3%w roboczych taka dokB3%adnoB6%E6 jest wystarczajB1%ca. J=
ednak dla
i3D%0 (na wyjB6%ciu przetwornika LEM jest napiEA%cie 2,5V i sytuuje siEA% w
poB3%owie zakresu przetwarzania ADC) wskazania pB3%ywajB1% w zakresie +-4A,
dodatkowo offset ma tendencjEA% do pB3%yniecia wraz temperaturB1%, czasem,
itd. Powoduje to BF%e po jakimB6% czasie ukB3%ad siEA% rozregulowuje i przy
i3D%0 dostajemy wartoB6%E6 mierzonB1% np 15A co powoduje znaczne bB3%EAdy=
 w
bilansie mocy.

ChciaB3%bym zrobiE6% ukB3%ad do automatycznej kalibracji zera, tzn. majB1%c
informacjEA% BF%e i3D%0 zapamiEA%tywaE6% wartoB6%E6 z ADC i przyjmowaE6% j=
ako punkt
odniesienia aBF% do czasu nastEA%pnego wykrycia i3D%0.
Potrzebuje rozwiazania ktF3%re w jakiB6% inny sposF3%b da mi informacje BF%
e
i3D%0.

1. MyB6%laB3%em o zaB3%oBF%eniu na mierzony przewF3%d przetwornika o mniejs=
zym
zakresie np. 20A - jednak nie wiem czy nie uszkodzi siEA% on przy
prB1%dzie 300A.

2. Druga koncepcja to jakiB6% detektor prB1%du z czujnikiem Halla lub
magnetorezystywnym - nie wiem czy istniejB1% tego typu detektory dajB1%ce
informacjEA% (bez pomiaru) BF%e w przewodzie pB3%ynie i>0.

3. Pomiar spadku napiEA%cia na odcinku przewodu z mierzonym prB1%dem, cho=
E6%
sB1%dze BF%e dla przewodu przystosowanego do przesyB3%u 300A spadek napiEA%
cia
przy i np. 0.5 A bEA%dzie znikomy.

ByB3%bym wdziEA%czny za jakieB6% sugestiEA% lub namiary na gotowe rozwiazan=
ia

Pozdrawiam
G.W.

Re: Przetworniki prądowe LEM - jak zrob ić autokalibracje zera
Quoted text here. Click to load it

Z malymi LEMami (zasilanymi 5V) mialem taki problem - zostal
nierozwiazany (u mnie urzadzenie mierzylo napiecie przy wylaczonych
tranzystorach i przyjmowalo to za 0, wiec musialbys wylaczyc cale
obciazenie w instalacji). ZTCP byly tez drobne roznice miedzy roznymi
sztukami.

Duze LEMy (zasilane +/-15V) nie mialy tego problemu.

--
Jerry1111

Site Timeline