Protel 98, power planes, via itp....

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Mam pytanie, na ktF3%re do tej pory nie znalazB3%em rozwiB1%zania:

mam Protel 98 SP3,
1. jak zmusiE6% Protela aby B3%B1czyB3% through-hole via z power planem?
2. w jaki sposF3%b zmusiE6% aby moBF%na byB3%o zdefiniowaE6% kilka power pl=
anF3%w
z tym samym netem?

ad.1) rozwiB1%zaniem jest zamiana via na pad, choc nie podoba mi siEA% bo
wolaB3%bym mieE6% via a nie pady
ad.2) zauwaBF%yB3%em zaleBF%noB6%E6, BF%e jak mam kilka power planF3%w z t=
ym samym
netem to B3%B1czy pady do ostatniego power plena, ale wystarczy zaB3%oBF%y=
E6%
jajkieB6% spli-plany, to w tym przypadku B3%B1czy zawsze do pierwszego ( n=
a
pierwszym z brzegu powerplanie) , ciekawe.

Dzieki za jakB1%kolwiek pomoc, choE6% nie za bardzo na to liczEA%, wydaje m=
i
siEA%, BF%e tylko przesiadka na altium rozwiB1%BFe sprawEA% (sprawdzaB3%em=
 to),
no ale nie staE6% mnie na altium w tej chwili.

Site Timeline