polaryzatory do lcd luzem? - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: polaryzatory do lcd luzem?
Quoted text here. Click to load it

MoC5%BCna kupiC4%87 bez problemC3%B3w, niektC3%B3re firmy kaC5%BCC4%
85% przesC5%82aC4%87 sobie tylko
ksero/skan dowodu osobistego i deklaracjC4%99 (treC5%9BC4%87 rC3%B3C5%
BC%na, niektC3%B3rym
trzeba pisaC4%87 do czego, a u innych zadeklarowaC4%87, C5%BCe nie bC4%
99%dziesz  z
tego robiC5%82 broni chemicznej, narkotykC3%B3w, czy innych cudC3%B3w).

Zakazu stosowanie nie ma, ale jest coC5%9B takiego jak BAT (best available
technique), w myC5%9Bl tego, jeC5%BCeli jakC4%85C5%9B szkodliwC4%85 su=
bstancjC4%99 da siC4%99
zastC4%85piC4%87 innC4%85, mniej szkodliwC4%85, to tak naleC5%BCy zrob=
iC4%87. Na przykC5%82ad do
ekstrakcji uC5%BCywaC4%87 dichlorometanu, zamiast chloroformu. Z tym C5%
BC%e to
dotyczy tylko zakC5%82adC3%B3w produkcyjnych na etapie wydawania pozwole=
C5%84
itp.

PrzejrzaC5%82em z ciekawoC5%9Bci ceny CCL4, nie wyglC4%85dajC4%85 zach=
C4%99cajC4%85co,
chloroform i dichlorometan natomiast sC4%85 duC5%BCo taC5%84sze (odpowie=
dnio ok.
30 zC5%82/dmC2%B3 i 20zC5%82/dmC2%B3), z tym C5%BCe dichlorometan ju=
C5%BC tak dobrze do
usuwania tego kleju siC4%99 nie nadaje, przynajmniej nie tego z taC5%9Bmy
klejC4%85cej i jest paskudnie lotny.

Re: polaryzatory do lcd luzem?
Na wst─Öpie zaznaczam, ┼╝e to nie moja aukcja:
http://allegro.pl/item714245142_buzil_g502_usuwa_gume_do_zucia_naklejki_klej.html

Ten preparat jest genialny. Usuwa wszystko ze wszystkiego, nie niszczy, nie
plami a na dodatek bardzo przyjemnie pachnie ;-)

PC
Re: polaryzatory do lcd luzem?

Quoted text here. Click to load it
http://allegro.pl/item714245142_buzil_g502_usuwa_gume_do_zucia_naklejki_klej.html
Quoted text here. Click to load it
nie
Co ┼Ťwiadczy─ç moze o b. szkodliwych oparach!

Włodek


Re: polaryzatory do lcd luzem?
a2e$7d2$ snipped-for-privacy@news.task.gda.pl...> Na wstEA%pie zaznaczam, BF%e to nie moja aukcja:
Quoted text here. Click to load it

E tam, naturalne skB3%adniki, te pachnB1%ce - frakcja terpenowa z olejkF3%w
z pomaraF1%czy. GB3%F3wnie R-limonen - wEA%glowodF3%r taki, dziaB3%aE6% po=
winno
podobnie do benzyny. Reszta to "napEA%d", czyli propan i butan.

Re: polaryzatory do lcd luzem?
UBF%ytkownik shg napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
 powinno
Quoted text here. Click to load it

Raczej podobnie do terpentyny, a nawet lepiej. Benzyna ma dosyE6% sB3%abe=
20%
zdolnoB6%ci zwilBF%ajB1%ce - terpeny sB1% znacznie lepsze w te klocki a t=
erpeny20%
z cytrusF3%w sB1% wrEA%cz znakomite. Wnikanie w szczeliny, migracja do wa=
rstwy20%
zanieczyszczeF1% - benzyna wysiada, znacznie dB3%uBF%szego czasu potrzebu=
je20%
BF%eby ten sam efekt osiB1%gnB1%E6.

--20%
Darek


Re: polaryzatory do lcd luzem?
BartekK pisze:
Quoted text here. Click to load it

Mo┼╝e tutaj:
http://www.optel.opole.pl/polaryzatory.html

Pozdrawiam,
Michał Smolnik

Site Timeline