Pojemność akumulatora samochodowego

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Przy akumulatorach samochodowych podawana jest pojemność.
Co ona oznacza? Pojemność przy wyładowaniu do zera?
Jeżeli tak to ile procent jest tej pojemności do poziomu napięcia 10,5 V.

Robert  


Re: Pojemność akumulatora samochodowego
W dniu 08.01.2013 21:00, Robert Wańkowski pisze:
Quoted text here. Click to load it
ilość zgromadzonej energii "elektrycznej"
Quoted text here. Click to load it
nie. do 11.2V

krótko: źródło prądu jakim jest akumulator najlepiej zobrazować  
rozbijając je na "źródło idealne" + "rezystancja wewnętrzna"
Teraz sam pomyśl.
1 jeśli prąd ze źródła jest pobierany minimalny to spadek napięcia na  
rezystancji też jest minimalny!
2 jeśli prąd ze źródła jest pobierany DUZY czyli kręcisz rozrusznikiem,  
spadek napięcia na rezystancji wewnętrzej jest duży, czyli szybko  
osiągnie 11.2v i przestanei kręcić rozrusznikiem.

Pytanie. test pojemności akumulatora, odbywał się przy prądzie....? Mam  
nadzieje, że Q10, czyli dla 55Ah to jest 5.5A. Za to na 100% chińskie  
akumylatorki do komórek są testowane prądem dużo niższym niż q10

3 rezystancja wewnętrzna rośnie gdy spada temperatura. dlatego zimą  
"ciężej kręci"

jaśniej nie potrafie, fachowców prosze o nie kopanie za uproszczenia
ToMasz

Re: Pojemność akumulatora samochodowego
W dniu wtorek, 8 stycznia 2013 21:00:15 UTC+1 użytkownik Robert Wańkows
ki napisał:
Quoted text here. Click to load it
0,5 V.

Chyba pojemność przy wyładowaniu nie do zera tylko do minimalnego nap
ięcia do jakiego można bez uszkodzenia akumulator samochodowy rozłado
wać. Oczywiście pomiar robiony musi być pod jakimś wzorcowym obci
ążeniem, bo inaczej nie dało by się zrobić żadnego porównania
. Inna będzie pojemność tego samego akumulatora jak by robić pomiar
 przy obciążeniu 2C 1/10C 1/100C. To co napisane na nalepce akumulatora
 to pobożne życzenie producenta w fabrycznie nowym akumulatorze. W trak
cie użytkowania część masy czynnej wykrusza się, część degr
aduje. I pomimo że taki akumulator ma w dalszym ciągi na nalepce pojemn
ość jak wychodził z fabryki to jego pojemność rzeczywista jest du
żo mniejsza. Z doświadczeń praktycznych wynika że jeśli pojemno
ść rzeczywista spadnie poniżej 10-15% pojemności z nalepki to silni
ka nie da się uruchomić. Oczywiście 10-15% pojemności pod obcią
żeniem rozrusznikiem. Pod obciążeniem na przykład alarmem taki wyek
sploatowany akumulator będzie miał większą pojemność. Tak napra
wdę to nie mam zielonego pojęcia jaka jest pojemność nowego akumula
tora samochodowego. naładowanie akumulatora samochodowego w 100 procentac
h spowoduje jeśli nie jego uszkodzenie to na pewno zmniejszenie pojemno
ści wskutek częściowego uszkodzenia płyt. Nowoczesne akumulatory he
rmetyczne mogą fizycznie nie przeżyć takiego eksperymentu. Przy nieko
rzystnym zbiegu okoliczności mogą ulec rozerwaniu. Do naładowania w s
tu procentach potrzebne jest napięcie ponad 16V. W samochodzie jest od 14
,3 do 14,8. Za mało na 100%. Z akumulatorem samochodowym to chyba jest ta
k ze kupuje się taki jak był albo o większej pojemności żeby wsze
dł w miejsce gdzie się go montuje w samochodzie. koniecznie trzeba go u
nieruchomić za pomocą fabrycznego mocowania żeby nie podskakiwał na
 dziurach i zapomnieć do momentu aż przestanie kręcić bo się zu
żył, co powinno w normalnie eksploatowanym samochodzie potrwać cztery
 do pięciu lat. Drobne doświadczenie życiowe podpowiada mi że w okr
esie małych fiatów niska żywotność akumulatorów nie wynikała  
z ich niskiej jakości tylko z niewłaściwego ładowania prostownikami
 przeznaczonymi do akumulatorów starszej generacji. Sam wtedy wykończy
łem na własne życzenie kilka akumulatorów. Młody byłem, miałe
m prostownik z amperomierzem. Nastawiałem 4A i całą noc pod prostowni
kiem bo rano trzeba do pracy pojechać. To że rano amperomierz pokazywa
ł poniżej ampera nic nie znaczyło bo na klemach było 17 woltów.  
W oczach gasł taki akumulator. Potem popsuł się tamten prostownik i d
ostałem od kogoś w prezencie polski prostownik automatyczny. Odłącz
ał ładowanie przy czternastu z ogonkiem woltach. Dziwnym zbiegiem okoli
czności jakość akumulatorów jakie potem miałem zdecydowanie się
 poprawiła. Taki cud socjalistycznej gospodarki. Teraz mam prostownik od  
ładowania wkrętarki. Ograniczyłem mu napięcie do 14,5V. W porywach  
daje 1A i od czasu do czasu podładowuję nim akumulator 100Ah w samochod
zie co odpalany jest 4 razy w miesiącu. Inna sprawa że akumulator jest  
pełnosprawny. Ale jak niedawno było - kilka stopni a wiedziałem że  
rano musi odpalić to go podłączałem. Pewno by odpalił i bez pod
łączenia ale wolałem mieć pewność. Oczywiście nie noszą klo
cka tylko spuszczam z okna przewód zakończony dużymi krokodylkami. Na
 tą okoliczność wywierciłem dziurę w futrynie okna. Upierdliwe je
st to że rano trzeba zejść, odczepić krokodylki, wejść, wciąg
nąć przewód i zejść żeby pojechać. marzy mi się zwijacz na  
motorek. Schodzę, odczepiam krokodylki. Pilotem włączam zwijacz i po  
zabawie. Pewno kiedyś sobie takie cudo zrobię. Dużą plastikową sz
pulę po drucie w przydasiach mam.

Re: Pojemność akumulatora samochodowego
Dnia Tue, 8 Jan 2013 14:51:11 -0800 (PST), snipped-for-privacy@gmail.com napisał(a):

Quoted text here. Click to load it
jego uszkodzenie to na pewno zmniejszenie pojemności wskutek częściowego
uszkodzenia płyt. Nowoczesne akumulatory hermetyczne mogą fizycznie nie przeżyć
takiego eksperymentu. Przy niekorzystnym zbiegu okoliczności mogą ulec
rozerwaniu. Do naładowania w stu procentach potrzebne jest napięcie ponad 16V.

Straszne rzeczy waść prawisz :)
--  
Jacek

Re: Pojemność akumulatora samochodowego

 Nowoczesne akumulatory hermetyczne mogą fizycznie nie przeżyć takiego  
eksperymentu. Przy niekorzystnym zbiegu okoliczności mogą ulec rozerwaniu.  
Do naładowania w stu procentach potrzebne jest napięcie ponad 16V. W  
samochodzie jest od 14,3 do 14,8. Za mało na 100%.


///
Akumulator jest w stanie osiągnąć 100% naładowania jeśli napięcie jest  
wyższe lub równe buforowemu - czyli ok 13,65V w 20 stopniach. Tylko trwa to  
odpowiednio długo.

W samochodach o ile nie jest to AGM nie ma hermatycznych akumulatorów i  
nawet tych "bezobsługowych" i ich nie rozerwie, czasem też wypadało by dolać  
do nich wody.

--  
Pozdrawiam,
Łukasz


Re: Pojemność akumulatora samochodowego
W dniu środa, 9 stycznia 2013 09:28:04 UTC+1 użytkownik Ukaniu napisa
ł:
Quoted text here. Click to load it
ego  
Quoted text here. Click to load it
aniu.  
Quoted text here. Click to load it
  
Quoted text here. Click to load it
ęcie jest  
Quoted text here. Click to load it
rwa to  
Quoted text here. Click to load it
  
Quoted text here. Click to load it
 by dolać  
Quoted text here. Click to load it

samoloty są najbezpieczniejszymi środkami transportu a i tak co jakiś
 czas któryś się rozbije. Kluczowe jest że "potrzeba niekorzystnych
 zbiegów okoliczności". Takich jak trotyl na pokładzie, brzoza i na p
rzykład hel. samolotów jest mniej niż akumulatorów. I pomimo że t
rudno w przypadku akumulatora do kupy zebrać akumulator, trotyl, brzozę
 i hel to co jakiś czas któryś akumulator może ulec rozerwaniu w cz
asie ładowania. Jak z ciągu niekorzystnych zbiegów okoliczności w p
rzypadku akumulatora rozruchowego wyeliminować 17V z prostownika a trotyl
 zastąpić stabilniejszym materiałem wybuchowym. To ryzyko rozerwania  
akumulatora w czasie ładowania znacząco spadnie. O to chodziło a nie  
że trzeba czasami dolać wody.

Re: Pojemność akumulatora samochodowego
Tak naprawdę, pojemność akumulatora zależy od sposobu rozładowani
a (wielkości prądu). Z tego co wiem, większość producentów, jak
o pojemność nominalną, podaje pojemność dla rozładowania prąd
em 10-cio godzinnym, np. 65 Ah, to prąd rozładowania 6,5 A przez 10 god
zin. Jako końcowe napięcie rozładowania, przy określeniu pojemnoś
ci znamionowej, przyjmuje się napięcie 1,8 V na celę. Rozładowanie  
poniżej 1,7 V na celę powoduje nieodwracalne procesy chemiczne -  jeż
eli dobrze pamiętam, elektrody zamieniają się wówczas w siarczan o
łowiu.
PP

Re: Pojemność akumulatora samochodowego
Hello Swift,

Wednesday, January 9, 2013, 2:04:32 PM, you wrote:

Quoted text here. Click to load it

Elektrody podczas rozładowania zawsze zamieniają się w siarczan
ołowiu. Jest tylko wiestia, jakiej wielkości kryształy powstają i jak
mocno budując się wyrywają masę z elektrod. Dochodzi jeszcze
izolowanie elektrod przez warstwę skrystalizowanego siarczanu.
Dlatego też normalnym stanem pracy akumulatora kwasowo-ołowiowego jest
stan pełnego naładowania z utrzymywanie napięcia buforowego
(2.3-2.4V/ogniwo). Równania reakcji w akumulatorze masz np. tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_kwasowo-o%C5%82owiowy

--  
Best regards,
 RoMan
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Pojemność akumulatora samochodowego
W dniu środa, 9 stycznia 2013 14:04:32 UTC+1 użytkownik Swift napisał
:
Quoted text here. Click to load it
nia (wielkości prądu). Z tego co wiem, większość producentów, j
ako pojemność nominalną, podaje pojemność dla rozładowania pr
ądem 10-cio godzinnym, np. 65 Ah, to prąd rozładowania 6,5 A przez 10
 godzin. Jako końcowe napięcie rozładowania, przy określeniu pojemn
ości znamionowej, przyjmuje się napięcie 1,8 V na celę. Rozładowa
nie poniżej 1,7 V na celę powoduje nieodwracalne procesy chemiczne -  j
eżeli dobrze pamiętam, elektrody zamieniają się wówczas w siarcza
n ołowiu.
Quoted text here. Click to load it

Skąd wiesz jaką pojemność na trzy letni rozładowany akumulator?

Re: Pojemność akumulatora samochodowego
Użytkownik Ukaniu napisał:
Quoted text here. Click to load it
iego

ęcie jest
Quoted text here. Click to load it
 trwa
Quoted text here. Click to load it
 i
Quoted text here. Click to load it
o by

Więcej - nawet akumulatory żelowe nie są w pełni hermetyczne - są
  
zabezpieczone przed przenikaniem czegokolwiek z zewnątrz ale mają otw
ory  
przytkane gumowymi kapturkami i dociśnięte zaślepka plastikową -  
działa  
to jak jednokierunkowy zawór nadciśnieniowy, gazujący akumulator po
  
prostu zaczyna pykać i pozbywa się nadmiaru gazu. Nie wybuchnie. Jedy
ną  
możliwością wybuchu akumulatora jest jego zagotowanie prądem zwar
ciowym.

--  
Darek


Site Timeline