PIC32 Starter kit i przerwania

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam.
Mam problem z ustawieniem przerwania w PIC32.
Procesor nie wywołuje przerwania.
Moje ustawienia:
        INTCONSET = 0x40;
        IFS0bits.INT0IF = 0;    /*Reset INT0 interrupt flag */
        IEC0bits.INT0IE = 1;    /*Enable INT0 Interrupt Service Routine */
//and  interrupt function:

void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _INT0Interrupt(void)
{
mLED_3_On(); // zapal diode
}

Używam Ethernet Kit Starter w modzie DEBUG - jak przejśc do NON-DEBUG?
W pdf jest napisane, zeby przerwania działały bit DM w rejestrze DEBUG musi
być 0.
Jak to się ustawia?
Pozdrawiam ,
M.K.Re: PIC32 Starter kit i przerwania
Znalazłem: Należy jeszcze ustawic priorytet.
Pozdrawiam, MK
Quoted text here. Click to load itSite Timeline