paranoja mikrofalowa - Page 3

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: paranoja mikrofalowa
UBF%ytkownik konieczko napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
 antenkB1%, bez
Quoted text here. Click to load it
dnieniem

Ale rozrF3%BFniasz output power i EIRP?

--20%
Darek


Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 06-11-2010 09:15, konieczko napisał/a:

Quoted text here. Click to load it


Przypadkiem trafiłem na filmik:

http://www.youtube.com/watch?v=ELVwbE028MI&feature=related
- ciekawe
zobrazowanie wpływu komórek na otoczenie ;-)

--
Cz.

Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 2010-11-07 13:45, Czarek pisze:

Quoted text here. Click to load it

Stary fake. Po pierwsze takie coś nie ma prawa się wydarzyć, po drugie
odkąd filmik trafił do Internetu wielu ludzi próbowało odtworzyć ten
eksperyment - bez skutku. Najprostsze wyjaśnienie - gorący obiekt pod
obrusem.

Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 07-11-2010 14:48, Atlantis napisał/a:

Quoted text here. Click to load it

Tylko, że jest wiele filmów w różny sposób zrealizowanych i efekt taki sam.

A ten to pewnie kradziony i dlatego "gorący"?

http://www.youtube.com/watch?v=QtrboPeilCk--
Cz.

Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 2010-11-07 14:53, Czarek pisze:

Quoted text here. Click to load it

I czego to niby ma dowodzić? Co najwyżej tego, że kilku ludzi
zdecydowało się na zrobienie podobnego fake'a, celem uwiarygodnienia
tego dla zwykłego żartu. Jeszcze raz powtarzam: wielu ludzi próbowało
powtórzyć ten eksperyment (wystarczy poczytać komentarze) i jakoś w
rzeczywistym świecie nie chce wyjść. Przecież jest to banalnie proste -
potrzeba kilku komórek położonych na stole i kilku ziaren kukurydzy. Nic
nie stoi na przeszkodzie, żeby odtworzyć warunki eksperymentu. I
faktycznie, na Youtube znajdziesz i takie filmiki. Tylko kukurydza za
nic nie chce strzelać. ;) Zresztą chyba nawet znajomy kiedyś próbował.

Tak na chłopski rozum: niby JAK miałoby to działać? Robiłeś kiedyś
popcorn na patelni? Trzeba naprawdę ją rozgrzać, żeby zaczął strzelać.
Skoro tak silny efekt termiczny można otrzymać za pomocą małej antenki w
małej komórce zasilanej z małej bateryjki, to po co producenci męczą się
montując w mikrofalówkach magnetrony zasilane z wielkich transformatorów?Quoted text here. Click to load it

Ale to jest iPhone. Jak wiadomo iPhone może zrobić wszystko za pomocą
samego tylko software'u. ;)


http://www.youtube.com/watch?v=jw_4RprC3FE


http://www.youtube.com/watch?v=FV3kSdO8xFU


http://www.youtube.com/watch?v=2k3zvI2tyPM


Re: paranoja mikrofalowa
Tutaj nieudana próba zrobienia kolejnej fałszywki:


http://www.youtube.com/watch?v=GQr6SbYpTYM


Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 2010-11-07 15:38, Atlantis pisze:

Quoted text here. Click to load it

Jak to, po co? To jest spisek producentów magnetronów i transformatorów,
którzy kłamią, że ich produkty są niezbędne do tego, żeby mikrofalówka
działała.

Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 2010-11-07 16:22, Tomasz Wójtowicz pisze:

Quoted text here. Click to load it

W spisku bierze też udział całe środowisko fizyków, wciskające ciemnym
masom do głów wyssaną z palca zasadę zachowania energii? ;)

Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 2010-11-07 19:14, Atlantis pisze:
Quoted text here. Click to load it

Paradoksem teorii spiskowej jest to, że nawet ci wtajemniczeni, którzy
wiedzą, że cały świat to spisek, sami tworzą spisek polegający na tym,
że odkrywają spisek.

Re: paranoja mikrofalowa

Quoted text here. Click to load it

Albo tamże, otwarta mikrofalówka:-O


Re: paranoja mikrofalowa
UBF%ytkownik Atlantis napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
E6% mocno
Quoted text here. Click to load it

No akurat na tych czEA%stotliwoB6%ciach to problemu ze sprawnoB6%ciB1% an=
teny20%
raczej nie ma - bo nie jest BF%adnym problemem wykonanie peB3%nowymiarowe=
j20%
anteny harmonicznej. Marna sprawnoB6%E6 to maja anteny silnie skracane -=
20%
ale co niby skracaE6% w antenie na 2.4GHz?

--20%
Darek


Re: paranoja mikrofalowa
Quoted text here. Click to load it
cy

Heh
Gdyby czB3%owiek posiadaB3% zmysB3% odbioru fal elektromagnetycznych
w zakresie 20Hz - 20GHz to byB6% inaczej pisaB3% .
WyobraBF% sobie BF%e sB3%yszysz fale radiowe .
100 lat temu sporadycznie sB3%yszaB3%byB6% zakB3%F3cenia od stacji radiowy=
ch,
30 lat temu miaB3%byB6% wraBF%enie , BF%e coB6% lekko jest jakby gB3%oB6%ni=
ej na
B6%wiecie ,
a obecnie iloB6%E6 BC%rF3%deB3% emisji ( czyli swoistych zanieczyszczeF1% =
)
roB6%nie
w postEA%pie geometrycznym . I miaB3%byB6% wraBF%enie BF%e za chwilkEA%
ogB3%uchniesz .
PF3%B3 biedy z analogowymi emisjami , ale cyfrF3%wka to byB3%aby jako terk=
ot
niemiB3%osierny sB3%yszana , i to z kaBF%dB1% chwilB1% coraz gB3%oB6%niejsz=
y .
NaprawdEA% to za 50-100 lat moBF%na bEA%dzie oceniE6% wpB3%yw tego
szumu , smogu radiowego w ktF3%rym przyszB3%o nam BF%yE6% .
Mam mierniczek jak na filmiku poniBF%ej i w okolicy gdzie wszystkie
Polskie sieci komF3%rkowe sB1% jednakowo sB3%abe i ledwo moBF%na rozmawia=
E6%
poziom wskazywany jest na granicy moBF%liwoB6%ci pomiarowych -55dBm ,
w mieB6%cie rF3%BFnie B6%rednio okoB3%o -30dBm , a w pobliBF%u BF%rF3%de=
B3% duBF%o
wiEA%cej ,
i silnie zaleBF%y od wysokoB6%ci np. w tej samej lokalizacji roB6%nie wraz
z
wysokoB6%ciB1% dokonywania pomiaru . Wiadomo anteny nadawcze sB1% doB6%E6
wysoko
i promieniujB1% wiB1%zkB1% raczej w kierunku horyzontu .
Dziwne jest to , BF%e wszyscy dobrze siEA% czujemy i jeBC%dzimy wypoczywa=
E6%
wB3%aB6%nie tam , gdzie przyroda w stanie nienaruszonym , a i poziom smogu
elektromagnetycznego minimalny . Widocznie taki stan lepiej odpowiada
konstrukcji czB3%owieka . KiedyB6% nie doceniano zanieczyszczeF1%
chemicznych
jakie czB3%owiek na skutek swojej dziaB3%alnoB6%ci pozostawia w B6%rodowisk=
u ,
dzisiaj nieB6%miaB3%o podnoszB1% siEA% gB3%osy mF3%wiB1%ce o wpB3%ywie py=
B3%F3w, spalin ,
drobinek
gumy z opon , nawet dymu nikotynowego na zdrowie - np w kontekB6%cie
coraz
wiEA%kszej liczby ludzi reagujB1%cych alergicznie na B6%rodowisko .
ZdziwiB3%byB6% siEA% , gdybyB6% widziaB3% ,jakie pole wytwarza sB3%abiutka
mikrosB3%uchawka
bluetooth bEA%dB1%ca przecieBF% bardzo blisko ciaB3%a ludzkiego :-)
Albo zdecydowana wiEA%kszoB6%E6 telefonF3%w i baz DECT nadajB1%ca ( z ma=
B3%B1
mocB1% )
ale caB3%y czas 24h na dobEA% , znajdujB1%ca siEA% czasem np.przy B3%F3BF%
ku , tuBF%
obok gB3%owy
B6%piB1%cego nieB6%wiadomego niczego czB3%owieka .
Tak BF%e , bez przesady , techniki warto uBF%ywaE6% , ale rozsB1%dnie i
umiarem !
Filmik z pomiarami amatorskim testerem :

http://www.youtube.com/watch?v3D%nlBL4trVrr0


--
Ciekawski SP4OLN

Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 2010-11-06 13:07, SP4OLN pisze:

Quoted text here. Click to load it

Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 2010-11-06 13:07, SP4OLN pisze:

Quoted text here. Click to load it

I tak, i nie. Można powiedzieć, że ilość zanieczyszczeń istotnie rośnie
punktowo - wokół wielkich skupisk ludzkich. Teraz po prostu z łączności
radiowej na dużą skalę korzystają "szarzy obywatele" a nie państwo i
związane z nim instytucje.
Jednocześnie jednak zmienia się model korzystania z radia. Kiedyś
budowało się ogromne nadajniki, siejące w eter z mocą kilku MW. Dzisiaj
są stopniowo zamykane. Do łączności na większych dystansach używa się
kabli, światłowodów, wąskich linków mikrofalowych, tudzież
satelitarnych. Nadajniki radiowe służą do zapewnienia wygodnej łączności
z mobilnym terminalem, używając małej lub bardzo małej mocy (BT na
przykład).


Quoted text here. Click to load it

To, że dopiero za 50-100 lat będziemy w stanie oceniać wpływ czegoś na
nasze życie nie oznacza automatycznie, że to coś szkodzi i powinno być w
jakimś zakresie zakazane (zwłaszcza, jeśli brak ku temu innych
przesłanek).
Wedle takich założeń _potencjalnie_ szkodliwe czynniki można by mnożyć w
nieskończoność, gdyż na listę kwalifikowała się będzie każda nowość - bo
nie możesz o niej powiedzieć z całą pewnością, że za 100 lat nie okaże
się, iż była długofalowo niebezpieczna. Ty będziesz walczył z tym
jednym, konkretnym wiatrakiem, a po jednym stuleciu naprawdę szkodliwy
okaże się środek owadobójczy, tworzywo sztuczne albo antybiotyk o
nieznanym dzisiaj działaniu ubocznym.


Quoted text here. Click to load it

Ja raczej stawiałbym na ten normalny smog + hałas + brak świateł za
oknem, gdy w nocy kładziesz się spać. Nie zrzucałbym winy na fale
radiowe, do których wykrywania (jak raczyłeś wspomnieć) nie mamy nawet
odpowiedniego zmysłu.


Quoted text here. Click to load it
To nie są nieśmiałe głosy, tylko wrzaski z ust zielonego lewactwa,
któremu wydaje się, że człowiek niegdyś żył szczęśliwie "w harmonii z
przyrodą". Na kwiecistej łączce, obok szczęśliwych jelonków i kicających
zajączków. Gdy był głodny - zrywał soczyste jabłuszka z drzewa. Chciało
mu się pić - pił z krystalicznie czystego źródełka. :) Główny problem z
tą wizją jest taki, że taka rzeczywistość nigdy nie istniała. Przez
zdecydowaną większość historii naszego gatunku nasi przodkowie
głodowali, umierali z zimna, odwodnienia, byli zjadani przez drapieżniki
i padali od przeróżnych chorób.
Dlaczego ta sytuacja uległa zmianie? Właśnie dzięki technologii. Tej
samej, która "zatruła środowisko". Korzyści wielokrotnie przekraczają
niedogodności takie jak smog czy pyły. Jeśli ktoś myśli inaczej... No
cóż. Żałuję, że nie mam wehikułu czasu - posłałbym go w głęboki paleolit
(albo chociażby do szesnastowiecznej wsi) - zobaczyłbym jak sobie
poradzi żyjąc "naturalnie". ;)Quoted text here. Click to load it

Jeśli jest za duże, to względem czego?Quoted text here. Click to load it

Keyword: "DECT ECO+".


Re: paranoja mikrofalowa
Quoted text here. Click to load it

Potwierdzam 100% czB3%owiek przerabia wszystko w zanieczyszczenia ,
coraz krF3%tszy czas BF%ycia produktF3%w przemysB3%u elektronicznego skB3%a=
nia
mnie do oczekiwania na chwilEA% , gdy nowy wB3%aB6%nie kupiony sprzEA%t
powiedzmy TV po 3 dniach bEA%dzie juBF% przeBF%ytkiem i trafi na selektywn=
B1%
zbiornicEA% zB3%omu elektronicznego :-)

Quoted text here. Click to load it

100% zgodnoB6%ci - wszystko szkodzi , ale nie takim samym stopniu ,
w zasadzie to najmniej szkodzi (dla paF1%stwa) - to co dostarcza
najwiEA%cej
przychodF3%w : alkohol , nikotyna , ropa i benzyna :-)

Quoted text here. Click to load it

100%  zgoda tylko wzmacniacz zmysB3%u moBF%na i trzeba zakupiE6% na
ebayu :-)
Ciekawscy tak robiB1%

Quoted text here. Click to load it
F3%wny problem z
Quoted text here. Click to load it

100% zgoda , lewactwo wszelkich odcieni jest be

Quoted text here. Click to load it

Pewnie , trochEA% technologii siEA% przydaje , wiem , sam uBF%ywam :-)

Quoted text here. Click to load it

WzglEA%dem stanu bez sB3%uchawki wzglEA%dnie sB3%uchawki
telefonu stacjonarnego , przewodowego Bratka np. :-)

Quoted text here. Click to load it

Eee , Panie kto o tym sB3%yszaB3% , klient kupuje "MARKOWE" i tanie


--
Pozdrawia SP4OLN

Re: paranoja mikrofalowa
Quoted text here. Click to load it

Względem stanu bez słuchawki względnie słuchawki
telefonu stacjonarnego , przewodowego Bratka np. :-)

Bez słońca też?
Gdzie powstają takie legendy?
(tfu) ekolodzy wymyślili zanieczyszczenia CO2, tylko przemilczają fakt że
90% CO2 i tak produkują wulkany.
Teraz znowu promieniowanie. Nawet to najbardziej szkodliwe (radioaktywne)
zwykły zjadacz chleba otrzymuje od obiektów naturalnych. (jeżeli szukać
zwiększonej radiacji, to najlepiej w kościołach z granitu)
A radiowe? Jedenastoletni cykl słońca?  myślałem że krótkofalowcy to coś
wiedzą na temat wpływu słońca na łączność.
Jak się ma "mikrosłuchawka bluetooth" do awarii w Kanadzie w 1989roku?

--
Desoft
Re: paranoja mikrofalowa
Quoted text here. Click to load itPodziwiam i lubiEA% sceptykF3%w ,
bo sam siEA% do nich zaliczam ,
ale ja jestem sceptykiem z
miernikiem w rEA%ku , a to
co innego .
PochodBC% ze sB3%uchawkB1% poB3%B1czonB1%
z komF3%reczkB1% np. 8-10 godzin dziennie
6 dni w tygodniu , przez kilka lat :-)
A dla pewnoB6%ci wszystkie przewody
elektryczne przeciB1%gnij pod B3%F3BF%ko , i tam
zrF3%b tablicEA% rozdzielczB1% .
No i transformator zasilajB1%cy caB3%B1 dzielnicEA%
umieB6%E6 teBF% w pobliBF%u , jego buczenie moBF%e
pomagaE6% w zasypianu , a wydzielane ciepB3%o
zimB1% siEA% przyda :-)
ZdrF3%wka BF%yczEA% !

--
Pozdrawiam SP4OLN

Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 2010-11-06 15:56, SP4OLN pisze:

Quoted text here. Click to load it

Nikt nie neguje wyników twoich pomiarów. Nie próbuję nawet zaprzeczać,
że twoje pomiary wykazały znaczny wzrost pola EM w pobliżu słuchawki BT,
komórki albo bazy DECT. Świadomie jednak zapytałem w stosunku do czego
ta wartość jest ZA duża. Czyli dlaczego przyjmujesz, że już tyle może
stwarzać zagrożenie. Bo z tym, że jest to więcej "stanu bez słuchawki
względnie słuchawki telefonu stacjonarnego , przewodowego Bratka np."
nikt nie ma zamiaru polemizować.

Czasem można spotkać się z poglądem, że jeśli coś nie jest naturalne, to
pewnie jest szkodliwe. Pogląd ten często propagują zieloni (oraz
zwolennicy tzw. "medycyny alternatywnej"). Jest to rzecz jasna ewidentna
bzdura, bo jak wspomniałem "nienaturalne" warunki życia, jakie daje nam
cywilizacja techniczna skutkują znacznie wyższym wskaźnikiem oczekiwanej
dalszej długości życia, niż to ma miejsce na naturalnej sawannie. ;)
Tutaj jednak jest to kompletnie chybiony argument. To, że nasi
przodkowie nie mieli radia nie znaczy wcale, że nie byli wystawiani na
działanie silnego pola elektromagnetycznego.
W połowie XIX wieku zarejestrowano potężną burzę elektromagnetyczną na
słońcu. Człowiek wówczas dysponował już urządzeniami technicznymi, na
które mogła wpłynąć - prąd indukował się w liniach telegraficznych, psuł
sprzęt, gdzieniegdzie ponoć nawet dochodziło do zapłonu papierowej taśmy
od iskier. Skala awarii, do jakich takie zdarzenie doprowadziłoby
wcześniej byłaby zapewne znacznie większa - telegraf Morse'a to dość
toporne urządzenie. ;)

Mówimy o okresie niecałych dwustu lat. Wcześniej w historii naszej
cywilizacji po prostu nie było możliwości aby wykryć i zmierzyć taką
anomalię - dało się co najwyżej zarejestrować zorzę na niebie i plamy na
słońcu. A przecież czas istnienia ludzkiej cywilizacji to jeszcze NIC.
Doliczmy do tego kilkaset tysięcy lat istnienia gatunku homo sapiens,
miliony lat od pojawienia się naszych najstarszych przodków, że o czasie
jaki minął od wyjścia życia na ląd nie wspomnę. Ziemia w tym czasie była
zapewne wielokrotnie bombardowana NATURALNYM promieniowaniem
elektromagnetycznym pochodzącym z naszej centralnej gwiazdy. Dlatego
właśnie nie boję się komórek i routerów - nawet w dużych skupiskach
ludzkich.

Re: paranoja mikrofalowa
W dniu 2010-11-06 16:43, Atlantis pisze:

Quoted text here. Click to load it
  ^^^^^^^^^

Miało być "dzisiaj". ;)

Re: paranoja mikrofalowa

ciach

Silni zaadoptujB1% siEA% do zmienionych warunkF3%w ,
sB3%absi , odpadnB1% ,
I wszystko bEA%dzie po staremu .
Za parEA%naB6%cie lat BF%eby posB3%uchaE6% analogowego
radia trzeba siEA% bEA%dzie udaE6% do komory bezechowej .
I zabraE6% ze sobB1% nadajnik i odbiornik :-))


--
SP4OLN

Site Timeline