Panel LCD

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Zazwyczaj niewielkie panele LCD (2.5 - 3.5'') o rozdzielczości 320x240
wymagają
doprowadzenia sygnalów Hsync, Vsync, DEN, danych RGB, zegara i
magistrali SPI.
Niemniej sprzęt do którego chce podłączyć takie cudo generuje wszystko z
wyjątkiem
DEN.

Czy ktoś ma blade pojęcie czym grozi niepodłączenie sygnału DEN (data
enable)?
Wiele paneli może pracować z pominięciem tego sygnału i w takich
przypadkach
moment rozpoczęcia ważnych danych jest uzależniony od liczby impulsów na
wejściu
zegarowym w stosunku do oparającego zbocza sygnału Hsync. Ten którym
będę
się zajmować nie ma jawnie napisane w dokumentacji, że może pracować bez

tego sygnału. Teoretycznie można spiąć DEN z Hsync. W takim wypadku
dochodzi do sytuacji w której można dobrać poprawnie moment startu
danych,
ale po wyemitowaniu 320 pixeli jeszcze kilka taktów zegarowych Hsync
pozostaje
w stanie wysokim, choć DEN powinien być już w niskim.

Może ktoś przerabiał podłączanie małych paneli LCD do jakiegokolwiek
chipa...

P.S.
Panel LCD nie ma bufora ramki. Ma jedynie driver sterujący bezspośrednio
matrycą.
Kontroler wysyłający dane rezyduje w chipie.


Site Timeline