[NTG] Ratunku! Chc? mnie od Was odci?? :-( - Page 3

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: [NTG] Ratunku! Chc? mnie od Was odci?? : -(

Quoted text here. Click to load it

Anonymizer...

--  
Pod ?adnym pozorem nie zezwalam na wysy?anie mi jakichkolwiek reklam,
og?osze?, mailingów, itd., ani nawet zapyta? o mo?liwoœ? ich wysy?ki.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: [NTG] Ratunku! Chcš mnie od Was odcišć :-(
Dnia Wed, 27 Feb 2013 19:10:22 +0100, Piotr Gałka napisał(a):
Quoted text here. Click to load it

polecic to nie polece, ale IMO - warto o goglach pamietac.
Jak nam wylacza serwer bez ostrzezenia, to tam bedzie mozna spytac co
jeszcze dziala.

eternal-september.org ?

Czy moze czas sie zorganizowac i zalozyc wlasny ?  

J.

Re: [NTG] Ratunku! Chcą mnie od Was odciąć :-(
Piotr Gałka wrote:
Quoted text here. Click to load it

Protestuj, nie bardzo rozumiem argument zakończenia wsparcia.

--  
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: [NTG] Ratunku! Chc? mnie od Was o dci?? :-(
W dniu 27.02.2013 19:10, Piotr Ga?ka pisze:
Quoted text here. Click to load it

Czuj? Twój ból ;)

Wys?a?em im nieco k?œliw? uwag?, ?e taki krótki termin od powiadomienia  
do skutku jest ma?o profesjonalny plus chcia?em si? dowiedzie? z kim  
wymieniali dane, jak ewentualnie si? skontaktowa? z odpowiednimi  
adminami i jaki mniej-wi?cej mieli ruch i ob?o?enie dysków w zwi?zku z  
hierarchi? pl.* (?eby ewentualnie zacz?? intensywniej myœle? nad  
za?o?eniem w?asnego serwera).

OdpowiedŸ da si? streœci? do "wiemy ale nie powiemy".

--  
Œwiadomie psuj?cy kodowanie i formatowanie wierszy
s? jak sraj?cy z lenistwa i g?upoty na œrodku pokoju.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: [NTG] Ratunku! Chc? mnie od Was odci?? : -(

...
Quoted text here. Click to load it

Z kim wymieniali, to mo?na by w sumie przeœledzi? œcie?ki path, w  
wiadomoœciach "przychodz?cych" (tych, które z zewn?trz przysz?y do HomeNet),  
oraz "wychodz?cych" (tych, które na HomeNet powsta?y),co do adminów, to jak  
jest np. newsfeed.ciociabasia.pl, to wy?uska? z innych postów i nag?ówków,  
jak ktoœ inicjowa? z news.ciociabasia.pl lini? "X-complaints to", zwykle tam  
siedzi abuse i liczy?, ?e nie oka?e si? mend? maj?c? wszystko w dupie  
(admini od newsserwerów tacy si? nie okazywali, ale od lokalnych dostawców a  
i owszem, ktoœ chcia? mi DDOS-a zrobi? chyba, a pan admin ola?, ?e z jego  
sieci do mnie wysz?o w ci?gu c.a. 10 minut ponad 10 tysi?cy wywo?a? SYN...  
czyli o zestawienie po??czenia... na nieczynny na szcz?œcie port, ró?ne  
numery, wspierane zapor? ogniow?)

Quoted text here. Click to load it

Ja zobacz?, jak stoj? z dyskami i na ma?ym laptopie móg?bym zamontowa? jakiœ  
mini-serwer, mo?na by w??czy? to w struktur?, mo?na by by?o wzajemnie si?  
wspiera?. MIa?em ju? dzia?aj?cy serwer na Hamsterze, cho? nie ukrywam, myœl?  
o czymœ powa?niejszym. Ale jak nie trzeba bajerów - to odgrzebi? swego  
Hamstera (cho? móg? on polec na dysku, który paœ? mi by? raczy?, to wtedy  
skonfiguruj? od nowa) i kwestia tylko klik-klik, przedefiniowania praw  
dost?pu, minuta-osiem.

Quoted text here. Click to load it

Tez myœla?em, ?eby napisa?, ale w sumie, chyba mam to w sempiternie. Jest  
tyle innych serwerów...
Zreszt?, mój wydmuch to nie w kij dmucha?, 10 Mbps, dwa dni temu testowane,  
no, mo?e trzy, wali?o full-speed, sp?yw mam 120, da rad? spoko.  
Przekierowanie-NAT? Czemu nie, ustawi? na routerze. Adres mam (i pod nim  
zreszt? chodzi? mój newsserwer przez ok. rok) - trzymam w DynDNS, pilnuj?c  
jak oka w g?owie (dedykowany updater), bo takiego ju? bym dziœ nie za?o?y? -  
mocno okroili mo?liwoœci i dost?pne domeny, ale ci, co maj?, to b?d? mie? do  
ko?ca œwiata.

--  
Pod ?adnym pozorem nie zezwalam na wysy?anie mi jakichkolwiek reklam,
og?osze?, mailingów, itd., ani nawet zapyta? o mo?liwoœ? ich wysy?ki.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: [NTG] Ratunku! Chc? mnie od Was odci?? : -(
zwróc? Ci uwag? na pewien problem, jak cieciówa tej grupy zacznie si? do  
Ciebie sadzi?, a Ty nie puœcisz tego p?azem, to cieciówa wysy?a majla do  
admina ?eby Ci zablokowa? dost?p... wi?c wi?kszoœ? polskich odpada...


Site Timeline