najbardziej popularny uC

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
może Ktoś podać mi symbol jakiegoś najpopularniejszego procka 8 pin AVR  
(chodzi o to, żeby dał się zaprogramować w vellonie) DIP?  


Re: najbardziej popularny uC
czym różni się ATTiny13 od  Attiny13A?  


Site Timeline