Nadajniki równolegle - cyrkulator czy sprzęgacz

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Potrzebuję do 2 nadajników podłączonych elementem (A)
jak na schemacie:
http://two.xthost.info/www/tx.jpg
podłączyć trzeci nadajnik. Czy wystarczy dodać sprzęgacz (B)
czy lepiej  jeszcze jeden cyrkulator ?
Gdzie w ogóle szukać w PL takich elementów na pasmo
200 MHz ?

IYIS


Re: Nadajniki równolegle - cyrkulator czy sprzęgacz
UBF%ytkownik IYIS napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

A co to w ogF3%le ma byE6% - bo ja tu widzEA% trzy prostokB1%ciki, chyba =

sprzEA%gacz kwadraturowy i zwykB3%y sprzEA%gacz liniowy - co niby ten ukB3%
ad ma20%
robiE6% (nadajnik 3 dla mnie wyglB1%da jak feed forward trochEA%) ale nic=
 z20%
tego rysunku nie wynika jak te nadajniki maja siEA% do siebie -20%
wspF3%B3czEA%stotliwoB6%ciowo, wspF3%B3fazowo pracujB1%? takim samym sy=
gnaB3%em czy20%
celowo rF3%BFnymi BF%eby ich suma miaB3%a wB3%aB6%ciwB1% postaE6% (tak j=
ak przy FFP)?
Bo z tych paru kresek niewiele naprawdEA% wynika.

--20%
Darek

Re: Nadajniki równolegle - cyrkulator czy sprzęgacz

Quoted text here. Click to load it
[...]

Sugeruję "chamskie" zsumowanie przy pomocy rezystorów.
Polecam "Poradnik ultrakrótkofalowca", strony 340 do 356.
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0067/main.html

Pozdrawiam - Krzysztof Kucharski


Re: Nadajniki równolegle - cyrkulator czy sprzęgacz
UBF%ytkownik Krzysztof Kucharski napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

I zrobienie sporej grzaB3%ki... Sumowanie na rezystorach wiEA%kszoB6%E6 =
mocy20%
nadajnikF3%w zamieni na  ciepB3%o a nie na falEA% elektromagnetycznB1%. N=
ie20%
istniejB1% metody skutecznego i maB3%o stratnego podB3%B1czenia trzech20%
nadajnikF3%w w opisanej konfiguracji do jednej anteny bez wtrB1%cenia20%
pomiEA%dzy kaBF%dy z nadajnikF3%w a punkt wspF3%lny elementu przepuszczaj=
B1%cego20%
elergiEA% w.cz. nadajnika w kierunku anteny a nie przepuszczajB1%cego20%
energii pozostaB3%ych nadajnikF3%w w kierunku danego nadajnika. Zatem ani=
20%
sprzEA%gacz kwadraturowy, ani grupa sprzEA%gaczy kierunkowych, ani jeden =

cyrkulator na dwa nadajniki ani nawey sumator mocy nie zaB3%atwiB1% spraw=
y.20%
RozwiB1%zania sB1% dwa:

- trzy izolatory ferrytowe (ale na okolice 200 MHz to dosyE6% trudno znal=
eBC%E6)
- trzy filtry wB1%skopasmowe (ale przy podanym odstEA%pie to musiaB3%yby =
to20%
byc koszmarnie wielkie i koszmarnie stabilne filtry z wieloma20%
rezonatorami koncentrycznymi)

Jest teBF% i trzecie rozwiB1%zanie: Nie sumowaE6% mocy nadajnikF3%w... Zs=
umowaE6%20
na maB3%ym poziomie sygnaB3%y z driverF3%w albo wrEA%cz ze stopni wzbudza=
nia) -20%
tu juBF% moBF%na sobie pozwoliE6%, o ile liniowoB6%E6 stopni sumowanych =
na to20%
pozwoli bez produkowania dodatkowych produktF3%w mieszania sygnaB3%F3w) =
na20%
sumowanie na sumatorach/dzielnikach mocy, mogB1% byE6% nawet stratne. A20%
dalej wzmacniacz liniowy i w antenEA% - w nadajnikach20%
wieloczEA%stotliwoB6%ciowych (np. w BTS-ach telefonii GSM) tak siEA% to20%
wB3%aB6%nie rozwiB1%zuje.

--20%
Darek

Re: Nadajniki równolegle - cyrkulator czy sprzęgacz


[...]
Quoted text here. Click to load it

I zrobienie sporej grzałki... Sumowanie na rezystorach większość mocy
nadajników zamieni na  ciepło a nie na falę elektromagnetyczną.
[...]

Darku, i tak trzeba będzie "zejść" z poziomem mocy. To raz. A dwa -
nominalne moce tych nadajników nie są jakieś specjalnie duże. Nie
przesadzałbym z wielkością "grzałki". Przy podanych założeniach sumator
rezystancyjny wydaje się najsensowniejszym rozwiązaniem. Oczywiście, Twoja
propozycja sumowania sygnałów ze wzbudnic i wzmocnienie całości do
wymaganego poziomu wygląda sensownie. Pytanie tylko, czy jest realizowalna w
danej sytuacji. Jeżeli nie, to pozostaje tylko sumator rezystancyjny ;-)

Pozdrawiam - Krzysztof KucharskiRe: Nadajniki równolegle - cyrkulator czy sprzęgacz
UBF%ytkownik Krzysztof Kucharski napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
pach f
oB6%ci do20%
Quoted text here. Click to load it

Problemem sumatorF3%w mocy przy rF3%BFnych czEA%stotliwoB6%ciach nadajni=
kF3%w jest20%
mieszanie siEA% ich sygnaB3%F3w na stopniach wyjB6%ciowych. A poniewaBF%
 stopnie20%
wyjB6%ciowe nadajnikF3%w w tym zakresie czEA%stotliwoB6%ci rzadko budowan=
e sB1%20
jako superlinearne to efekty intermodulacyjne potrafiB1% byE6% potEA%BFn=
e. A20%
sumator, nawet rezystancyjny (bo jak juBF% dawaE6% sumator to moBF%e20%
bezstratny?) przed nimi nie zabezpiecza w sposF3%b wystarczajB1%cy.
Znacznie B3%atwiej jest zrobiE6% dostatecznie liniowy wzmacniacz wzbudzaj=
B1%cy20%
(nawet jeszcze nie driver do PA) - dziesiB1%tki miliwatF3%w zasilania,20%
pojedyncze miliwaty mocy wyjB6%ciowej) co nawet przy prostym ukB3%adzie20%
sumujB1%cym powinno daE6% czysty sygnaB3% sterujB1%cy wzmacniaczem koF1%c=
owym -20%
tyle BF%e koF1%cF3%wka musi byE6% naprawdEA% liniowa. W rozwiB1%zaniach20%
profesjonalnych jest to zwykle FFP, czasem dwupEA%tlowe.

--20%
Darek

Site Timeline