Moc trafa w zasilaczu

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam. Nabyłem trafo 500VA 2x14V 17,85A do zasilacza. Podczas poboru prądu
14A po ok 10 min trafo jest dość gorące. Prostownik jest z punktem zerowym i
2 diody schottky.Napięcie na filtrze kondensatora 90000uF wynosi pod tym
obciążeniem 17V. Napięcie zmienne na wyjściu trafa to 13,5V. Jaką moc
pobieram z trafa?   I czy to trafo ma 500VA ?
http://www.toroidy.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id36%0&category_id20%&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=plRe: Moc trafa w zasilaczu
Pomiarów dokonałem przy napięciu sieci 225VRe: Moc trafa w zasilaczu
 Witam

Transformator "nie lubi" obciB1%BFenia pojemnoB6%ciowego! PrB1%d B3%aduj=
B1%cy
diody pB3%ynie tylko przez uB3%amek okresu. Z tego teBF% powodu ten prB1%d
musi byE6% wielokrotnie wiEA%kszy niBF% prB1%d nominalny. Z tego to powodu
uzwojenie siEA% grzeje. W przypadku gdy uzwojenie nie do koF1%ca jest
symetryczne albo diody rF3%BFniB1% siEA% parametrami jedna poB3%owa uzwoje=
nia
wtF3%rnego jest bardziej obciB1%BFona niBF% druga a to powoduje magnesowan=
ie
rdzenia prB1%dem staB3%ym. W takim przypadku rdzeF1% moBF%e wchodziE6% w
nasycenie a to z kolei powoduje wzrost prB1%du uzwojenia pierwotnego.
Wszystkie te zjawiska obniBF%ajB1% moc przenoszonB1% przez transformator. N=
a
ogF3%B3 przyjmuje siEA%, BF%e transformator powinien byE6% obliczony na mo=
c 1.4
razy wiEA%kszB1% niBF% przy obciB1%BFeniu omowym. Nie wiem teBF% czy konde=
nsatory
w Twoim zasilaczu nie sB1% za duBF%e? Zbyt duBF%a pojemnoB6%E6 filtrujB1%c=
a
powoduje BF%e prB1%d B3%adujB1%cy pB3%ynie krF3%cej a tym samym w piku musi=
 mieE6%
wiEA%kszB1% wartoB6%E6.

Re: Moc trafa w zasilaczu

 Witam

Transformator "nie lubi" obciążenia pojemnościowego! Prąd ładujący
diody płynie tylko przez ułamek okresu. Z tego też powodu ten prąd
musi być wielokrotnie większy niż prąd nominalny. Z tego to powodu
uzwojenie się grzeje. W przypadku gdy uzwojenie nie do końca jest
symetryczne albo diody różnią się parametrami jedna połowa uzwojenia
wtórnego jest bardziej obciążona niż druga a to powoduje magnesowanie
rdzenia prądem stałym. W takim przypadku rdzeń może wchodzić w
nasycenie a to z kolei powoduje wzrost prądu uzwojenia pierwotnego.
Wszystkie te zjawiska obniżają moc przenoszoną przez transformator. Na
ogół przyjmuje się, że transformator powinien być obliczony na moc 1.4
razy większą niż przy obciążeniu omowym. Nie wiem też czy kondensatory
w Twoim zasilaczu nie są za duże? Zbyt duża pojemność filtrująca
powoduje że prąd ładujący płynie krócej a tym samym w piku musi mieć
większą wartość.
=============================================
Napięcia na jednej połówce są takie same jak na drugiej. Co do filtra, to
zalecana jest pojemność 100000uF, bo ma być to zasilacz do transceivera,
przy którym max prąd wynosi 22A przy 13,8VRe: Moc trafa w zasilaczu
W dniu 2010-11-23 23:57, kolarz pisze:
Quoted text here. Click to load it
A czy ty dobrze pomyślałeś o stabilizacji napięcia? Bo coś tu chyba albo
usiłujesz konstruować na styk:
- 17v szczytowo na kondensatorach przy 14A, to oznacza Ĺźe przy twoich
22A będzie mniej, a w dodatku będą tętnienia, nie chce mi się liczyć
jakie przy 100mf ale będą. Jeśli z tych "około 16v" chcesz zasilać
stabilizator szeregowy do 13.8v to zostaje ci ledwo 2v spadku na
elemencie szeregowym, co przy 22A raczej nie jest wystarczające do
sensownej stabilizacji... A co jak w sieci będzie 210V a nie 225v?

Jeśli trafo obciążasz prostownikiem - to prąd pobierany jest tylko w
szczytach gdy doładowuje kondensatory filtrujące. Prąd średni oczywiście
wychodzi ok i trafa nie przeciążasz (a to prąd średni grzeje drut), ale
z prądu szczytowego wynikają szczytowe spadki napięcia na drucie. Skoro
chcesz w małym ułamku okresu ładować kondensator, który jest
rozładowywany przez 22A = będziesz go ładował prądem np 220A :) A z tego
prądu wyniknie ci spadek napięcia na drucie (i prostowniku/diodzie!)
dużo większy niż by wynikało z prostego obciążenia 22A.
W dodatku jeśli robisz to z diodami szybkim/shotky i dużą pojemnością -
to sprawa jeszcze bardziej się pogarsza, bo jeszcze bardziej impulsowo
usiłujesz obciążyć prostownik. A wiesz że to generuje brzydkie
zakłócenia? :)

--
| Bartlomiej Kuzniewski
| snipped-for-privacy@drut.org  GG:23319  tel +48 696455098  http://drut.org /
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Moc trafa w zasilaczu
Hello BartekK,


[...]

Quoted text here. Click to load it

Zaraz chyba wybuchnę - nie średni a skuteczny! I prąd skuteczny
niestety jest bardzo wysoki przy klasycznym prostowniku obciążonym
duża pojemnością. Dlatego uzwojenia się tak grzeją.

[...]

--
Best regards,
 RoMan                            mailto:roman@pik-net.pl
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Moc trafa w zasilaczu


Quoted text here. Click to load it

Wystarczy ci z powodzeniem 1000uF na kazdy amper.
100000uF do transceivera nic nie wnosi poza problemami.
Duży drogi kondensator, wieksza obudowa  i to co wspomniał kilokitu.

Marek


Re: Moc trafa w zasilaczu
Hello tarnus,


Quoted text here. Click to load it

Nie do końca jest to prawda. W przypadku zastosowania szeregowego
stabilizatora napięcia włączanego w obwód od strony minusa zasilania
(czytaj: nMOSFET od strony masy), istotna jest duża pojemność
kondensatora i możliwie najmniejsza różnica napięć między wejściem a
wyjściem. Zastosowanie mniejszej pojemności spowodowałoby wyjście ze
stabilizacji w dolinach tętnień. To wada tego układu. Zaletą jest
stosunkowo niska moc strat na elemencie regulacyjnym.

--
Best regards,
 RoMan                            mailto:roman@pik-net.pl
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Moc trafa w zasilaczu
Quoted text here. Click to load it

A wiesz że akurat taki układ ze stabilizacją na minusie kiedyś sobie
wymyśłiłem i działa poprawnie w kilku zasilaczach 13,8V/20A. Kondensator
22000uF/25V
Przy maksimum obciążenia 20A na oscyloskopie nie widać żadnych tętnień a
spadek napięcia przy max obciążenia poniżej 100mV. Układ składa się z
równolegle połączonych BUZ21 w ilości zależnej od prądu, którymi steruje
para róznicowa. Stabilizacja na diodzie 5,1V. Układ ma zaletę taką że jak
zewrzesz wyjście to odcina się zupełnie. Pierwszy zasilacz podczas testów
przechodził różne testy, m.i. przy pełnym obciążeniu żarówkami samochodowymi
po 3 godzinach robiłem zwarcie.
Nic, wytrzymywał wszystko. Ostatecznie dorobiłem mu jeszcze układ
zabezpieczenia pod i nad napięciowego na wszelki wypadek.

MarekRe: Moc trafa w zasilaczu
UBF%ytkownik tarnus napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

A i tak brum przy nadawaniu ma zupeB3%nie inny powF3%d...

--20%
Darek


Re: Moc trafa w zasilaczu
Hello kilokitu,


Quoted text here. Click to load it


Dotąd bardzo dobrze.

Quoted text here. Click to load it

Odpuść sobie takie teorie. Prąd wtóny jest kompensowany pradem
pierwotnym. Nie ma nasycenia. Tylko w przypadku pojawienia się składowej
stałej napięcia po stronie pierwotnej może wystapić nasycenie. A na to
potrzeba już tak poteżnej niesymetrii obciążenia, że jest to
nierealne.

[...]

--
Best regards,
 RoMan                            mailto:roman@pik-net.pl
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Moc trafa w zasilaczu

Quoted text here. Click to load it
erealne.
Sam sobie przeczysz! Skoro jak twierdzisz TYLKO niesymetria napiEA%cia
na stronie pierwotnej moBF%e rdzeF1% nasyciE6% to zbuduj zasilacz z jednB1%
diodB1% na uzwojeniu wtF3%rnym i sprF3%buj go obciB1%BFyE6%... hahahaha...=
 bardzo
szybko dym zobaczysz! KiedyB6% w lampowym odbiorniku radiowym w koF1%cF3%wc=
e
mocy byB3% transformator. Jego wielkoB6%E6 sugerowaB3%a, BF%e powinien by=
E6% na
20...30 VA a radio miaB3%o tylko 2 W mocy m.cz. Ten transformator
dodatkowo miaB3% szczelinEA% powietrznB1% (papierowB1%) aby rdzeF1% siEA% n=
ie
nasycaB3%. Magnesowanie rdzenia w tym przypadku zmuszaB3%o konstruktorF3%w
do przewymiarowania transformatora 10 razy!
WidzEA%, BF%e zgadzasz siEA% co do faktu ale nie co do iloB6%ci.  MoBF%e Ci=
ebie
zadziwiEA% ale kaBF%de uzwojenie wtF3%rne z odczepem w B6%rodku nawiniEA%te=
 na
rdzeniu EI z definicji jest niesymetryczne poniewaBF% przewaBF%nie
nawijane sB1% jedno na drugim a co za tym idzie dB3%ugoB6%E6 drutu tego
drugiego uzwojenia jest wiEA%ksza bo jest nawiniEA%te na wiEA%kszej
B6%rednicy. RF3%BFnice w oporze omowym drutu mogB1% siEA%gaE6% nawet 20% c=
o nie
jest do pominiEA%cia. OczywiB6%cie to zjawisko nie wystEA%puje przy
rdzeniach CP. KiedyB6% budowane byB3%y wzmacniacze magnetyczne
wykorzystujB1%ce nasycanie rdzenia... ciekawe czy ktoB6% na tym Forum
jeszcze o tym pamiEA%ta?

Re: Moc trafa w zasilaczu
Sam sobie przeczysz! Skoro jak twierdzisz TYLKO niesymetria napięcia
na stronie pierwotnej może rdzeń nasycić to zbuduj zasilacz z jedną
diodą na uzwojeniu wtórnym i spróbuj go obciążyć... hahahaha... bardzo
szybko dym zobaczysz!

O czymś takim nie słyszałem.
Prawdą jest że sprawność prostowania jednopołówkowego wynosi (piszę z
pamięci) chyba 0,3 coś tam, dwupołówkowego coś koło 0,7 - ale dymu w żaden
sposób nie da się osiągnąć.

Kiedyś w lampowym odbiorniku radiowym w końcówce
mocy był transformator. Jego wielkość sugerowała, że powinien być na
20...30 VA a radio miało tylko 2 W mocy m.cz. Ten transformator
dodatkowo miał szczelinę powietrzną (papierową) aby rdzeń się nie
nasycał. Magnesowanie rdzenia w tym przypadku zmuszało konstruktorów
do przewymiarowania transformatora 10 razy!

A teraz ekonomia zmusza do przewymiarowania 10x ale w drugą stronę.
jaki współczesny transformator ma tak niską temperaturę jak tamte?
A materiały lepsze...

Kiedyś budowane były wzmacniacze magnetyczne
wykorzystujące nasycanie rdzenia... ciekawe czy ktoś na tym Forum
jeszcze o tym pamięta?

i sterowało się je po stronie pierwotnej napięciem stałym.

--
Desoft


Re: Moc trafa w zasilaczu
I jeszcze...

Quoted text here. Click to load it

Moc żarzenia to pikuś?

--
Desoft


Re: Moc trafa w zasilaczu
W dniu 2010-11-24 12:27, Desoft pisze:

[ciach]

Taka uwaga techniczna. Spróbuj może użyć czytnika, który zaznacza
odpowiednio cytowany tekst, bo nie wiadomo co jest twoje a co przedpiścy.

Do OE jest program OE PowerTool, które poprawia wiele błędów.
ttp://www.grzegorz.net/oe/oept.php?lang=pl

Re: Moc trafa w zasilaczu

Quoted text here. Click to load it

Zauważ, że gdy odpisywałem sobie, tekst się zaznaczył....

--
Desoft


Re: Moc trafa w zasilaczu
W dniu 2010-11-24 12:55, Desoft pisze:
Quoted text here. Click to load it

OE się wysypuje na quoted-printable. OE PowerTool poprawia także ten błąd.

Re: Moc trafa w zasilaczu

Quoted text here. Click to load it

Bo to był transformator głośnikowy, nie sieciowy.
A zasilacz z jedną diodą na wtórnym działa. Ma mizerną sprawność, ale
żaden dym nie leci. Wstawienie diody na pierwotnym daje za to efekt
multimedialny, ze szczególnym uwzględnieniem zapachowego.
Z samej zasady działania transfotmatora wynika, że niesymetria
obciążenia nie wprowadzi rdzenia w nasycenie. Indukcja w rdzeniu w
idealnym transformatorze nie zależy od obciążenia.

Pozdrawiam,
Paweł

Re: Moc trafa w zasilaczu
Quoted text here. Click to load it

OczywiB6%cie transformator wie jak go nazwano i wie jak ma dziaB3%aE6%!
Transformator gB3%oB6%nikowy w BF%aden sposF3%b nie moBF%na uBF%yE6% jako s=
ieciowy
bo dziaB3%a na zupeB3%nie innej zasadzie niBF% sieciowy i to tylko dlatego
BF%e go nazwano gB3%oB6%nikowym ???
Quoted text here. Click to load it
Znowu sam sobie przeczysz!
Bo co to jest SPRAWNOA6%C6?
Mnie uczyli okoB3%o 45 lat temu, BF%e sprawnoB6%E6 jest to stosunek mocy
oddanej do pobranej. Przypuszczam, BF%e teraz uczB1% podobnie choE6%
Giertych zdB1%BFyB3% duBF%o namieszaE6%.
Skoro stosunek mocy jest jak piszesz "mizerny" to ja siEA% pytam co siEA%
dzieje z mocB1%, ktF3%ra jest pobierana z sieci ale nie jest oddawana do
obciB1%BFenia? Znika bez B6%ladu??? Nie zamienia siEA% w ciepB3%o? Oczywi=
B6%cie
gdy przy jednej diodzie w prostowniku bEA%dziesz pobieraB3%
nieproporcjonalnie do moBF%liwoB6%ci transformatora maB3%B1 moc to
rzeczywiB6%cie nic siEA% nie zdymi ale chyba nie o tym tutaj dyskutujemy
bo chcemy jak najwiEA%cej "wycisnB1%E6" z transformatora w zasilaczu.Re: Moc trafa w zasilaczu
Quoted text here. Click to load it

Spotkałeś się z takim wynalazkiem jak trafo odporne na zwarcie?
Z tekstu powyżej wnioskuję, że termin tranformator dzwonkowy jest Ci znany.
Ten trafo jak i każdy inny ma jakieś napięcie biegu luzem.
Ma też jakąś rezystancję wewnętrzą.
Jeżeli obciążysz taki transformator oporem 1miliohm (czytaj prawie zwarcie),
to wydzieli się na nim jakaś moc, a według Twojej teorii duża moc, a prąd
popłynie maksymalny możliwy.
Jeżeli ten rezystor podłączysz przez diodę to wydzieli się na nim połowa
mocy tej co wcześniej - z oczywistego faktu, że przez pół okresu przez opór
nie płynie prąd.
I teraz zagadka dla Ciebie: gdzie podziała się ta połowa mocy?
Jeżeli dasz pełny mostek to moc będzie taka jak przy bezpośrednim
podłączeniu do trafa. Pełna moc. Jak widzisz sprawność prostowania wzrosła.
A moc znika i się pojawia.

Nie stosuje się dużych obciążeń w prostownikach jednopołówkowych, bo
chwilowo można mieć napięcie nawet 0V, w elektronice praktycznie
nieprzydatne.
Natomiast jeżeli chcemy ograniczyć moc, to często stosowane: suszarki,
grzejniki itp.

--
Desoft
Site Timeline