mikrofalufka

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
mikrofalufka sieje jak skur%#@#&!!!!!
pewnie kuchenka indukcyjna podobnie, nie kupujcie tego złomu!!!
dziękuję za uwagę:O)


Re: mikrofalufka
Quoted text here. Click to load it

Jeśli sieje to pewnie zbiera też plony...


Re: mikrofalufka

Quoted text here. Click to load it

Zapewne jajka jak i mózg już wypalony ;)


Re: mikrofalufka

Quoted text here. Click to load it

nie karmic, to znany oszlom z roznych grÓÓÓÓp


Re: mikrofalufka

Quoted text here. Click to load it

dobrze, może nie rozmnoży się.

e.


Site Timeline