Mała przetwornica fly-back a układ gasikowy. - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Mała przetwornica fly-back a ukła d gasikowy.
Witam,

W dniu 2011-08-04 12:36, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz pisze:

Quoted text here. Click to load it

A przetwornica odwracająca? Jeśli tylko nie przeszkadza masa. Wówczas
wystarczyłby mały dławik...


--
Pozdrawiam,
Dykus.Re: Mała przetwornica fly-back a ukła d gasikowy.
Uff !
    KorzystajB1%c ze wskazF3%wek kolegi RoMana - zrobiB3%em prototyp.
Aby nie przebiE6% bramki klucza zrobiB3%em prosty stabilizator 15V, ktF3%
ry20%
zasila kostkEA% UC3843. Zrobiony jest na BD139 - diodzie zenera.
Pod rEA%kB1% miaB3%em IRF530 i daB3%em zamiast proponowanych IRFU220N/IRF=
R220N.
Max. napiEA%cie DS ma 100V wiEA%c wystarczy, a RdS ma teBF% mniejsze.
PoniewaBF% dysponowaB3%em tylko zwykB3%ymi opornikami wEA%glowymi, w obwo=
dzie20%
pomiaru prB1%du klucza poB3%B1czyB3%em rF3%wnolegle 4 oporniczki 2,2 Ohm=
 w celu20%
zmniejszenia indukcyjnoB6%ci (przynajmniej teoretycznie tak to powinno20%
wyglB1%daE6%). Jako prostownik zastosowaB3%em podwF3%jnB1% diodEA% Schotk=
y'ego z20%
jakiegoB6% zasilacz ATX.

    W prototypie zastosowaB3%em rdzeF1% z jakiegoB6% nieuBF%ywanego transfor=
matora,20%
kupionego z sieczkB1% na wagEA%,ktF3%ry pEA%taB3% siEA% w szufladzie (EI-=
22/18).20%
Wiem,BF%e lepszy byB3%by rdzeF1% EE, ale akurat nie byB3%o pod rEA%kB1%. =
Co ciekawe,20%
producent oryginalnego transformatora szczelinEA% powietrznB1% wykonaB3% =
za20%
pomocB1% przekB3%adki z tworzywa sztucznego o gruboB6%ci ok 0.4 mm i tak =
teBF%20
pozostawiB3%em. Pomimo braku wprawy w nawijaniu - i zastosowania rdzenia =

EI - indukcyjnoB6%E6 rozproszenia wyszB3%a na poziomie ok. 2.3% indukcyj=
noB6%ci20%
uzwojenia pierwotnego.
To chyba caB3%kiem przyzwoity wynik?
09%
Wyniki jakie uzyskaB3%em sB1% zachEA%cajB1%ce:

CzEA%stotliwoB6%E6 przetwornicy - ok 52 kHz.

- Przetwornica pracuje bezgB3%oB6%nie caB3%ym zakresie obciB1%BFeF1% tj.=
 od 2.5 mA20%
do 2.5 A
- StabilnoB6%E6 napiEA%cia wyjB6%ciowego - ok 0.5% w zakresie obciB1%BF=
eF1% podanych20%
wyBF%ej (tego do koF1%ca nie biorEA% za pewnik - bo dokB3%adnoB6%E6 mier=
nika jest20%
gorsza wiEA%c rF3%BFnie moBF%e byE6%).

- SprawnoB6%E6 przetwornicy wyszB3%a na poziomie 78% przy peB3%nym obciB1%
BF%eniu.20%
ByB3%aby pewnie lepsza gdyby nie straty na stabilizatorze zasilajB1%cym20%
koB6%E6. TakBF%e przy wyBF%szym napiEA%ciu i mniejszym prB1%dzie wyjB6%c=
iowym -20%
straty mocy na prostowniku w stosunku do mocy wydzielanej na obciB1%BFen=
iu20%
byB3%yby mniejsze a sprawnoB6%E6 wzrosB3%a. jednak to co wyszB3%o - jest=
 dla mnie20%
do zaakceptowania na chwilEA% obecnB1%.

- Na razie nie zaobserwowaB3%em jakichB6% zakB3%F3ceF1% w  telewizorni c=
zy radio.

W wolnej chwili podepnEA% ukB3%ad pod oscyloskop, BF%eby sprawdziE6% czy =
na20%
wyjB6%ciu nie pojawiajB1% siEA% szpilki.

I to byB3%oby na tyle.
G.B.


Site Timeline