lutownica Portasol Super Pro - ucieka gaz

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Czy jest tu ktoś kto ma taką?

http://www.ttcuk.com/ekmps/shops/tomstoolchest/images/aps-portasol-super-pro-gas-soldering-iron-1306-p.jpg

--
mariusz

Re: lutownica Portasol Super Pro - ucieka gaz
Quoted text here. Click to load it


Takiej nie ma, ma innB1%, ale problem ten sam i przyczyna teBF% chyba ta
sama: parciejB1%ce gumowe uszczelki zaworF3%w napeB3%niajB1%cego i wylotowe=
go.
ZwB3%aszcza ten pierwszy. NapeB3%nij lutownicEA% i wsadBC% do miski z wod=
B1%,
sam zobaczysz, BF%e bB1%belek za bB1%belkiem wB3%aB6%nie z tego napeB3%niaj=
B1%cego
najpewniej leci.
Co z tym zrobiE6%? MoBF%na prF3%bowaE6% wymieniE6% w caB3%oB6%ci zaworek, n=
ie wiem
tylko jak obecnie ze zdobywaniem nowych.

J.

Re: lutownica Portasol Super Pro - ucieka gaz
Jarek P. pisze tak:

Quoted text here. Click to load it

Mam stary model kupiony w 1993 roku i chciałem zapytać
czy może ktoś wie jak ją rozkręcić :)

Nowa jest chyba na imbus.

--
mariusz

Site Timeline