Lutowanie SMD

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Cześć,

trafiłem ostatnio na taki film na YouTube:


http://www.youtube.com/watch?v=_5lksMvmqQc


czy mógłbym prosić o dodatkowe info?

Chodzi mi szczególnie o to jak wygląda przegrzewanie IC przy takim
lutowaniu oraz czy luty rzeczywiście się tak ładnie separują. Czy może
to ten jeden udany film na 10.

Czy szablon w takim przypadku duĹźo pomaga?

pozdr.
w.

Re: Lutowanie SMD


Quoted text here. Click to load it

Na moje kaprawe oko, to zostało kilka zwartych nóżek.
Wojtek

--
Taaa... Oczywiście, są lekarze, którzy
poświęcają cały swój czas i wiedzę
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Lutowanie SMD
Quoted text here. Click to load it

Na moje kalewe też, ale tyle można usunąć ręcznie.

podzr.
w.


Re: Lutowanie SMD
a Ktoś tu wyżej wspominał o jakichś mikro zwarciach...


Re: Lutowanie SMD
W dniu wtorek, 31 lipca 2012 20:45:41 UTC+2 uBF%ytkownik Wojciech Waga napi=
saB3%:
Quoted text here. Click to load it
UkB3%adu siEA% nie przegrzewa, ale stosuje siEA% specjalne schematy grzania=
 tj. wygrzewanie w bezpiecznej temperaturze i a potem szybki skok temperatu=
ry w celu roztopienia pasty. Wszystkie fabryczne urzB1%dzenia sB1% tak luto=
wane ;)
Ja lutowaB3%em co prawda hotairem a nie w piecu. WyglB1%da jak na filmiku u=
kB3%ad/element sam siEA% pozycjonuje, pasta B3%adnie siEA% rozdziela na pad=
y. PoniewaBF% lutowaB3%em tylko kilka prototypF3%w nakB3%adaB3%em pastEA% r=
EA%cznie. Szablon bardzo to przyspiesza i poprawia powtarzalnoB6%E6, bo za=
wsze pasty jest tyle samo. Profesjonalnie stosuje siEA% szablony z blachy, =
ale kosztujB1% kupEA% kasy (tj zaleBF%y ile ma siEA% zamiar lutowaE6%), na =
domowe potrzeby sB3%yszaB3%em o adaptacji foli ze zdjEA%E6 rentgenowskich =
do tego celu.
Szukaj pod hasB3%em: "DIY reflow oven" naprawdEA% jest duBF%o informacji i =
praktycznych porad ;)

Re: Lutowanie SMD
Quoted text here. Click to load it
wygrzewanie w bezpiecznej temperaturze i a potem szybki skok temperatury w celu
roztopienia pasty. Wszystkie fabryczne urządzenia są tak lutowane ;)
Quoted text here. Click to load it
układ/element sam się pozycjonuje, pasta ładnie się rozdziela na pady. Ponieważ
lutowałem tylko kilka prototypów nakładałem pastę ręcznie. Szablon bardzo to
przyspiesza i poprawia powtarzalność, bo zawsze pasty jest tyle samo.
Profesjonalnie stosuje się szablony z blachy, ale kosztują kupę kasy (tj zależy
ile ma się zamiar lutować), na domowe potrzeby słyszałem o adaptacji foli ze
zdjęć rentgenowskich do tego celu.
Quoted text here. Click to load it
praktycznych porad ;)
Quoted text here. Click to load it

Dzięki za odpowiedź, poszukam tematu.

pozdr.
w.

Site Timeline