Linia cylindryczno płaska

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam! Mam do zaprojektowania liniEA% cylindryczno pB3%askB1% dla 4GHz i
szukam literatury, jednak ciEA%BFko jB1% dostaE6%. Informacji w Internecie
teBF% jest maB3%o ;/ Ma ktoB6% jakieB6% ksiB1%BFki p. S. RosB3%oniec ? Cho=
dzi mi
konkretnie o te dziaB3%y z tej linii.

Pozdrawiam

Re: Linia cylindryczno płaska
UBF%ytkownik Grandalf napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

DziB6% juBF% ciut za pF3%BCno - ale gdzieB6% w papierach mam nawet notat=
ki z20%
wykB3%adF3%w RosB3%oF1%ca. Jego ksiEA%gEA% (a raczej ksiB1%BFeczkEA% - c=
ienkie toto ale20%
treB6%ciwe) teBF% mam. GoB6%E6 miaB3% zawsze zaciEA%cie do wydB3%ubywani=
a20%
najdzikszych modeli prowadnic. Jak znajdEA% to dam znaE6%.

Inna sprawa BF%e w modzie TEM linia cylindryczno - pB3%aska nie zaleBF%y =
od20%
czEA%stotliwoB6%ci - te 4GHz stanowiB1% jedynie ograniczenie maksymalnych=
20%
wymiarF3%w linii (bo jak za duBF%e przekroje to na 4GHz mogB1% zaczB1%E6=
 siEA%20
pojawiaE6% inne mody prowadnicy...)

--20%
Darek


Re: Linia cylindryczno płaska

Quoted text here. Click to load it

Ja jeszcze miałem przyjemność z prof. Litwinem.
To dopiero była jazda bez trzymanki.
Po 15-minutach słuchania, jak rozwiązywał w pamięci równania różniczkowe,
najtwardsi odpadali.
pozdrawiam,
Andrzej


Re: Linia cylindryczno płaska
UBF%ytkownik Andrzej napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
 wykB3%ady?
Quoted text here. Click to load it

prof. Litwina nie dane mi byB3%o poznaE6% - jak studiowaB3%em to juBF% je=
dno z20%
audytoriF3%w nosiB3%o jego imiEA%...
Za moich czasF3%w jazda bez trzymanki to byB3%a algebra u "grabarza" - cz=
yli20%
dr. Grabowskiego. Na poczB1%tku uprzedziB3% BF%e wszystkie dowody20%
przeprowadzone na zajEA%ciach bEA%dB1% wymagane na egzaminie - oczywiB6%c=
ie nie20%
wszystkie trzeba bEA%dzie przeprowadzaE6% ale kaBF%dego z nich moBF%na si=
EA%20
spodziewaE6%... po czym zaczEA%B3y siEA% zajEA%cia - i teksty typu" twie=
rdzenie,20%
dowF3%d z twierdzenia... i twierdzenia trywialny, twierdzenie, dowF3%d z =

twierdzenia ... i twierdzenia nie wprost". To byB3%y przeprowadzone na20%
zajEA%ciach dowody. Czasem byB3% bardziej szczegF3%B3owy - laplasowskie =

rozwiniEA%cie wyznacznika dowiF3%dB3% w peB3%ni i po kolei - specjalnie n=
a20%
zegarek patrzyB3%em, dwadzieB6%cia dwie sekundy mu to zajEA%B3o!

Ech, kto nie byB3% pacjentem oddziaB3%u otwartego szpitala przy20%
Nowowiejskiej ten chyba nie zrozumie.

--20%
Darek


Re: Linia cylindryczno płaska
Użytkownik Andrzej napisał:
Quoted text here. Click to load it
Był to jedyny profesor, na którego pogrzeb poszedł bez zachęcania chyba cały
wydział.

Quoted text here. Click to load it
Profesor: No co, nic pan nie wie?
Student: No, coś mi świta..
- Proszę indeks - dwója (Prof. Świt)
Re: Linia cylindryczno płaska
UBF%ytkownik Andrzej napisaB3%:

Quoted text here. Click to load it

Czytam A6%wita i nic mi nie B6%wita...

Na wykB3%adach anegdotki opowiadaB3%, pieprzyB3% bez sensu (dawni koledzy=
 ze20%
B6%lB1%ska dodali by BF%e jak ten ciul spod kredensu) a wiedzy w tym nija=
kiej20%
nie byB3%o. KsiB1%BFki pisaB3% tak BF%e podmiot z orzeczeniem w zdaniu s=
potkaE6%20
siEA% nie potrafiB3%y - i co z tego BF%e wiedzEA% posiadaB3% jak jej prze=
kazaE6% nie20%
umiaB3%?

--20%
Darek


Re: Linia cylindryczno płaska
Dariusz K. Ładziak pisze:
Quoted text here. Click to load it

Co nie zmienia faktu, że wydane z górą 30 lat temu "Przyrządy PłP"
prof.prof. A.Świta i J.Pułtoraka - jak mi się - wydaje do tej pory na
tubylczym rynku wielkiej konkurencji nie mają.

--
MDz

Re: Linia cylindryczno płaska
UBF%ytkownik Marek Dzwonnik napisaB3%:

Quoted text here. Click to load it

Bo wiedza byB3%a A6%wita a jej przekazanie PuB3%toraka. Z PuB3%torakiem z=
nacznie20%
lepiej siEA% wiedzEA% zdobywaB3%o - miaB3%em przyjemnoB6%E6 z obydwoma m=
ieE6% zajEA%cia.

--20%
Darek
P.S. Czy twF3%j dawny numer telefonu jest aktualny?


Re: Linia cylindryczno płaska
Dariusz K. Ładziak pisze:
Quoted text here. Click to load it

Otóż to!
W moim przypadku, w pierwszym podejściu wiedzę przekazywał prof. Świt
ale za to egzekwował A.Pfitzner. Dlatego zaliczyłem drugie podejście z
prof. Pułtorakiem. ;-)

--
MDz

Re: Linia cylindryczno płaska
UBF%ytkownik Marek Dzwonnik napisaB3%:

Quoted text here. Click to load it
cie z

U Pfitznera to na krzywy ryj zaliczaB3%em jakB1%B6 technologiEA% struktu=
r20%
krzemowych przed absolutorium - bo wpisaB3%em i zapomniaB3%em BF%e mam ch=
odziE6%20
i zaliczyE6%. A jego rodzinEA% z dzieE6%mi i BF%onB1% znam osobiB6%cie - =
bo z paniB1%20
EwB1% B3%adnych parEA% lat wspF3%B3pracowaB3%em.
I nie odpowiedziaB3%eB6% na pytanie o namiary na ciebie - stare sa aktual=
ne20%
czy coB6% siEA% zmieniB3%o? Jak siEA% zmieniB3%o to daj na priv (pF3%ki c=
o dziaB3%a),20%
jak nie - nawet tu napisz BF%e bez zmian.

--20%
Darek


Re: Linia cylindryczno płaska
Quoted text here. Click to load it

Jakby siEA% daB3%o to bym nawet browara postawiB3% :P Do wieczora bym bardz=
o
potrzebowaB3% ;/ Od paru dni prF3%buje coB6% wymodziE6%, ale nie da siEA% ;=
/

Re: Linia cylindryczno płaska
UBF%ytkownik Grandalf napisaB3%:

Quoted text here. Click to load it
 ;/

Hi hi... Mam wirtualnego browara!

MateriaB3%y poszB3%y na priv.

--20%
DarekRe: Linia cylindryczno płaska
Quoted text here. Click to load it

Jak tylko bEA%de mF3%gB3% to chEA%tnie postawie tego browara ;) DziEA%ki wi=
elkie
jeszcze raz, projekt na 5 oceniony ;)

Site Timeline