laminat szklano-epoksydowy a papierowy

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Kilka razy natknąłem się na informację, że laminat papierowy lepiej
sprawdza się w układach w.cz. Jak z tym właściwie jest w praktyce? Czy
różnica jest na tyle istotna, iż nie powinno się stosować w tego typu
konstrukcjach łatwiej dostępnego laminatu szklano-epoksydowego? A może
ma to znaczenie dopiero w przypadku wyższych częstotliwości?

Re: laminat szklano-epoksydowy a papierowy
UBF%ytkownik Atlantis napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

Urban legend.

Na wyBF%szych czEA%stotliwoB6%ciach lepiej sprawdza siEA% laminat w.cz - =
z czego20%
by nie byB3% zrobiony (ekstremalnie jest to laminat szklano - teflonowy).=
20%
Generalnie laminat na w.cz powinien mieE6% znacznie B6%ciB6%lej okreB6%lo=
nB1%20
przenikalnoB6%E6 dielektrycznB1%, maB3%B1 stratnoB6%E6 dielektrycznB1%
, dosyE6% ostrB1%20
tolerancjEA% gruboB6%ci dielektryka i rzecz istotna z technologicznego20%
punktu widzenia - gB3%adka miedBC% od strony podB3%oBF%a. ZwykB3%e lamina=
ty majB1%20
od strony podB3%oBF%a silnie chropowatB1% powierzchniEA% miedzi - zwiEA%k=
sza to20%
adhezjEA% miedBC% - podB3%oBF%e ale niestety zwiEA%ksza stratnoB6%E6 na =
w.cz. Z20%
drugiej strony gB3%adka miedBC% zmniejszajB1%ca straty w.cz skutkuje mnie=
jszB1%20
adhezjB1% i B3%atwiejszym odparzaniem siEA% B6%cieBF%ek przy lutowaniu - =
laminaty20%
w.cz. sa po prostu delikatniejsze technologicznie i trzeba uwaBF%aE6% jak=
20%
siEA% je lutuje.

--20%
Darek


Re: laminat szklano-epoksydowy a papierowy

Quoted text here. Click to load it

ja bym raczej zwrocil uwage na parametry typu masa i latwopalnosc...
btw. papierowy kiedys byl tanszy...
--

Re: laminat szklano-epoksydowy a papierowy
(ciap)
Quoted text here. Click to load it

i (mikro)niedotrawienia w warunkach amatorskich == kłopoty na w.cz.

Włodek


Re: laminat szklano-epoksydowy a papierowy
UBF%ytkownik WB3%odzimierz Wojtiuk napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

Ale amatorskich - amatorskich. W BF%yciu jako mikrofalowiec nie zaufam20%
przemysB3%owo trawionej pB3%ytce - nie ta precyzja, nie ta ostroB6%E6 kr=
awEA%dzi,20%
trawienie w nadsiarczanie amonu niestety nie daje tu dobrych wynikF3%w.20%
Chlorek BF%elaza, na dokladkEA% z BF%elatynB1% - tylko trzeba umieE6% kon=
trolowaE6%20
proces, udawaB3%o mi siEA% uzyskiwaE6% stopniowanie szerokoB6%ci B6%cieBF%
ek rzEA%du20%
kilkunastu mikronF3%w na pF3%B3uncjowym laminacie.
Ale ja jestem zawodowy technolog...

--20%
Darek


Site Timeline