Łączenie wyjść OC-OD

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Czy można połączyć ze sobą wyjścia Open Drain i Open Collector?

Re: Łączenie wyjść OC-OD

Czy można połączyć ze sobą wyjścia Open Drain i Open Collector?

Tak.

--  
Desoft


Site Timeline