Koszt wykonania piorunochronu - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Koszt wykonania piorunochronu

Quoted text here. Click to load it

Piorunochron aktywny to jest wysoki szpikulec
Klatki Faradaya na żadnym domu nie widzialem, te kilka drutów na domu trudno
nazwac klatką.

cytat:
"O tym, w jakich przypadkach konieczna jest ochrona odgromowa, informują
odpowiednie przepisy zawarte m.in. w Prawie budowlanym oraz Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana
tego rozporządzenia wydana 7 kwietnia 2004 zawiera wykaz norm. Odnoszą się
one do tzw. obiektów zwykłych o wysokości do 60 metrów, do których zaliczane
są także domy jednorodzinne.

Zawarte są w nich m.in. wskazania, które części budynku można wykorzystać
jako elementy urządzeń odgromowych. Taką częścią może więc być metalowe
pokrycie dachu, wykorzystane jako zwód. Z kolei instalacją odgromową na
zewnątrz obiektu może być np. wolno stojący maszt chroniący niższy budynek,
albo instalacja piorunochronna zwykle montowana bezpośrednio na chronionym
budynku.

O konieczności stosowania instalacji odgromowej decyduje zależność pomiędzy
spodziewaną częstotliwością bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt
(Nd; zależy od usytuowania budynku) a średnią roczną częstotliwością
wyładowań (Nc), które mogą trafić w dany budynek. Jeżeli: Nd< Nc to
urządzenie piorunochronne nie jest potrzebne, natomiast gdy: Nd>Nc to
urządzenie piorunochronne jest niezbędne

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wykonanie instalacji odgromowej
w budynku jednorodzinnym nie jest konieczne. To czy będzie wykonana zależy
tylko i wyłącznie od inwestora. Znając niebezpieczeństwa opisane powyżej sam
bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję. "


Site Timeline