konwerter sygnał prostokątny --> na sygnał podnie siony cosinus

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam,

Mam sygnaB3% prostokB1%tny, ale ze wzglEA%du na paskudne widmo, trzeba by g=
o
troszkEA% "pozaokrB1%glaE6%".
Czy ma ktoB6% z was pomysB3% jak to moBF%na by bezboleB6%nie (czyli gF3%ra =
1 WO)
zrobiE6%.
Pozdrawiam.

Re: konwerter sygnał prostokątny --> na sygnał podniesiony cosinus
Mam sygnał prostokątny, ale ze względu na paskudne widmo, trzeba by go
troszkę "pozaokrąglać".
Czy ma ktoś z was pomysł jak to można by bezboleśnie (czyli góra 1 WO)
zrobić.

Scałkować na trójkąt i diodami przybliżyć do sinusa, wartości elementów
znajdziesz w schematach generatorów "SINUS" :) na wzmacniaczach
operacyjnych, spokojnie na jednym podwójnym WO to zrobisz.
PiotrSite Timeline