komora bezechowa - fale radiowe

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Przed chwilą oglądałem "Polak potrafi" na TVN Turbo i ściany takiej
komory były wyłożone czymś przypominającym wytłoczki do jajek tyle że
ze... styropianu! To jakiś high-tech czy amatorski patent?

Mirek.

Re: komora bezechowa - fale radiowe
Mirek pisze:
Quoted text here. Click to load it

    Widziałem kawałek takiej komory w radioobserwatorium astronomicznym -
to były stożki z przewodzącej gąbki, wszystko na zakres
kilka-kilkadziesiąt GHz.

--
Filip.

Re: komora bezechowa - fale radiowe
UBF%ytkownik Filip Ozimek napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it

PrzewodzB1%ca gB1%bka, beton z duBF%ym dodatkiem grafitu, na samym spodzi=
e, na20%
BF%elbetowej konstrukcji noB6%nej dziesiEA%ciomilimetrowe pB3%ytki z ferr=
ytu...

Komory z gB1%bki majB1% tEA% zaletEA% BF%e mogB1% jednoczeB6%nie sB3%uBF%
yE6% za akustyczne20%
komory bezpogB3%osowe

--20%
Darek


Site Timeline