Jakośc płytek drukowane.pl / gama - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
W dniu 2010-04-08 00:18, Sebastian BiaB3%y pisze:
Quoted text here. Click to load it
2E%
Quoted text here. Click to load it

Przyzwyczajony jestem ze oprogramowanie inBF%ynierskie niekoniecznie20%
nadB1%BFa za modB1% jeB6%li chodzi o GUI. A po zrobieniu 4 doB6%E6 skom=
plikowanych20%
pB3%ytek stwierdziB3%em, BF%e nawet szybko siEA% w nim pracuje.

Quoted text here. Click to load it

MoBF%e i mF3%gB3%by. Ja nie mam takich wymagaF1%. Jak widzEA% BF%e samo s=
iEA% nie che20%
zrobiE6% to siadam i robiEA%. A generalnie autoroutera unikam.--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
Quoted text here. Click to load it


Ja mam takie wymagania, żeby autorouter pracował inkrementalnie w tle
podczas rysowania schematu i żeby się dal rozproszyć na klaster
komputerów i żeby potrafil brać pod uwage moje skrypty pozycjonujące
elementy i żeby potrafił regulować szerokośc ścieżek z wyliczonych
prądow SPICE i żeby był bezposrednio sprzężony ze schematem i żeby
samoczynie rozkładał elementy i żeby routował plytki jednostronne z
mostkami i żeby ...

cholera, a tu w KiCADzie muszę szukac 15 minut funkcji X bo ktos uznał
że najszybciej bedzie pod kombinacja klawiszy ESC+,[1] i dwuklik prawym.
Niestety jako programistę szlag mnie jasny trafia na miejscu kiedy musze
bawić się czymkolwiek pochodnym od CADów. Dlatego ja unikam jak ognia
ręcznego routowania ;)

Quoted text here. Click to load it

Ale czemu w zasadzie. Jak bym miał zasiąść przed płytką typu 4 warstwy
i długości ścieżek nie bez znaczenia to chyba recznie bym nie zapanował
nad tym bałaganem. O iel tylko autoroutery są dobre. Ten z Eagle jest do
d a innych nie znam.

[1] Z tym ESC nie przesadzam, pewien bardzo drogi program ma kombinacje
ESC + klawisz do Copy/Paste ... bo ktoś uznał, że tak będzie "najlepiej"
a Ctrl+C/V już do czegos użyto wieki temu i bezpieczniej jest nie
wkurzać starych userów.

Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
W dniu 2010-04-08 20:58, Sebastian BiaB3%y pisze:
Quoted text here. Click to load it
esz

E tam. Po 2 dniach ma siEA% juBF% nowe nawyki i nie trzeba szukaE6%. KaBF%
dy20%
taki soft ma swojB1% filozofiEA% UI i swoje skrF3%ty klawiszowe. A funkcj=
e20%
edycyjne i tak trzeba znaE6% bo nie wierzEA% BF%eby Ci autorouter zrobiB3%
20%
wszystko poprawnie. Zawsze bEA%dziesz musiaB3% umieE6% przeB3%oBF%yE6% B6%
cieBF%kEA%,20%
zmieniE6% jej gruboB6%E6, zmieniE6% wielkoB6%E6 opisF3%w, ksztaB3%t czy=
 rozmiar padF3%w itp.

Quoted text here. Click to load it

W takim przypadku oznaczaB3%oby BF%e potrzebujEA% softu za naB6%cie tysiEA%
cy. Nie20%
zwrF3%ciB3%by mi siEA% przy projektowaniu pB3%ytek tylko pod zlecenia ktF3%
re20%
dostajEA%.


--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
Quoted text here. Click to load it

Nie, jeśli prawidłowo opisze reguły (tzn, gdybym mógł je opisać). Tego
mi brakuje. Eagle ma masę parametrów którymi można regulowac wszystko
tylko nie to co potrzebuje. Nie wiem jak inne autoroutery. Dziobanie
przez 4 dni płytki tylko po to żeby na koniec wymienić 4 elementy i
zaczynać od nowa to nie na moje nerwy ;)

Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
W dniu 2010-04-08 22:54, Sebastian BiaB3%y pisze:
Quoted text here. Click to load it

PrzecieBF% z tego, BF%e ustalisz reguB3%y nie wynika, BF%e topologia da s=
iEA%20
zrealizowaE6% w sposF3%b automatyczny B6%ciB6%le wedB3%ug tych reguB3%. B=
yE6% moBF%e20%
przy danych zaB3%oBF%eniach - np. gruboB6%ci B6%cieBF%ek masy nie da siEA%
 tego20%
zrealizowaE6%. To to musisz zdecydowaE6%, BF%e do ukB3%adu pobierajB1%ceg=
o mniej20%
energii i nie taktowanego wysokB1% czEA%stotliwoB6%ciB1%  moBF%na poprowa=
dziE6%20
cieF1%szB1% B6%cieBF%kEA%.
Zawsze teBF% moBF%e siEA% okazaE6% ze wystarczy zmieniE6% pad (np nie pod=
B3%B1czony)20%
z okrB1%gB3%ego na owalny po to BF%eby przepuB6%ciE6% jakB1%B6 B6%cieBF%
kEA%, ktF3%rB1%20
autorouter nie poB3%B1czyB3%. PrF3%ba zapisywania tego w postaci reguB3%
 jest20%
duBF%o bardziej pracochB3%onna niBF% zrobienie tego rEA%cznie. A moBF%e n=
ie20%
zmieniE6% pad tylko zwEA%ziE6%  przy przejB6%ciu miEA%dzy padami? ProB6%c=
iej to po20%
prostu zrobiE6% niBF% tworzyE6% algorytmiczny zapis wszystkich sytuacji w=
20%
ktF3%rych powinieneB6% podjB1%E6 decyzjEA% odbiegajB1%cB1% od wstEA%pnyc=
h sztywnych20%
reguB3% projektowych.


--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
Quoted text here. Click to load it

W Eagle decyduje się o tym ustawiając "class" dla połaczen miedzy
elementami. Ktoś jednak nie pomyślał i dotyczy to całego połaczenia
galwanicznego, czyli jesli elementami mocy leci gruba scieżka i jest od
niej odgałęzienie pomiarowe to rownież będzie grube. Ale to moja
obserwacja, specjalista nie jestem.

Quoted text here. Click to load it

Wlasnie zdaniem autoroutera jest wykonac ta czynność. ja określam: pady
dowolne w zakresie od do. Rób co chcesz. Zmieniaj rozmiar, przemieszczaj
robiąc miejsce, generuj przelotki gdzie musisz, itd. Autorouter bez
mozliwości przemieszczania elementów i zmiany rozmiaru padow/ścieżek ma
związane rece.

Quoted text here. Click to load it

Taki algorytm moge wykorzystac sto razy w procesie iteracyjnego
generowania schematu (loop: prototyp, pomiary, poprawki, goto loop). Że
nie wspomnę ze między projektami też.

Oczywiście gdybam sobie z punktu widzenia amatorkiego stojąc z boku i
routując 3 poważne płytki rocznie. Nie mam doswiadczeń. Jednak w
środowisku elektorników routujących płytki spotkałem sie z identycznie
alergiczną reakcją na automatyzacje jak w przyopadku srodowiska DTP. I
tu i tu wszelakie automaty skrypty i inne wyklęte techniki nie mają
racji bytu. Najlepiej ręcznie. Może i racja, choć cięzko mi to zrozumieć.

Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
W dniu 2010-04-08 23:29, Sebastian BiaB3%y pisze:
Quoted text here. Click to load it
2E% ByE6% moBF%e
Quoted text here. Click to load it
cego mniej

To chyba w kaBF%dym programie moBF%esz tworzyE6% klasy i przypisywaE6% si=
eci do20%
klas. JeB6%li chcesz ktF3%reB6% linie masy mieE6% (z automatu) o innej gr=
uboB6%ci20%
to musisz je mieE6% jako innB1% sieE6% np PowerGND albo po prostu GND1 GN=
D2. W20%
schemacie B3%B1czysz je z GND a w PCB przydzielasz je do innych klas. I =

wtedy autorouter poB3%B1czy zgodnie z zaB3%oBF%eniami albo i nie poB3%B1=
czy bo utknie
Quoted text here. Click to load it

No ale w dipie podstawowy jest pad 55 milsF3%w. JeB6%li zrobisz wiEA%kszy=
 to20%
nie przepuB6%cisz B6%cieBF%ek. JeB6%li zrobisz mniejszy to bEA%dziesz mia=
B3% problem20%
z wykonaniem w pB3%ytkarni. Zrezygnujesz z firm ktF3%re za mocno zezujB1%
2E%20
Ponadto przy wylutowywaniu masz wiEA%ksze szanse, BF%e go zniszczysz. Tyc=
h20%
uwarunkowaF1% nie jesteB6% w stanie zadaE6% autorouterowi by je uwzglEA%d=
niB3%.20%
Czyli router bEA%dzie miaB3% tendencje tdo jechania w dF3%B3 do najmniej=
szych20%
dopuszczalnych przez Ciebie. Tak samo z szerokoB6%ciami B6%cieBF%ek. BEA%
dzie20%
dB1%BFyB3% do zrobienia jak najcieF1%szych np BF%eby zmieB6%ciE6% 2 B6%c=
ieBF%ki miEA%dzy20%
padami a czasami wystarczy popatrzeE6% na widok pB3%ytki i przeB3%oBF%yE6%
 kilka20%
B6%cieBF%ek innB1% drogB1% aty otworzyE6% sobie drogEA% dla zablokowanych=
 poB3%B1czeF1%.


Quoted text here. Click to load it
ziE6% przy
Quoted text here. Click to load it
E6%
Quoted text here. Click to load it
e


No to musiaB3%byB6% pisaE6% szczegF3%B3owe warunki przy kaBF%dym etapie =
iteracji20%
BF%eby usuwaE6% jakieB6% trywialne potkniEA%cia autoroutera. A przy nastEA%
pnym20%
projekcie musiaB3%byB6% pisaE6% te reguB3%y od nowa bo nie bEA%dB1% uniwe=
rsalne.20%
JeB6%li robisz sporadycznie pB3%ytki kilka razy w roku to nie bEA%dziesz =
w20%
stanie na tyle opanowaE6% rozbudowanych pakietF3%w dajB1%cych moBF%liwoB6%
E6%20
tworzenia zaawansowanych reguB3% poB3%B1czonych z pisaniem skryptF3%w it=
p.

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
W dniu 2010-04-08 22:48, Mario pisze:
Quoted text here. Click to load it
esz

A sensu stosowania autoroutera nie widzEA% bo te w dostEA%pnych na mojB1%
20%
kieszeF1% programach sB1% kiepawe. A skoro na drogie pakiety CAD sobie20%
zapewne nie pozwolEA% to nie ma sensu marnowaE6% czasu i uczyE6% siEA% na=
20%
trialowych czy spiraconych pakietach bo i tak nie bEA%dEA% ich stosowaB3%
 w20%
swojej dziaB3%alnoB6%ci.

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
Quoted text here. Click to load it

Ladnie podsumowane.


Bo uzywales Protela 10-cio letniego. Zacznij uzywac Altium Designer (tak
sie teraz Protel nazywa) to skasujesz/zedytujesz tego posta ;-)

Quoted text here. Click to load it

Taa... a potem drapanie w glowe czemu cos nie dziala, albo czemu sie
psuje po roku.

--
Jerry1111

Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
Quoted text here. Click to load it


Niestety mam skrzywienie zawodowe ;) Ciężko mi dogodzić. Nie moge pojąć
dlaczego programy CAD muszą być aż tak toporne i wzorować się na
rozwiązaniach lata świetlne za współczesnymi. KiCAD jest wlasnie
kierowany do amatorów (a więc głównie ludzi młodych) i mógłby zerwać z
tą tradycją, nikogo nie zaboli że pod dziwaczną kombinacją klawiszy
czegos już nie ma. Z jakiś powodow jednak trzyma się uparcie gumy do
żucia łączącej pojedyncze programiki udając "zintegrowanego inaczej".
Ciężko mi znaleźć względy merytoryczne, autor z reszta czesciowo się
przyznawal przecież, że to był jakiś taki projekcik na którym uczył się
programwać ... Może jak większośc programów OS nie był nigdy projektowany.

Quoted text here. Click to load it

10 lat temu programy byly całkiem intuicyjne. Za wyjątkiem okolic CADów
;) OK, ostatniego protela widziałem gdzieś kolo 2004, ale mi się dalej
nie podobał, choć może pracowal w jakims trybie zgodności ze starymi
wersjami. Mówisz jakiego Altiuma spróbować żeby zobaczyć coś normalnego?

Quoted text here. Click to load it

Chyba się nie do końca rozumiemy. Płytkę "produkcyjną" poroutuje
ręcznie.  Do prototypów wole autorouter, bo na tym etapie na którym to
mam musze weryfikować działanie schematu ideowego (koncepcyjnie) a nie
wlaczyć z zakłuceniami w radiu sasiada czy jakością scieżek na
przestrzeni 10 lat. W dodatku schemat zmieniał się kilkukrotnie, w tym
byl etap jednowarstwowego prototypu robionego ręcznie. Sam widzisz że
prototyp ktory pokazalem ma same elementy DIP po to aby można było do
niego latwiej wprowadzać zmiany kawałkiem druta badź wymieniać elementy
na inne. Docelowo zmienia sie na smd. Docelowo to nawet procesor może
sie zmienić jesli okaże sie, że software sie nie zmieści. Bedzie jeszcze
pare etapów pośrednich i tam autorouter mi pomoże. A docelowo poswięce
tydzień i zrobie perfekt wersje finalną.

Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
Quoted text here. Click to load it

Kiedys tak bylo. Uwierz mi - teraz jest o _niebo_ (albo i 2) lepiej,
tylko musisz wlaczyc uzywanie DX przez Altium.

Quoted text here. Click to load it

Ostatniego. Summer09 sie chyba wersja nazywa. Demo mozesz sie sciagnac
za darmo.
Czasy Protela 2004 (czy jak on sie tam nazywal) to byla pomylka, duzo
gorsza od Protela 99. Natomiast teraz pozbyli sie juz tych glupich
bazodanowych plikow ktore szly w gigabajty i porobili duuuuuuzo
uzyteczych rzeczy.

Quoted text here. Click to load it

Ano nie do konca - cos mi zjadlo smileya, wiec sorki.

;-)

--
Jerry1111

Re: Jakośc płytek drukowane.pl / gama
Hello Jerry1111,


[...]

Quoted text here. Click to load it

Ja chcę! Ja chcę! Mnie wybierz! Ale Ty płacisz - ok?

[...]

--
Best regards,
 RoMan                            mailto:roman@pik-net.pl
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Jakośc płytek drukowane.pl / gama
Quoted text here. Click to load it

Mozesz se za darmo 30-dniowa wersje sciagnac :P

A na serio - ceny spadly, ostatnio cena byla podobna do Orcada (tfu!,
nienawidze), czyli kosztuje mniej niz miesieczna pensja elektronika.
Poltora roku temu byl troche drogi, cos ÂŁ8k.

ATSD to istnieja jeszcze jakies _profesjonalne_ programy do sch/pcb?
Wiem ze Mentor cos mial (ale nigdy nie widzialem), P-Cad kupiony przez
Altium... Nawet nie wiem czy jest inny sensowny wybor (bo rzeczy typu
Eagle czy Kicad to wybaczcie, ale tylko do hobby sie nadaja).

--
Jerry1111

Re: Jakośc płytek drukowane.pl / gama
W dniu 2010-04-10 23:20, Jerry1111 pisze:
Quoted text here. Click to load it

JeC5%9Bli piszesz o polskich elektronikach to chyba by musiaC5%82 koszt=
owaC4%87 220%
razy mniej niC5%BC Eagle.
WedC5%82ug cennika w20%
http://www.altium.com/index.cfm?03CC4A65-7E95-D748-0AD7-16EDFB1812AE
wersja z moC5%BCliwoC5%9BciC4%85 edycji pcb Custom Board
Implementation kosztuje 4995$ - to jakieC5%9B 14 kpln. Nie jest to20%
przeciC4%99tna pensja elektronika w RP.

Quoted text here. Click to load it

ZaleC5%BCy co jest przeciwieC5%84stwem hobby czyli profi. Moim zdaniem =
zawodowe20%
robienie pC5%82ytek na zlecenie. Jak dla mnie to programy typu Eagle, Ed=
win,20%
Kicad, freepcb czy Easytrax to coC5%9B w sam raz dla maC5%82ej firmy kt=
C3%B3ra20%
potrzebuje zaprojektowaC4%87 na potrzeby wC5%82asnej produkcji kilka pC5%
82%ytek20%
rocznie. Tak samo jak do pisania programC3%B3w nadaje siC4%99 gcc z nak=
C5%82adkami w20%
rodzaju WinArm czy Eclipse zamiast komercyjnych programC3%B3w


--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Jakośc płytek drukowane.pl / gama
W dniu 2010-04-10 23:45, Mario pisze:

Quoted text here. Click to load it

A co kogo w Altiumie interesuje przeciętna polska pensja?
5000 USD to w Stanach podobne pieniądze jak w Polsce 5000 PLN (w
stosunku do średniej pensji). Czyli plus minus miesięczna pensja w
elektronice/IT.

--
Adam Dybkowski
               http://dybkowski.net /

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Jakośc płytek drukowane.pl / gama
W dniu 2010-04-11 13:08, Adam Dybkowski pisze:
Quoted text here. Click to load it

Jerry pisze na polskiej grupie skC5%82adajC4%85cej siC4%99 w znacznym =
stopniu z20%
elektronikC3%B3w pracujC4%85cych w Polsce. Sebastian najprawdopodobniej=
 dziaC5%82a w20%
Polsce bo siC4%99 zastanawia czy zamawiac w gamie czy w prototypy.pl. Ro=
man20%
pC5%82acze C5%BCe dla niego 6kpln na Eagle to za duC5%BCo a Altium to =
niewyobraC5%BCalny20%
wydatek. WiC4%99c skoro Jerry pisze o miesiC4%99cznej pensji elektronik=
a to20%
domyC5%9Blnie naleC5%BCaC5%82oby przyjC4%85C4%87 C5%BCe w Polsce. T=
o C5%BCe on rzuciC5%82 kwotC4%99 w C2%A3 a ja20%
w $ nie ma tu znaczenia. ChC4%99tnie bym podaC5%82 w pln gdyby Evatroni=
k podawaC5%8220%
ceny.

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Jakośc płytek drukowane.pl / gama
Quoted text here. Click to load it
a ja
Quoted text here. Click to load it

Sorki - nie napisalem ze nie chodzi o UK.
A co do cen Altium to jedengo kupilismy za ÂŁ3k, czyli kolo 12kPLN (jak
juz ktos napisal). Wychodzi circa 2 pensje znajomego elektronika w
Polsce - wiec sie da.

--
Jerry1111

Re: Jakośc płytek drukowane.pl / gama
W dniu 2010-04-12 00:10, Jerry1111 pisze:
Quoted text here. Click to load it

No mi wychodzi 14kpln (5k$). To z jednej strony 3 razy tyle co Eagle a z =

drugiej jednak sporo pieniC4%99dzy dla firmy sporadycznie robiC4%85cej =
pC5%82ytki.20%
No i nie wiadomo po ile polski dystrybutor Evatronix to sprzedaje.20%
Podaje jedynie promocjC4%99 8200 za przejC5%9Bcie z innego komercyjnego=
 CADa.

--20%
Pozdrawiam
MD


Re: Jakośc płytek drukowane.pl / gama
Czemu Mario pisze coś takiego :
Quoted text here. Click to load it
< http://www.evatronix.com.pl/adw09/buying.html

Sławek
--
  ________
_/ __/ __/ Czuję się jak wycieraczka. Czy to już miłość ? -- Długi Ed
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Jakośc płytek drukowane.pl / ga ma
W dniu 2010-04-12 09:10, SB3%awomir Szczyrba pisze:
Quoted text here. Click to load it
ytki.

DziEA%ki. 16kpln + VAT. A ten link Jak kupiE6% to taki malutki jakby siEA%
 go20%
wstydzili. Nie mogB3%em go wczeB6%niej znaleBC%E6.

--20%
Pozdrawiam
MD


Site Timeline