Jaka topologia do niskoszumnego zasilacza impulsowego

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam

Potrzebuję zrobić zasilacz sieciowy który stosunkowo mało emituje zakłóceń.
Zarówno przewodzonych jak i radiowych. Moc mała <10W, miejsca mało (cóż za
nowość...) zakres napięć wejściowych szeroki. Na razie wybór padł na quasi
rezonansowego flybacka pracującego w ZVS. Czy szanowni grupowicze mają jakiś
doświadczenia w tym zakresie? Reczywiście jest "ciszej"?

Pozdrawiam
CosteCRe: Jaka topologia do niskoszumnego zasilacza impulsowego
W dniu 2010-09-22 23:31, CosteC pisze:
Quoted text here. Click to load it
10W to jakas transformatorowka + greatz + tranzystor i dioda zenera +
obudowa.


Re: Jaka topologia do niskoszumnego zasilacza impulsowego
UBF%ytkownik CosteC napisaB3%:
Quoted text here. Click to load it
r padB3% na quasi
Quoted text here. Click to load it

ZakB3%F3cenia generowane przez stabilizator impulsowy nie zaleBF%B1 od =
ukB3%adu20%
podstawowego tegoBF% zasilacza a od szczegF3%B3F3%w jego zaprojektowania=
 i20%
wykonania. NiewaBF%ne, buck, flyback czy co tam wymyB6%lisz - jeB6%li zby=
t20%
twardo bEA%dziesz sterowaB3% tranzystorami kluczujB1%cymi, jeB6%li dopuB6%
cisz do20%
powstawania oscylacji gasnB1%cych w ukB3%adzie - zakB3%F3cenia bEA%dB1% =
potEA%BFne i20%
BF%adna filtracja ich nie usunie. JeB6%li dobrze caB3%oB6%E6 dobierzesz =
(a nie da20%
siEA% tego dokB3%adnie wysymulowaE6% - niestety modele stosowane do symul=
acji20%
wszystkich moBF%liwych zjawisk, w tym spadkF3%w napiEA%E6 w sieci masy n=
ie20%
obejmujB1%) to powinno byc dobrze. Ostateczny ksztaB3%t ukB3%adu (gdzie20%
pereB3%kEA% ferrytowB1%, gdzie pF3%B3 ohma a gdzie sto pikofaradF3%w doB3%
oBF%yE6% i jak20%
przewody/B6%cieBF%ki zapleB6%E6) ustala siEA% doB6%wiadczalnie.

Ale pocieszEA% ciEA% - mam dwa fabryczne zasilacze impulsowe 13.8V 20 A. =

Jeden to B3%adowarka buforowa z centrali telefonicznej, drugi to20%
dedykowany do zasilania sprzEA%tu radiokomunikacyjnego zasilacz impulsowy=
2E%20
O ile pierwszy nadaje siEA% do uBF%ycia tylko ze sprzEA%tem VHF/UHF (bo n=
a20%
niBF%szych pasmach wyraBC%nie B6%mieci) to ten drugi chodzi czyB6%ciutko =

(mozolnie obsB3%uchiwaB3%em metodB1% "zasilacz plus akumulator" od 1.5 do=
 5220%
MHz - i ani ptaszka. Czyli siEA% da.

--20%
Darek


Re: Jaka topologia do niskoszumnego zasilacza impulsowego
Hello Dariusz,


Quoted text here. Click to load it

Kolejny raz piszesz bardzo dziwne rzeczy... Power Integration od lat
produkuje swoje kontrolery flyback pracujące w głębokim trybie DCM -
czyli z oscylacjami gasnącymi w układzie. I te oscylacje nie stanowią
problemu - niosą niewielką energię, są bliskie sinusoidy. Zasilacze
poprawnie zbudowane na tych układach przechodzą bez najmniejszego
problemu wszelkie testy zakłóceń i spełniają normy bez jakiś
specjalnych wysiłków.

[...]

--
Best regards,
 RoMan                            mailto:roman@pik-net.pl
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Jaka topologia do niskoszumnego zasilacza impulsowego
Quoted text here. Click to load itJakoś się zupełnie nie mogę zgodzić. To po co co topologie rezonansowe i
quasi rezonansowe? Dziesiątki prac o zmniejszaniu tętnień? Layout jest
krytyczny, filtry rozmaite też, dokładna znajomość elementów użytych jest
konieczna, ale każda topologia ma swoje wymagania w tych dziedzinach. Teraz
pytanie do doświadczonych: ile można wywalczyć topogiami ZVS i jak dużo
wysiłku zajmuje optymalizacja takiego zasilacza?

Pozdrawiam
CosteCSite Timeline