Izolowane porty RS232 na scalaku z Linear Technology

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Czy ktoœ si? zajmowa? ju? scalakami LTM2882?

Jak u Was wygl?da?a sprawa z EMI? Nie by?o problemów?

Chc? umieœci? 4 takie scalaki blisko siebie, ciasno na p?ytce
4-warstwowej i si? zastanawiam jak rozwi?za? propozycj?
od producenta wbudowania w p?ytk? kondensatora
sprz?gaj?cego mas? cyfrow? z mas? izolowan?... jak na ich
p?ytce przykladowej.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2882fd.pdf (str 13)

Ktoœ tu ma mo?e to rozpracowane?  


Re: Izolowane porty RS232 na scalaku z Linear Technology

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load itwidoczne szpilki na analizatorze widma w zakresie 190MHz

dla urz?dze? przemys?owych "class A". Szafa gra i bucy ;-)  


Re: Izolowane porty RS232 na scalaku z Linear Technology

On 2013-10-12 19:19, Pszemol wrote:

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load itsieje strasznie i bez tego wbudowanego kondensatora nawet nie


Jest do tego dedykowana nota Analoga dla tego scalaka i warto


--  
Adam Jurkiewicz
www: http://www.protronik.pl/

Site Timeline