Identyfikacja elementu

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam,

CF3%BF to moBF%e byE6% za cudo w obudowie to-92 z opisem
PO102
DA 19
TAG 93

ZnalazB3%em informacjEA%, BF%e najprawdopodobniej jest to produkt bliBF%ej
nieznanej B6%wiatu firmy TAG Semiconductors wykupionej przez Atmela.

KtoB6% podpowie coB6% wiEA%cej?
Z gF3%ry dziEA%kujEA%.

Re: Identyfikacja elementu
W dniu 10-07-09 15:15, willy pisze:
Quoted text here. Click to load it

http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-35/DSA-697378.html

--
butek
Safety note: Don't put all your enriched uranium hexafluoride in one
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline